Vì Sao Thú Mỏ Vịt Được Xếp Vào Lớp Thú Vì, Thú Mỏ Vịt Được Xếp Vào Lớp Thú Vì:

-

Với giải bài 23.45 trang 67 sbt Khoa học thoải mái và tự nhiên lớp 6 cuốn sách Cánh diều được soạn lời giải cụ thể sẽ giúp học viên biết phương pháp làm bài bác tập môn Khoa học tự nhiên và thoải mái 6. Mời chúng ta đón xem:


Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống - Cánh diều

Bài 23.45 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6: Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì

A. Cấu trúc thích nghi với cuộc sống ở nước

B. Nuôi con bằng sữa

C. Cỗ lông dày, giữ nhiệt


D. Khung người có kích thước lớn

Trả lời:

Đáp án: B

Vì thú mỏ vịt nuôi con bởi sữa đề nghị chúng được xếp vào lớp thú.

Bạn đang xem: Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì

Bài 23.1 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: Động vật bao gồm xương sống không giống với động vật không xương sống...

Bài 23.2 trang 62 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: Nhóm động vật nào tiếp sau đây không thuộc động vật có xương sống?...

Bài 23.3 trang 62 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: Nhóm động vật nào tiếp sau đây thuộc nhóm động vật có xương sống?...

Bài 23.4 trang 62 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: Thú được xếp vào nhóm động vật có xương sống vì...

Bài 23.5 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: Động vật thuộc những lớp cá bao gồm những điểm lưu ý nào dưới đây?...


Quảng cáo


Bài 23.6 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: loại cá nào tiếp sau đây thuộc lớp Cá sụn?...

Bài 23.7 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: các loại cá nào sau đây thuộc lớp cá xương?...

Bài 23.8 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: Cá rô được xếp vào lớp cá xương vì...

Bài 23.9 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: nhiều loại cá nào tiếp sau đây thường sinh sống chui luồn trong những hốc bùn ở đáy?...

Bài 23.10 trang 63 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: da của loại cá nào dưới đây hoàn toàn có thể dùng đóng góp giày, làm cho túi?...

Bài 23.11 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: loài cá nào bên dưới đây hoàn toàn có thể gây ngộ độc chết bạn nếu nạp năng lượng phải?...

Bài 23.12 trang 63 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: trình bày vai trò của cá trong đời sống bé người...

Bài 23.13 trang 63 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: chúng ta cần làm những gì để đảm bảo nguồn lợi tự cá?...

Bài 23.14 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: nguyên nhân lại cấm đánh bắt cá bởi lưới gồm mắt lưới nhỏ?...

Bài 23.15 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: vày sao ăn uống cá nóc có thể gây chết người? Để phòng ngừa ngộ độc cá nóc...

Bài 23.16 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: Động đồ gia dụng thuộc lớp lưỡng cư gồm những đặc điểm nào dưới đây?...

Bài 23.17 trang 63 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: Đại diện nào tiếp sau đây thuộc lớp lưỡng cư?...

Bài 23.18 trang 64 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: Đặc điểm của đa số động đồ vật thuộc lớp lưỡng cư là:...

Bài 23.19 trang 64 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: Đại diện nào sau đây thuộc đội lưỡng cư ko chân?...

Bài 23.20 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: Đại diện nào tiếp sau đây thuộc nhóm lưỡng cư tất cả đuôi?...

Bài 23.21 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: Đặc điểm nào dưới đây đúng khi nói đến da của ếch?...

Bài 23.22 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: Động vật dụng lưỡng cư không có vai trò nào bên dưới đây?...

Bài 23.23 trang 64 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: Loài động vật hoang dã lưỡng cư nào sau đây có tuyến đường độc, nếu nạp năng lượng phải hoàn toàn có thể bị ngộ độc?...

Bài 23.24 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: vì sao ếch thường xuyên sống ở đầy đủ nơi ẩm ướt, ngay sát bờ nước cùng bắt mồi về đêm...

