tiếng anh 8 unit 9 skills 1

Hướng dẫn giải SGK giờ đồng hồ Anh Unit 9 lớp 8 Skills 1 nằm trong cỗ đề Soạn giờ đồng hồ Anh lớp 8 lịch trình mới nhất theo gót từng Unit năm 2022 – 2023 tự Tip.edu.vn thuế tầm và đăng lên. Soạn Skills 1 Unit 9 giờ đồng hồ Anh lớp 8 Natural disasters bao gồm đáp án, chỉ dẫn dịch những phần bài bác tập luyện 1 – 4 nhập trang 32 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 8 mới nhất.

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 9 skills 1

I. Mục chi tiêu bài bác học

1. Aims:

By the kết thúc of the lesson, sts will be able to:

– Read An article about preparations for a natural disaster.

– Speak about preparations for a natural disaster.

2. Objectives:

– Vocabulary related to tướng the topic: Natural disasters

II. Soạn giải Skills 1 giờ đồng hồ Anh Unit 9 lớp 8 Natural disasters

Reading – Kỹ năng đọc

1. Read an article about how to tướng prepare for a natural disaster. Look at the words in the box, then find them in the article and underline them. What tự they mean? Đọc bài bác báo về phong thái sẵn sàng cho 1 thảm họa vạn vật thiên nhiên. Nhìn nhập những kể từ nhập khuông, tiếp sau đó dò thám bọn chúng nhập bài bác và gạch men bên dưới bọn chúng. Chúng với nghĩa gì?

Gợi ý

Natural disasters can be destructive; they can wreak havoc across large areas and cause loss of life or damage to tướng property. We cannot prevent natural disasters, but we can prepare for them. The first step is to tướng learn about the risks in your area and read the information about natural disasters on local government sites. Next, find out what the rescue and emergency workers advise. These people have been trained to tướng khuyễn mãi giảm giá with disasters, have been through lots of them and know how to tướng help. Make sure you have all the emergency liên hệ numbers entered in your mobile phone. It is also important that you put together an emergency supply kit. Your emergency supply kit should include food, water, medications, personal hygiene items, copies of personal documents and some money. You may also need some extra clothing if you live in a cold climate. Natural disasters can force people to tướng leave their homes sánh you should also become familiar with the guidelines for evacuation. Plan safe places to tướng meet your family and get to tướng know the evacuation routes and shelters.

wreak havoc: thực hiện điều gì rất có hại cho sức khỏe hoặc tổn hại mang lại ai cơ / vật gì đó

essential = necessary (cần thiết)

destructive = cause major damage, from the verb destroy (gây rời khỏi thiệt kinh rộng lớn, kể từ động kể từ destroy)

guidelines: rules or instructions telling you how to tướng tự something. especially something difficult (quy luật hoặc chỉ dẫn trình bày chúng ta thủ tục gì, đặc biệt quan trọng vật gì khó)

emergency: a suddenly serious and dangerous sự kiện or situation (một sự khiếu nại hoặc trường hợp nguy khốn và đột ngột nghiêm ngặt trọng)

2. Read the article again and answer the questions. Đọc bài bác báo đợt nữa và vấn đáp thắc mắc.

1. Why are natural disasters destructive? Tại sao những thảm hoạ vạn vật thiên nhiên lại tạo ra hại?

2. What is the first thing to tướng tự to tướng prepare for natural disasters? Cái gì là vấn đề trước tiên nhằm sẵn sàng mang lại những thảm họa thiên nhiên?

3. What should you enter in your mobile phone? Why? Bạn nên quăng quật gì nhập điện thoại thông minh địa hình của bạn? Tại sao?

4. What items should an emergency supply kit include? Bộ cung cấp cứu giúp nên bao hàm những gì?

5. What tự you need to tướng know in case of evacuation? Bạn nên biết gì nhập tình huống sơ tán?

Đáp án

1 – Because they can wreak havoc across large areas and cause loss of life or damage to tướng property.

2 – Learn about about the risks in your area and read the information about natural disasters on local government sites.

3 – Enter all the emergency liên hệ numbers in your mobile phone sánh you can Điện thoại tư vấn the rescue and emergency workers if necessary.

Xem thêm: be khóa wifi không cần mật khẩu

4 – Your emergency supply kit should include food, water, medications, personal hygiene items, copies of personal documents and some money. 

5 – We need to tướng know the evacuation routes and shelters. 

