Phát Biểu Nào Sau Đây Không Đúng Về Đặc Điểm Dân Số Nước Ta Hiện Nay ?

-

Xem đưa ra tiết tại đâyĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA KÌ II- KHỐI 12I- KIẾN THỨC KIỂM TRA GIỮA KÌ:CHỦ ĐỀ 8: ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ, PHÂN BỐ DÂN CƯ. LAO ĐỘNG VIỆC LÀM. ĐÔ THỊ HÓANhận biết:- trình bày được một số điểm lưu ý dân số với phân bố dân cư Việt Nam- biết được một số cơ chế dân số nghỉ ngơi nước ta- trình diễn được sự phân bố mạng lưới đô thị ở nước ta
Thông hiểu:
- so với được tại sao của dân sinh đông, gia tăng dân số cấp tốc và sự phân bố dân cư chưa vừa lòng lí.- trình bày được một số điểm lưu ý của nguồn lao cồn và việc sử dụng lao rượu cồn ở nước ta.- phân tích được do sao vấn đề làm đã là vấn đề gay gắt của việt nam và hướng giải quyết.- trình diễn được một số đặc điểm đô thị hoá sinh hoạt Việt Nam. Tại sao và hậu quả.Vận dụng: so với được hậu quả của dân đông, tăng thêm nhanh, sự phân bố người dân chưa hợp lí.

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay

Vận dụng cao: tương tác được việc tăng thêm dân số nhanh với điểm lưu ý đô thị hóa của nước taCHỦ ĐỀ 9: ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP – CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU kinh TẾ Nhận biết:- Biết công việc Đổi bắt đầu ở vn là một cuộc cải cách toàn diện về tài chính – xã hội ; toàn cảnh và việc làm hội nhập của nướcta.Thông hiểu:- trình diễn được ý nghĩa sâu sắc của chuyển dịch cơ cấu tổ chức kinh tế đối với sự phân phát triển kinh tế nước ta.Vận dụng: phân tích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tài chính ở nước ta.CHỦ ĐỀ 10: NÔNG NGHIỆP Nhận biết:- trình diễn được sự phân bố một số trong những cây trồng, thứ nuôi bao gồm của nước ta.Thông hiểu:- trình bày được tổ chức cơ cấu của ngành nông nghiệp, thực trạng phát triển một số trong những cây trồng, đồ gia dụng nuôi chủ yếu của vn và nguyên nhân.- so với được điều kiện, tình trạng phát triển, phân bố ngành thuỷ sản và một vài phương hướng cải tiến và phát triển ngành thuỷ sản của nước ta.- đối chiếu được vai trò, tình hình cách tân và phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp, một số trong những vấn đề khủng trong cải cách và phát triển lâm nghiệp.Vận dụng: minh chứng được xu thế chuyển dịch cơ cấu tổ chức nông nghiệp.CHỦ ĐỀ 10: CÔNG NGHIỆP Nhận biết:- trình diễn được cơ cấu tổ chức công nghiệp theo ngành, thành phần kinh tế tài chính và theo lãnh thổ.- hiểu rằng sự phân bố của một số trong những ngành công nghiệp trọng điểm.Thông hiểu:- nhận xét được cơ cấu công nghiệp theo ngành, thành phần tài chính và theo lãnh thổ.- Nêu được một số tại sao dẫn mang đến sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp.- phân tích được tình hình phát triển của một trong những ngành công nghiệp trọng điểm.- trình diễn được khái niệm tổ chức lãnh ông địa nghiệp.Vận dụng: riêng biệt được một số vẻ ngoài tổ chức cương vực công nghiệp. Vận dụng cao: liên hệ để phân tích và lý giải được tình trạng phát triển, phân bổ một số vẻ ngoài tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở việt nam hiện nay.CHỦ ĐỀ 11:DỊCH VỤVấn đề cải tiến và phát triển ngành giao thông tải, thông tin liên lạc, dịch vụ thương mại và du lịch.