Bài 23.25 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: Hãy nêu vai trò của lưỡng cư so với con người...

Bài 23.26 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: Động vật dụng thuộc lớp trườn sát gồm những đặc điểm nào nào dưới đây?...

Bài 23.27 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: Đại diện nào dưới đây thuộc lớp trườn sát?...

Bài 23.28 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: Đại diện nào sau đây không thuộc lớp bò sát?...

Bài 23.29 trang 65 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: Động trang bị thuộc lớp trườn sát hô hấp bằng cơ quan liêu nào dưới đây?...

Bài 23.30 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: Cá sấu được xếp vào lớp trườn sát bởi chúng có điểm lưu ý nào bên dưới đây?...

Bài 23.31 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: Động vật bò sát nào dưới đây có giá trị thực phẩm quánh sản?...

Bài 23.32 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: Động vật bò sát nào dưới đây có ích cho nông nghiệp & trồng trọt do chúng...

Bài 23.33 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: kể tên một số trong những động đồ dùng thuộc nhóm bò sát ngơi nghỉ địa phương em...

Bài 23.34 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: Thú được xếp vào nhóm động vật hoang dã có xương sinh sống vì...

Xem thêm: Toán 11 Bài 1 Trang 28, 29 Sgk Giải Tích 11: Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản

Bài 23.35 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: Động đồ gia dụng lớp chim gồm những đặc điểm nào dưới đây?...

Bài 23.36 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: loài chim nào sau đây hoàn toàn lần khần bay, thích hợp nghi cao...

Bài 23.37 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: chủng loại chim nào sau đây không thuộc team chim bay?...

Bài 23.38 trang 66 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: Đặc điểm nào sau đây giúp chim mê say nghi với đời sống bay lượn?...

Bài 23.39 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: Đà điểu do dự bay tuy vậy vẫn được xếp vào lớp chim vì...

Bài 23.40 trang 66 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: Chim có những vai trò nào bên dưới đây?...

Bài 23.41 trang 66 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: Chim có thể có những tai hại nào dưới đây so với con người?...

Bài 23.42 trang 66 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: nói tên một trong những loài chim tất cả ở địa phương với nêu vai trò, tai hại của chúng...

Bài 23.43 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: phần lớn động trang bị lớp thú có những điểm lưu ý nào bên dưới đây?...

Bài 23.44 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: Đại diện nào sau đây thuộc lớp thú?...

Bài 23.46 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: con non của kangagoo bắt buộc nuôi vào túi domain authority ở bụng thú mẹ là do...

Bài 23.47 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: Cá voi được xếp vào lớp thú bởi vì chúng...

Bài 23.48 trang 67 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: đưa ra trước biến đối thành cánh da là điểm lưu ý của loài nào dưới đây?...

Bài 23.49 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: chi trước biến đổi thành vây bơi là điểm sáng của chủng loại nào bên dưới đây?...

Bài 23.50 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: Loại động vật nào tiếp sau đây đẻ con?...

Bài 23.51 trang 68 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: Đẻ con được coi như là bề ngoài sinh sản hoàn hảo hơn so với đẻ trứng vì...

Bài 23.52 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: Hãy kể tên một số trong những loài thú tất cả ở địa phương em cùng nêu vai trò, tác hại của chúng...

Bài 23.53 trang 68 SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - CD: vì sao yêu cầu phải bảo đảm an toàn một số chủng loại thú quý hiếm?...

Bài 23.54 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - CD: phân tích và lý giải tại sao một trong những động vật bao gồm xương sống...

Bài 23.55 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên 6 - CD: Hãy lập sơ đồ hệ thống hóa về các lớp thuộc động vật có xương sống...

