TOÁN 11 BÀI 1 TRANG 28, 29 SGK GIẢI TÍCH 11: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

-

Phương trình:(sin f(x)=,m) với m là một số trong những cho trước với ( sin alpha =m). Ta có:

(eginaligned & sin fleft( x ight)=sin alpha \ và Leftrightarrow left< eginaligned và fleft( x ight)=alpha +k2pi \ và fleft( x ight)=pi -alpha +k2pi \ endaligned ight.,,left( kin mathbbZ ight) \ endaligned )

 

a)

(eginaligned & sin(x+2)=dfrac13Leftrightarrow left< eginaligned & x+2=arcsin dfrac13+k2pi \ và x+2=pi -arcsin dfrac13+k2pi \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=arcsin dfrac13-2+k2pi \ và x=pi -arcsin dfrac13-2+k2pi \ endaligned ight.,,(kinmathbb Z) \ endaligned )

b)

(eginaligned & sin 3x=1 \ và Leftrightarrow 3x=dfracpi 2+k2pi \ & Leftrightarrow x=dfracpi 6+dfrac2kpi 3,(kin mathbbZ) \ endaligned )

c)

(eginaligned và sin left( dfrac2x3-dfracpi 3 ight)=0 \ & Leftrightarrow dfrac2x3-dfracpi 3=kpi \ và Leftrightarrow x=dfracpi 2+kdfrac3pi 2,,(kin mathbbZ) \ endaligned )

d)

(eginaligned và sin (2x+20^o)=frac-sqrt32 \ và Leftrightarrow sin (2x+20^o)=sin (-60^o) \ & Leftrightarrow left< eginaligned và 2x+20^o=-60^o+k360^o \ & 2x+20^o=180^o-(-60^o)+k360^o \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=-40^o+k180^o \ và x=110^o+k180^o \ endaligned ight.(kin mathbbZ) \ endaligned )


Bạn đang xem: Toán 11 bài 1 trang 28

*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 2: Phương trình lượng giác cơ phiên bản khác • Giải bài bác 1 trang 28 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài bác 2 trang 28 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Với phần nhiều giá trị nào... • Giải bài 3 trang 28 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài 4 trang 29 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải phương... • Giải bài xích 5 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài xích 6 trang 29 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Với gần như giá trị nào... • Giải bài xích 7 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải những phương trình...

Xem thêm: Cắt Layer Bao Nhiêu Tiền ? Những Địa Chỉ Cắt Tóc Layer Đẹp Cắt Tóc Layer Bao Nhiêu Tiền

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong phương diện phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổ hợp và xác suất - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong ko gian. Quan hệ tuy vậy song - Hình học 11 •Chương 3: dãy số - cấp cho số cùng và cung cấp số nhân - Đại số và Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ nam nữ vuông góc trong không khí - Hình học tập 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11
bài trước bài xích sau

Bài 2 (trang 28 SGK Đại số 11): Với đầy đủ giá trị làm sao của x thì giá chỉ trị của các hàm số y = sin 3x với y = sin x bằng nhau?

Lời giải:

Ta có: sin 3x = sin x

*

Vậy

*
là đều số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Bài 3 (trang 28 SGK Đại số 11): Giải những phương trình sau:

Lời giải đưa ra tiết

*

*

*

*

Bài 4 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải phương trình

Lời giải chi tiết

Điều kiện

Kết hợp đk ta gồm

Bài 5 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải những phương trình sau:

Lời giải bỏ ra tiết

a) Điều kiện

(tm)

Vậy nghiệm của phương trình là:

b) Điều kiện

*

Vậy nghiệm phương trình là: hoặc  

d) ĐK:

với điều kiện 

Ta tất cả phương trình

*

Kết phù hợp với điều kiện ta thấy lúc thì không thỏa điều kiện.

Vậy phương trình tất cả nghiệm là: với

Bài 6: (Trang 29 SGK Giải tích lớp 11)

Với đa số giá trị nào của x thì gia trị của những hàm số y = tan(π/4 - x) và y = tan2x bởi nhau?

Lời giải đưa ra tiết

Các giá chỉ trị phải tìm của x là những nghiệm của phương trình tan 2x = tan(π/4 – x), giải phương trình này những em rất có thể xem trong ví dụ 3b.