- trình bày được điểm lưu ý ngành GTVT, TTLL của vn : cải cách và phát triển khá toàn diện cả về chất lượng và số lượng với nhiều loại hình.- so sánh được tình hình phát triển và sự biến đổi trong cơ cấu tổ chức nội, nước ngoài thương.- so sánh được các tài nguyên du ngoạn của nước ta.- phát âm và trình diễn được tình hình trở nên tân tiến ngành du lịch, sự phân bố những trung tâm du ngoạn chính; quan hệ giữa phân phát triển phượt và bảo đảm môi trường.CHỦ ĐỀ 12: KỸ NĂNG Nhận biết: Đọc được các bạn dạng đồ, Atlat Địa lí vn với văn bản về các đối tượng người sử dụng địa lí kinh tế tài chính - thôn hội.Thông hiểu: nhấn xét được bảng số liệu, biểu đồ, các đối tượng người sử dụng địa lí kinh tế tài chính - xóm hội trên bạn dạng đồ, Atlat Địa lí Việt Nam.Vận dụng: Vẽ biểu đồ, thừa nhận xét, so sánh và phân tích và lý giải được số liệu tương quan đến kinh tế xã hội Việt Nam.II- TRẮC NGHIỆM:CHỦ ĐỀ 8: ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ, PHÂN BỐ DÂN CƯ. LAO ĐỘNG VIỆC LÀM. ĐÔ THỊ HÓACâu 1: Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng về điểm sáng dân số vn hiện nay?
A. Có nhiều dân tộc ít người.B. Dân tộc khiếp là đông nhất.
C. Gia tăng tự nhiên rất cao.D. Có quy mô số lượng dân sinh lớn.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng về dân cư việt nam hiện nay?
A. Phân ba rất phải chăng giữa những vùng.B. Tập trung đông sinh hoạt đồng bằng.
C. Phân ba thưa thớt sống vùng núi.D. Dân nông thôn nhiều hơn nữa đô thị.
Câu 3: Dân cư vn phân tía chưa hợp lý chủ yếu đuối là do tác động ảnh hưởng của
A. sự cải cách và phát triển kinh tế, các yếu tố tự nhiên.B. vị trí địa lí, địa hình, khí hậu, tài nguyên.
C. các yếu tố về xóm hội, cơ cấu tổ chức kinh tế.D. quá trình định cư, trình độ dân trí, số dân.
Câu 4: Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng về dân thành thị nước ta hiện nay?
A. Quy mô nhỏ tuổi hơn nông thôn.B. Phân bố đều giữa những vùng.
C. Số lượng tăng qua những năm.D. Tỉ lệ thấp rộng dân nông thôn
Câu 5: Dân cư vn phân tía không các giữa các vùng gây cực nhọc khăn lớn nhất cho việc
A. nâng cao chất lượng cuộc sống.B. bảo vệ tài nguyên và môi trường.
C. sử dụng có tác dụng nguồn lao động.D. nâng cao niên nghề mang đến lao động.
Câu 6: Đặc điểm thành phố hóa vn là
A. trình độ thành phố hóa thấp.B. tỉ lệ dân thành thị giảm.
C. phân ba đô thị gần như giữa những vùng.D. quá trình đô thị hóa ra mắt nhanh.
Câu 7: Dân tộc nào dưới đây chiếm tỉ lệ lớn số 1 trong dân số nước ta?
A. Kinh.B. Tày.C. Mường.D. Ê-đê.
Câu 8: Phát biểu nào tiếp sau đây đúng với người dân ở vùng đồng bằng nước ta?
A. Tỉ suất sinh cao hơn ở miền núi.B. Mật độ dân số nhỏ tuổi hơn sinh sống miền núi.
C. Có tương đối nhiều dân tộc ít người.D. Chiếm đa số dân số cả nước.
Câu 9: Ý nào tiếp sau đây đúng về số lượng dân sinh theo thành thị cùng nông thôn ở nước ta hiện nay?