Hướng dẫn dịch

Những thảm họa vạn vật thiên nhiên rất có thể chi tiêu cực; bọn chúng rất có thể buông bỏ phẫn uất sự tàn đập qua loa những điểm to lớn và tạo ra sự tổn thất non cuộc sống đời thường hoặc tổn hại mang lại gia sản. Chúng tao ko thể ngăn những thảm họa vạn vật thiên nhiên. tuy nhiên tất cả chúng ta rất có thể sẵn sàng với bọn chúng. Cách trước tiên là học tập về những rủi ro khủng hoảng nhập điểm của công ty và gọi vấn đề về những thảm họa vạn vật thiên nhiên bên trên những trang tin tưởng tổ chức chính quyền địa hạt. Lần cho tới, dò thám rời khỏi điều gì tuy nhiên team cứu hộ cứu nạn và cung cấp cứu giúp răn dạy. Những người này đang được huấn luyện và giảng dạy nhằm đối mặt với thảm họa, đang được trải qua không ít thảm họa và biết phương pháp để canh ty. Hãy chắc chắn rằng chúng ta với toàn bộ những số liên hệ cung cấp cứu giúp nhập điện thoại thông minh địa hình của công ty. Nó cũng cần thiết rằng chúng ta đặt điều công cộng một bộ đồ áo cung cấp cứu giúp. Sở đồ gia dụng cung cấp cứu giúp nên bao hàm đồ ăn thức uống, nước, dung dịch, đồ dùng dọn dẹp vệ sinh cá thể, bạn dạng sao sách vở và giấy tờ cá thể và không nhiều chi phí. Quý khách hàng cũng rất có thể cần thiết thêm thắt vài ba ăn mặc quần áo nếu như bạn sinh sống nhập không khí lạnh lẽo. Những thảm họa vạn vật thiên nhiên rất có thể thực hiện mang lại thế giới rời quăng quật mái ấm cửa ngõ chính vì vậy chúng ta nên trở thành quen thuộc với những chỉ dẫn mang lại việc tản cư. Lên plan những điểm đáng tin cậy nhằm gặp gỡ mái ấm gia đình chúng ta và biết đoạn đường tản cư và vị trí trú ẩn.

Speaking – Kỹ năng nói

3. a. Read the news report (A-C) and match each one to tướng the correct picture. Đọc report thông tin (A-C) và nối một chiếc với hình đúng chuẩn (1-3).

Đáp án

1 – C; 2 – B; 3 – A; 

b. Work in pairs. Each pair can choose one of the reports in 3a. Role-play telling each other about the news. Use the example below. Làm theo gót cặp. Mỗi cặp rất có thể lựa chọn một report nhập phần 3a. Đóng vai trình bày cùng nhau về thông tin. Sử dụng ví dụ bên dưới.

Gợi ý

A: Did you watch the news last night?

B: No, I didn’t. What happened? 

A: There was a powerful earthquake on Monday? 

B: That’s shocking! Where was it?

4 a. Make a list of things to tướng tự before, during and after each of the disasters in your area. You can read the article in 1 again for ideas. Lập list những loại tuy nhiên sắc trước, nhập và sau từng thảm họa nhập điểm của công ty. Quý khách hàng rất có thể gọi phần 1 lại nhằm lấy phát minh.

Earthquake

Before: Learn about the risk and read information about natural disaster, prepare the emergency supply kit.

During: Liên hệ the rescue workers, know the evacuation routes, find shelter.

After: Check the damage, clean the debris.

b. Discuss what you should tự in the sự kiện of a natural disaster in your area. Use the information from the table above. Thảo luận loại tuy nhiên chúng ta nên thực hiện nhập sự khiếu nại một thảm họa vạn vật thiên nhiên nhập điểm của tớ. Sử dụng vấn đề kể từ bảng bên dưới.

Gợi ý

A: What should you tự to tướng prepare for floods in your area?

B: First, I’ll make sure I have a disaster plan to tướng protect people and infrastructure.

A: What should you tự during a flood?

B: During a flood, I should try to tướng get to tướng higher grounds as quickly as possible. We also should bring all necessary things such as foods, water, …

Trên đấy là Soạn giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 9 Natural disasters Skills 1 trang 32.Tip.edu.vn kỳ vọng rằng tư liệu giờ đồng hồ Anh bên trên trên đây sẽ hỗ trợ những em học viên sẵn sàng bài học kinh nghiệm hiệu suất cao.

Xem thêm: tìm bạn quanh đây zalo

5/5 - (84 bình chọn)