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên cùng xã hội
Khoa học
Lịch sử với Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử với Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạo
*

*

TK

Thú mỏ vịt được xếp vào lớp Thú vị :- có lông mao- Nuôi nhỏ = sữa mẹ- Thở = phổi- Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể - Là đv hằng nhiệt1. Cá voi:

- Đẻ con và nuôi con bởi sữa.Thú mỏ vịt:

thú mỏ vịt đẻ con và nuôi con bởi sữa

- là ứ đọng vật bao gồm vú


Đúng 0
comment (0)
⌐■-■(☞゚ヮ゚)☞" onerror="this.src="https://vietpictures.net/assets/img/avt/2.png"" />

2.- một số động vật gồm sinh sản vô tính là: trùng roi, hải quỳ, trùng giày, thủy tức , giun dẹp,...

- ví dụ về loài động vật có chế tác hữu tính: người, gà, chó, mèo, trai sông, giun đất,...


Đúng 0
phản hồi (0)
⌐■-■(☞゚ヮ゚)☞" onerror="this.src="https://vietpictures.net/assets/img/avt/2.png"" />

3. Môi trường sinh sống có con số động vật nhiều nhất là môi trường thiên nhiên nhiệt đới gió mùa.

Vì số loài động vật hoang dã ở môi trường thiên nhiên nhiệt đới cao hơn nhiều so với toàn bộ những môi trường xung quanh địa lí khác trên Trái Đất, là do môi trường nhiệt đới tất cả khí hậu nóng, ẩm, tương đối ổn định, thích hợp với sự sông của số đông loài sinh vật. Điều này đã tạo thành diều kiện cho các loài động vật hoang dã ô sức nóng đới gió bấc thích nghi và siêng hóa cao đối với những diều kiện sống rất phong phú và đa dạng của môi trường.Ví dụ, về việc chuyên hóa thói quen dinh dưỡng của những loài rắn trên đồng ruộng, ở đồng bằng Bắc Bộ: bao hàm loài chuyên ăn uống rắn, gồm có loài hầu hết ăn chuột, hoặc đa phần ăn ếch nhái hay ăn sâu bọ. Gồm loài bắt loài chuột về buổi ngày (bắt vào hang), tất cả loài về đêm tối (bắt ở bên cạnh hang)... Vì chưng vậy, trên cùng một nơi bao gồm thể có nhiều loài cùng sống cạnh bên nhau, tận dụng được mối cung cấp sống của môi trường mà không tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với nhau, có tác dụng cho con số loài động vật hoang dã ở khu vực đó tạo thêm rõ rệt.


Đúng 0

bình luận (0)

tại sao thú mỏ vịt đẻ trứngnhưng được xếp vào lớp thú


Xem chi tiết
Lớp 7 Sinh học tập
4
0
Gửi hủy

vì chúng có 1 lớp lông và bọn chúng nuôi con bằng sữa


Đúng 1

bình luận (2)

Thú mỏ vịt được xếp vào lớp Thú vì rất có thể nuôi con bởi sữa, rất có thể thơ bởi phổi, tất cả lông mao, là động vật hoang dã hằng nhiệt,... Nhé =)


Đúng 2
bình luận (0)

Refer

- gồm lông mao.

- Nuôi con bởi sữa mẹ

- Thở bằng phổi

- Tim 4 ngăn, tiết đỏ tươi nuôi cơ thể

- Là động vật hằng nhiệt


Đúng 1
comment (0)

Vì sao cá heo, cá voi được xếp vào lớp thú


Xem chi tiết
Lớp 7 Sinh học tập Đề đánh giá 1 huyết - HKII - Đề 1
4
0
Gửi bỏ

Cá heo cùng cá voi được xét vào lớp Thú, vì :

 - Đẻ con

 - Động vật gồm vú

 - Nuôi con bằng sữa


Đúng 4
bình luận (0)

Cá heo với cá voi được xét vào lớp Thú, do :

 - Đẻ con

 - Động vật tất cả vú

 - Nuôi con bằng sữa


Đúng 1
phản hồi (0)

tham khảo:Cá voi được xếp vào lớp Thú chính vì nó có đặc điểm giống với những loài thú khác:

-Thở bởi phổi . ... *Đặc điểm kết cấu của cá voi yêu thích nghi với đời sống lượn lờ bơi lội trong nước là: -Cơ thể hình thoi, lông gần như tiêu biến hóa hoàn toàn.