A. Tỉ lệ dân nông thôn với thành thị không nhiều chênh lệch.B. Tỉ lệ dân nông làng tăng nhanh.
C. Tỉ lệ dân thành thị lớn hơn dân nông thôn.D. Tỉ lệ dân thành phố tăng cơ mà còn thấp.
Câu 10: Đặc điểm nguồn lao cồn nước ta hiện giờ là
A. phân bố rất đều.B. chất lượng nâng lên.C. số lượng ko lớn.D. trình độ rất cao.
Câu 11: Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng về dân nông thôn việt nam hiện nay?
A. Số lượng đông rộng dân thành thị.B. Trình độ khoa học kĩ thuật cao.
C. Hoạt động chủ yếu nông nghiệp.D. Có tỉ lệ lớn hơn dân thành thị.
Câu 12: Phát biểu nào dưới đây không đúng về dân số nước ta hiện nay?
A. Số lượng luôn luôn cố định.B. Cơ cấu tuổi cố kỉnh đổi.C. Quy tế bào lớn.D. Nhiều dân tộc.
Câu 13: Lao động nước ta không gồm thế to gan nào sau đây?
A. Cần cù cùng sáng tạo.B. Lực lượng trẻ dồi dào.C. Số lượng đông và tăng.D. Có tính kỉ cơ chế rất cao.
Câu 14: Đặc điểm của đô thị hóa nước ta hiện nay là
A. cơ sở hạ tầng hiện tại đại.B. đều có quy mô khôn cùng lớn.
C. phân tía đồng phần nhiều cả nước.D. có nhiều nhiều loại khác nhau.
Câu 15: Năng suất lao rượu cồn xã hội nước ta còn thấp chủ yếu nhất là do
A. cơ sở hạ tầng còn hạn chế.B. trình độ lao động chưa cao.
C. cơ cấu kinh tế tài chính chậm cầm cố đổi.D. phân ba lao động không đều.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng với điểm lưu ý lao đụng của nước ta?
A. Nguồn lao cồn dồi dào cùng tăng nhanh.
B. Chất lượng lao động càng ngày được nâng lên.
C. Lực lượng lao động có trình độ cao đông đảo.
D. Đội ngũ công nhân kĩ thuật lành nghề còn thiếu nhiều.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây không đúng với điểm lưu ý chủ yếu ớt của mối cung cấp lao hễ nước ta?
A. Lực lượng lao động trình độ chuyên môn cao còn ít.B. Có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.
C. Tính kỉ giải pháp của tín đồ lao rượu cồn rất cao.D. Chất lượng ngày dần được nâng lên.
Câu 18: Số dân thành thị vn tăng nhanh trong những năm vừa mới đây chủ yếu ớt là do vì sao nào sau đây?
A. Tác cồn của hội nhập kinh tế toàn cầu.
B. Tác đụng của quy trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa.
C. Ở city có cơ sở hạ tầng ngày càng tốt.
D. Ở đô thị dễ kiếm việc làm gồm thu nhập.
Câu 19: Ý nào sau đây không đúng về unique nguồn lao rượu cồn nước ta?
A. Trình độ lao động đang được nâng lên.B. Lao hễ đã qua huấn luyện chiếm tỉ lệ thành phần cao.
C. Lực lượng lao rượu cồn có trình độ cao còn ít.D. Công nhân kĩ thuật lành nghề còn thiếu thốn nhiều.
Câu 20: Chất lượng lao động nước ta ngày càng được nâng lên đa phần là do tại sao nào sau đây?
