tăng hạn mức chuyển tiền vietcombank

Cài đặt điều giới hạn ở mức gửi tiền

1

Bạn đang xem: tăng hạn mức chuyển tiền vietcombank

Tại screen chủ yếu, nhấn lựa chọn menu Cài đặt -> chọn Cài đặt điều giới hạn ở mức gửi tiền

2

Khởi tạo ra uỷ thác dịch:

- Nhấn chọn một giới hạn ở mức KH mong muốn thay cho thay đổi.

- Nhấn nút Tiếp tục

3

Xác nhận thông tin:

- KH ra soát vấn đề.

Xem thêm: cách cài máy in canon 2900 cho win 10

- Chọn cách thức xác thực hiển thị ứng với số chi phí uỷ thác dịch: Smart OTP, SMS OTP.

- Nhấn Tiếp tục.

4

Xác thực uỷ thác dịch

- Xác thực vày mật khẩu: nhập password singin ứng dụng

- Xác thực vày Smart OTP: (nếu KH tiếp tục ĐK Smart OTP): KH nhập password VCB-Smart OTP, khối hệ thống tự động hóa sinh mã xác thực uỷ thác dịch

- Xác thực vày SMS OTP: nhập mã OTP được gửi về số điện thoại cảm ứng thông minh của khách hàng hàng

- Nhấn lựa chọn nối tiếp nhằm hoàn thiện uỷ thác dịch

5

Xem thêm: ip 13 pro max có mấy màu

Kết ngược uỷ thác dịch:

- Hiển thị screen thành quả triển khai giao dịch thanh toán thành công xuất sắc.