We Are Going To Visit Our Grandparents When We Will Finish Our Final Exams

-
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Sửa lỗi sai:

Question 1: We are going to visit our grandparents when we finished our final exams.A. Are going to B. Our C. When D. Finished
Question 2: A good artist like a good engineer learns as much from their mistakes as from successes.A. Lượt thích B. As C. Their D. From
Question 3: Anyone who gambles on the stock exchange has to be prepared to lớn loose money.A. Anyone who B. On C. Has to lớn be D. To loose money

Chọn trường đoản cú trái nghĩa:

Question 4: We're not (taking) on any new staff at the moment so that we can cut down the cost.A. Employing B. Hiring C. Offering D. Laying off
Question 5: His performance (stood head and shoulders above) the rest.A. Was better than B. Was worse than
C. Became higher than D. Became cheaper than

Chọn đáp án đúng:

Question 13: I haven't met my grandparents for five years.A. I often met my grandparents five years ago.B. I last met my grandparents five years ago.C. I have met my grandparents for five years.D. I didn't meet my grandparents five years ago.Question 14: "Let's go to lớn the cinema tonight”, he suggested.A. He suggested that they went khổng lồ the cinema that night.B. He suggested them to lớn go to lớn the cinema that night.C. He suggested their going lớn the cinema that night.D. He suggested that let's them go lớn the cinema that night.Question 15: Smoking is not allowed in public places such as: hospitals, schools.A. You needn't smoke in public places such as: hospitals, schools.B. You mustn't smoke in public places such as: hospitals, schools.C. You don't smoke in public places such as: hospitals, schools.D. You may smoke in public places such as: hospitals, schools.

Bạn đang xem: We are going to visit our grandparents when we will finish our final exams

Question 21: I deeply regret having spoken lớn her so severely yesterday. She was badly hurt.A. If only I could apologize khổng lồ her for having spoken to her so severely yesterday.B. I wish I hadn't spoken lớn her so severely yesterday.C. She must have been badly hurt because I had spoken lớn her so severely yesterday.D. If I hadn't spoken to her so severely yesterday, she wouldn't be badly hurt.Question 22: We couldn't solve the problem until our teacher arrived.A. Not until we solved the problem could our teacher arrive.B. When our teacher arrived, we solved the problem.C. Until our teacher arrived, we were able to solve the problem.D. Not until our teacher arrived could we solve the problem.

Chọn từ đồng nghĩa:

Question 25: In spite of poverty, we manage khổng lồ (raise) our children properly.A. Give up B. Go up C. Make up D. Bring up
Question 26: I am now (reconciled) with two of my estranged siblings - not just my older brother, but my sister, whom I hadn't spoken to for 17 years.A. Contactable B. Harmonized C. Opposed D. Truthful

Mark the letter A, B, C or D khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Xem thêm: Toán 11 Bài 1 Trang 28, 29 Sgk Giải Tích 11: Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản

Câu hỏi:

We are going lớn visit our grandparents when we will finish our final exams.


Kiến thức: Lỗi sai về thì của rượu cồn từ

Giải thích: Động tự của mệnh đề thiết yếu chia sinh hoạt thì tương lai gần, thì cồn từ của mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian chia nghỉ ngơi thì hiện tại nên không nên ở giải đáp D.

Sửa: will finish → finish

Tạm dịch: chúng tôi sẽ đi thăm các cụ khi chúng tôi dứt kì thi cuối cùng.


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cao Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm tiếng Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới đánh giá 4


Vật lý 12

Lý thuyết vật Lý 12

Giải bài xích tập SGK thiết bị Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm vật dụng Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài xích tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách cải thiện Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử hào hùng 12

Giải bài xích tập SGK lịch sử dân tộc 12

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử vẻ vang VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài xích tập SGK technology 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem các nhất tuần

Đề thi minh họa trung học phổ thông QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn đồ vật lý

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Hóa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi thpt QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn giờ đồng hồ Anh

Đề thi thpt QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG tiếng Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi thpt QG môn vật lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đã đặt tên cho mẫu sông

Vợ ông chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền kế bên xa

Khái quát lác văn học nước ta từ đầu CMT8 1945 đến cầm kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - máy 7: tự 08h30 - 21h00

vietpictures.net.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục Học 247