A. Giáo dục, văn hóa và y tế phạt triển.B. Nhiều dân tộc bản địa và lao động dồi dào.
C. Dân số đông, tăng thêm còn nhanh.D. Các đô thị có khá nhiều lao cồn kĩ thuật.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng về thành phố hóa làm việc nước ta
A. tỉ lệ dân thành phố có xu thế tăng.B. quá trình đô thị hóa diễn ra chậm.
C. trình độ city hóa chưa cao.D. phân tía đô thị đồng đều cả nước.
Câu 22: Dân bè lũ đem lại dễ ợt nào tiếp sau đây cho nền tài chính nước ta?
A. Chất lượng lao động.B. Có các viêc làm mới.
C. Nguồn lao cồn dồi dào.D. Thu nhập tín đồ dân tăng.
Câu 23: Phát biểu mào dưới đây không đúng về mối cung cấp lao đụng Việt Nam?
A. Người lao động đề nghị cừ, sáng tạo.B. Chất lượng lao động càng ngày càng cao.
C. Chuyển biến tổ chức cơ cấu theo ngành khôn xiết nhanh.D. Mỗi năm tạo thêm hơn 1 triệu người.
Câu 24: mang lại biểu thứ về dân số nông thôn và thành thị của vn giai đoạn 2010 - 2019:(Số liệu theo Niên giám thống kê vn 2019, NXB Thống kê, 2020)Biểu đồ biểu lộ nội dung như thế nào sau đây? A. Quy mô, cơ cấu dân số nông thôn cùng thành thị. B. biến đổi quy mô dân sinh nông thôn và thành thị. C. chuyển dời cơ cấu dân số nông thôn cùng thành thị. D. tốc độ tăng trưởng số lượng dân sinh nông thôn cùng thành thị.Câu 25: Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng với điểm sáng dân tộc nghỉ ngơi nước ta?
A. Dân tộc Kinh chiếm phần tỉ lệ lớn nhất trong tổng dân số.
B. Mức sống của một phần tử dân tộc ít người còn thấp.
C. Các dân tộc ít người sống tập trung chủ yếu sinh hoạt đồng bằng.
D. Có các thành phần dân tộc, phiên bản sắc văn hóa đa dạng.
Câu 26: Dân cư nước ta bây chừ phân bố
A. đồng hầu hết giữa các vùng.B. hợp lí giữa những vùng.
C. tập trung ở quanh vùng đồng bằng.D. chủ yếu ở thành thị.
Câu 27: Tỉ lệ thất nghiệp ở vn vẫn còn cao hầu hết là do
A. đô thị mở rộng, đất nntt bị thu hẹp.B. lao cồn kĩ thuật ít, công nghiệp còn hạn chế.
C. lao động tăng, kinh tế còn chậm rì rì phát triển.D. dân cư nông xã đông, ít chuyển động dịch vụ.
Câu 28: Nguyên nhân làm sao sau đấy là chủ yếu tốt nhất làm sút tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp trong tổ chức cơ cấu lao hễ của nước ta hiện nay?
A. Tác hễ của công nghiệp hóa, tiến bộ hóa.B. Qúa trình city hóa ra mắt mạnh.
C. Đẩy táo bạo xây dựng nông xóm mới.D. Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện.
Câu 29: Phát biểu nào tiếp sau đây đúng với city hóa ở vn hiện nay?
A. Tỉ lệ dân tỉnh thành không chũm đổi.B. Số city giống nhau ở những vùng.
C. Số dân cư đô thị nhỏ hơn làm việc nông thôn.D. Trình độ city hóa còn hết sức thấp.
Câu 30: ( MH THPTQG 2020) Qúa trình thành phố hóa sinh sống nước ta diễn ra chưa nhanh đa phần là do
A. công nghiệp hóa trở nên tân tiến còn chậm.B. các vận động phi nông nghiệp còn yếu.
C. lao hễ nông nghiệp vẫn còn đó tỉ lệ lớn.D. chịu ảnh hưởng lâu nhiều năm của chiến tranh.
Câu 31: Nhân tố nào dưới đây có tính quyết định đến sự phân bố dân cư việt nam hiện nay?
