vì em đã khóc thật nhiều từ lần yêu đầu tiên

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Một Mình Có Ủ dột Không (Thiều chỉ bảo Trâm, Lou Hoàng)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm âm dạng Sáo Trúc Nốt Nhạc Sáo Trúc “Một Mình Có Ủ dột Không Thiều chỉ bảo Trâm, Lou Hoàng”

Bạn đang xem: vì em đã khóc thật nhiều từ lần yêu đầu tiên

[Verse]

Đừng ai chất vấn em tại vì sao em cứ mức giá lùng như thế
re fa re fa re fa la si re re mi fa
Đừng ai chất vấn em rằng sao em mãi chẳng Chịu si đắm đuối một người này đó
re fa re fa re fa la si re re mi mi re vì thế re mi
Hay em đem nguyên nhân này không thể tâm sự (a à)
mi mi fa sol fa mi re mi si la (sol fa)

Đừng ai chất vấn em rằng sao em cứ 1 mình như thế
re fa re fa re fa la si re re mi fa
Liệu đem buồn không?
re fa re fa
Hay đơn độc là kẻ bạn tri kỷ em đang được lựa chọn cho tới em kể từ ni về sau
si si si la si la si DO RE sol si si sol la sol la

[Chorus]

Vì em đang được khóc thiệt nhiều kể từ thứ tự yêu thương đầu tiên
si DO si FA si si si si DO si FA
Vì em cảm nhận thấy 1 mình cho dù bạn đang cạnh bên
si DO si SI si si si DO DO si RE
Vì nước đôi mắt em rơi vì như thế em thấy đùa vơi
sol si FA XiaoMI MI sol si FA XiaoMI MI
Nên trái tim em giờ trên đây kinh hồn thêm 1 thứ tự tổn thương
RE XiaoMI RE si sol si sol si sol si RE DO

Vì em đang được hứa rằng sẽ không còn yêu thương thêm thắt thứ tự nữa
si DO si FA si si DO DO DO si FA
Vậy nên xúc cảm giờ này hòa tan theo dõi làn mưa
si DO si SI si si si DO DO si RE
Mặc kệ những nâng niu, đem kệ những tơ vương
sol si FA XiaoMI MI sol si FA XiaoMI MI
Em lựa chọn riêng biệt cho chính bản thân một lối cút, lối cút không tồn tại ai
MI RE XiaoMI RE si si RE DO, XiaoMI RE DO DO si

 

Cảm âm dạng số Nốt Nhạc số “Một Mình Có Ủ dột Không Thiều chỉ bảo Trâm, Lou Hoàng”

[Verse]

Đừng ai chất vấn em tại vì sao em cứ mức giá lùng như thế
2 4 2 4 2 4 6 7 2 2 3 4
Đừng ai chất vấn em rằng sao em mãi chẳng Chịu si đắm đuối một người này đó
2 4 2 4 2 4 6 7 2 2 3 3 2 1 2 3
Hay em đem nguyên nhân này không thể tâm sự (a à)
3 3 4 5  4 3 2 3 7 6 ( 5 4 )

Đừng ai chất vấn em rằng sao em cứ 1 mình như thế
2 4 2 4 2 4 6 7 2 2 3 4
Liệu đem buồn không?
2 4 2 4
Hay đơn độc là kẻ bạn tri kỷ em đang được lựa chọn cho tới em kể từ ni về sau
7 7 7 6 7 6 7 1’ 2’ 5 7 7 5 6 5 6

[Chorus]

Vì em đang được khóc thiệt nhiều kể từ thứ tự yêu thương đầu tiên
7 1’ 7 4’ 7 7 7 7 1’ 7 4’
Vì em cảm nhận thấy 1 mình cho dù bạn đang cạnh bên
7 1’ 7 7’ 7 7 7 1’ 1’ 7 2’
Vì nước đôi mắt em rơi vì như thế em thấy đùa vơi
5 7 4’ 3’ 3’ 5 7 4’ 3’ 3’
Nên trái tim em giờ trên đây kinh hồn thêm 1 thứ tự tổn thương
2’ 3’ 2’ 7 5 7 5 7 5 7 2’ 1’

Vì em đang được hứa rằng sẽ không còn yêu thương thêm thắt thứ tự nữa
7 1’ 7 4’ 7 7 1’ 1’ 1’ 7 4’
Vậy nên xúc cảm giờ này hòa tan theo dõi làn mưa
7 1’ 7 7’ 7 7 7 1’ 1’ 7 2’
Mặc kệ những nâng niu, đem kệ những tơ vương
5 7 4’ 3’ 3’ 5 7 4’ 3’ 3’
Em lựa chọn riêng biệt cho chính bản thân một lối cút, lối cút không tồn tại ai
3’ 2’ 3’ 2’ 7 7 2’ 1’, 3’ 2’ 1’ 1’ 7

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Một Mình Có Ủ dột Không Thiều chỉ bảo Trâm, Lou Hoàng”

[Verse]

Đừng ai chất vấn em tại vì sao em cứ mức giá lùng như thế
D F D F D F A B D D E F
Đừng ai chất vấn em rằng sao em mãi chẳng Chịu si đắm đuối một người này đó
D F D F D F A B D D E E D C D E
Hay em đem nguyên nhân này không thể tâm sự (a à)

E E F G F E D E B A (G F)

Xem thêm: google dịch tiếng nhật sang tiếng việt

Đừng ai chất vấn em rằng sao em cứ 1 mình như thế
D F D F D F A B D D E F
Liệu đem buồn không?
D F D F
Hay đơn độc là kẻ bạn tri kỷ em đang được lựa chọn cho tới em kể từ ni về sau

B B B A B A B C’ D’ G B B G A G A

[Chorus]

Vì em đang được khóc thiệt nhiều kể từ thứ tự yêu thương đầu tiên
B C’ B F’ B B B B C’ B F’
Vì em cảm nhận thấy 1 mình cho dù bạn đang cạnh bên
B C’ B B’ B B B C’ C’ B D’
Vì nước đôi mắt em rơi vì như thế em thấy đùa vơi
G B F’ E’ E’ G B F’ E’ E’
Nên trái tim em giờ trên đây kinh hồn thêm 1 thứ tự tổn thương

D’ E’ D’ B G B G B G B D’ C’

Vì em đang được hứa rằng sẽ không còn yêu thương thêm thắt thứ tự nữa
B C’ B F’ B B C’ C’ C’ B F’
Vậy nên xúc cảm giờ này hòa tan theo dõi làn mưa
B C’ B B’ B B B C’ C’ B D’
Mặc kệ những nâng niu, đem kệ những tơ vương
G B F’ E’ E’ G B F’ E’ E’
Em lựa chọn riêng biệt cho chính bản thân một lối cút, lối cút không tồn tại ai

E’ D’ E’ D’ B B D’ C’, E’ D’ C’ C’ B

 

Trên đây là Cm âm một Mình Có Ủ dột Không Kalimba . Hy vọng với cảm âm này hoàn toàn có thể gom chúng ta cover ca khúc này một cơ hội tốt nhất có thể và hoặc nhất .

Mọi chủ kiến vướng mắc hoặc đóng góp góp về bạn dạng cảm âm này chúng ta comment xuống bên dưới nhé.
Chúc chúng ta thành công xuất sắc vớ bài bác Cm âm một Mình Có Ủ dột Không!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Xem thêm: cách xem mật khẩu wifi đã kết nối