Đúng 1

phản hồi (0)

trình bày kết cấu ngoài của thỏ phù hợp nghi với đời sốnggiải say đắm các vẻ ngoài sinh sản hữu tínhnêu nguyên nhân sui giản và biện pháp đảm bảo an toàn sinh họcvì sao thú mỏ vịt với cá voi xanh dc xếp vào lớp thú


Xem cụ thể
Lớp 7 Sinh học tập
2
0
nhờ cất hộ Hủy

mink vua trl song roi bn 


Đúng 4

bình luận (0)

bạn tìm hiểu thêm nha

trình bày kết cấu ngoài của thỏ yêu thích nghi với đời sống

Đặc điểm cấu trúc của thỏ thích hợp nghi với đời sống cùng tập tính lẩn trốn kẻ thù :

- khung người được phủ bằng bộ lông dày, xốp gồm những sợi lông miếng khô bằng chất sừng điện thoại tư vấn là lông mao giúp giữ nhiệt độ và bảo hộ cho cơ thể.

- chi trước ngắn dùng để đào hang.

- bỏ ra sau lâu năm khỏe để bật khiêu vũ xa, giúp thỏ chạy nhanh.

- Mũi thính, gồm ria là hầu hết lông xúc giác (xúc giác nhạy cảm bén) phối hợp cùng khứu giác giúp thỏ dò la thức nạp năng lượng hoặc môi trường.

- đôi mắt thỏ không tinh lắm. Mi mắt cử động được, bao gồm lông ngươi giúp giữ nước làm màng mắt không biến thành khô, bảo đảm an toàn cho mắt.

- Tai thính, tất cả vành tai dài, cử cồn được theo những phía giúp định hướng music phát hiện sớm kẻ thù.giải ưng ý các hình thức sinh sản hữu tính

*Sự hoàn chỉnh dần các bề ngoài sinh sản thể hiện:

-Thụ tinh bên cạnh => thụ tinh trong-Đẻ các trứng => đẻ không nhiều trứng => đẻ con-Phôi phát triển có phát triển thành thái => phát triển trực tiếp không có nhau bầu => cải tiến và phát triển trực tiếp bao gồm nhau thai-Con nonn ko được nuôi chăm sóc => teo non được nuôi dưỡng bởi sữa mẹ => được học tập thích nghi cùng với cuộc sống*Cho ví dụ:

*

*

nêu vì sao sui giản và biện pháp đảm bảo sinh học

*Nguyên nhân:

-Khai thác quá mức 

-Buôn chào bán trái phép 

-Săn bắt trái phép

-Đốt rừng 

*Biện pháp:

-Không khai thác bừa bãi

-Bảo tồn phong phú và đa dạng sinh học 

-Xây dựng khu vực bảo tồn

-Ngăn ngăn chặt,phá rừng vì sao thú mỏ vịt với cá voi xanh dc xếp vào lớp thú

*Thú mỏ vịt được xếp vào lớp Thú bởi :

- gồm lông mao

- Nuôi con bởi sữa mẹ

- Thở bởi phổi

- Tim 4 ngăn, ngày tiết đỏ tươi nuôi cơ thể

- Là động vật hằng nhiệt

-Có lông mao 

-Nuôi nhỏ =sữa mẹ 

*Cá voi được xếp vào lớp Thú cũng chính vì nó có điểm sáng giống với các loài thú khác: 

-Thở bởi phổi .-Tim 4 ngăn hoàn chỉnh -Động đồ dùng máu nóng với hằng nhiệt, -Đẻ con và nuôi con bởi sữa mẹ -Có lông mao (mặc dù cực kỳ ít). 

*Dơi được xếp vào lớp thú bởi vì nó có đặc điểm chung với lớp thú như sau:-Dơi là động vật có vú