A. Tài nguyên thiên nhiên.B. Lịch sử khai thác lãnh thổ.
C. Trình độ cải cách và phát triển kinh tế.D. Qúa trình xuất, nhập cư.
Câu 32: Đồng bằng vn dân cư triệu tập đông đúc là do
A. diện tích đất rộng, những khoáng sản.B. chủ yếu ớt trồng lúa, nhiều dân tộc bản địa sinh sống.
C. địa hình bởi phẳng, đa số trồng lúa.D. nhiều dân tộc bản địa sinh sống, diện tích đất rộng.
Câu 33: Vùng nào tiếp sau đây có số dân đô thị to nhất nước ta hiện nay?
A. Trung du miền núi phía Bắc.B. Đông phái nam Bộ.
C. Đồng bởi sông Cửu Long.D. Duyên hải phái nam Trung Bộ.
Câu 34: Phát biểu nào dưới đây đúng về mối cung cấp lao động vn hiện nay?
A. Trình độ rất cao.B. Cần cù, sáng tạo.C. Số lượng cố kỉnh định.D. Phân cha đồng đều.
Câu 35: Gia tăng thoải mái và tự nhiên dân số giảm, nhưng lại dân số nước ta vẫn tăng cấp tốc là do tại sao nào sau đây?
A. Tuổi thọ ngày càng cao.B. Cơ cấu dân sinh già.C. Gia tăng cơ học cao.D. Quy mô số lượng dân sinh lớn.
Câu 36: Lao động vn hiện nay A. tăng nhanh, không đủ việc làm. B. đông đảo, thất nghiệp còn vô cùng ít. C. đa phần công nhân kinh nghiệm cao. D. tập trung cục bộ ở công nghiệp.Câu 37: các đô thị ở nước ta hiện nay A. hầu hết là tài chính nông nghiệp. B. bao gồm tỉ lệ thiếu việc làm vô cùng cao. C. có thị trường tiêu thụ nhiều dạng. D. tập trung phần lớn dân cư cả nước.Câu 38: Cơ cấu dân số việt nam hiện nay A. phân cha đồng đều giữa những vùng. B. tăng nhanh, cơ cấu dân số già.

Xem thêm: 1 mm2 bằng bao nhiêu m2, cm2, ha, km2? đổi 1mm2 bằng bao nhiêu m2

C. tập trung hầu hết ở thành thị. D. cơ cấu dân số vàng, lao rượu cồn dồi dào.Câu 39: Các đô thị ở vn hiện nay A. tỉ lệ dân tỉnh thành không chũm đổi. B. số city giống nhau ở các vùng. C. tỉ lệ dân thị trấn tăng nhanh. D. trình độ city hóa cao ở những vùng.CHỦ ĐỀ 9: ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP – CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU kinh TẾ Câu 1: Phát biểu nào dưới đây đúng về gửi dịch cơ cấu tổ chức lãnh thổ tài chính của nước ta hiện nay?
A. Hình thành những vùng đụng lực phát triển kinh tế.B. Nhiều loại dịch vụ mới thành lập và phát triển.
C. Tỉ trọng quanh vùng công nghiệp và thi công tăng.D. Lĩnh vực kinh tế then chốt bởi vì Nhà nước quản ngại lí.
Câu 2: Nhân tố công ty yếu ảnh hưởng tác động đến gửi dịch cơ cấu ngành kinh tế tài chính nước ta hiện thời là
A. thị trường tiêu tốn rộng, mong muốn lớn.B. tài nguyên vạn vật thiên nhiên dồi dào, đa dạng.
C. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.D. nguồn lao rượu cồn đông đảo, trình độ chuyên môn cao.
Câu 3: Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta biến đổi rõ rệt nhất chủ yếu do
A. tăng trưởng tởm tế gần đây nhanh.B. thúc đẩy sự cải tiến và phát triển công nghiệp.
C. lao hễ dồi dào cùng tăng sản phẩm năm.D. chuyển thanh lịch nền kinh tế tài chính thị trường.
Câu 4: Cơ cấu cung ứng công nghiệp của nước ta không vận động và di chuyển theo phía nào sau đây?
A. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.B. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.
C. Tăng tỉ trọng của các thành phầm cao cấp.D. Tăng tỉ trọng sản phẩm unique thấp.
Câu 5: Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm mục tiêu chuyển phía nào sau đây?
A. Tạo tiện lợi cho bài toán chuyển dịch cơ cấu lao động.
B. Khai thác phù hợp những nguồn tài nguyên thiên nhiên.
C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn môi trường.
D. Tạo điều kiện để hội nhập vào thị phần thế giới.
Câu 6: So với yêu cầu phát triển của nước nhà trong giai đoạn hiện nay, vận tốc chuyển dịch cơ cấu kinh tế tài chính của việt nam diễn ra
A. còn lờ đờ và còn chưa đáp ứng nhu cầu được.B. khá cấp tốc nhưng chưa đáp ứng.
C. khá cấp tốc và đã đáp ứng nhu cầu được.D. còn chậm chạp nhưng đáp ứng được.
Câu 7: Cơ cấu cung ứng công nghiệp của nước ta đang chuyển dời theo hướng
A. tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.B. giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.
C. tăng tỉ trọng những sản phẩm unique thấp.D. đa dạng hóa các thành phầm công nghiệp.
Câu 8: Biểu hiện nay của vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành tài chính nước ta là
A. phát triển các khu công nghiệp tập trung.B. tăng tỉ trọng của công nghiệp với xây dựng.
C. các vùng tiếp tế chuyên canh được mở rộng.D. các vùng tài chính trọng điểm được hình thành.
Câu 9: Phát biểu nào dưới đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu tổ chức ngành tài chính nuớc ta hiện tại nay?
A. Nhà nước quản lí các ngành then chốt.B. Còn chưa theo hướng công nghiệp hóa.
C. Tốc độ gửi dịch diễn ra còn chậm.D. Đáp ứng vừa đủ sự cách tân và phát triển đất nước.
Câu 10: Biểu hiện nay của sự di chuyển lãnh thổ tài chính ở vn là
A. các khu vực công nghiệp triệu tập và các vùng chuyên canh được hình thành.
B. nhiều vận động dịch vụ mới thành lập và hình thành các vùng đụng lực.
C. tỉ trọng của công nghiệp bào chế tăng, công nghiệp khai quật giảm.
D. nhà nước cai quản lí những ngành tài chính và những lĩnh vực kinh tế then chốt.
Câu 11: Phát biểu nào dưới đây đúng với chuyển dời cơ cấu kinh tế tài chính nước ta hiện tại nay?
A. Tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp tăng qua các năm.
B. Đang chuyển dời theo hướng công nghiệp hóa, tân tiến hóa.
C. Đáp ứng được trọn vẹn nhu cầu phát triển của non sông hiện nay.
D. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành vào GDP diễn ra rất nhanh.
Câu 12: Ý nghĩa chủ yếu của gửi dịch cơ cấu tổ chức ngành tài chính nước ta là
A. tăng cường hội nhập vào nền tài chính của khu vực.
B. thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng của nền kinh tế.
C. khai thác tác dụng nguồn khoáng sản thiên nhiên.
D. sử dụng phù hợp nguồn lao rượu cồn dồi dào trong nước.
Câu 13: tuyên bố nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta?
A. Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, tân tiến hóa.
B. Kinh tế gồm vốn đầu tư chi tiêu nước ngoại trừ chiếm tỉ trọng nhỏ nhất.
C. Kinh tế công ty nước nhập vai trò vật dụng yếu vào nền tởm tế.
D. Ngành nông nghiệp đang xuất hiện tỉ trọng thấp độc nhất vô nhị trong cơ cấu.
Câu 14: Các kiểu dịch vụ mới ra đời ở việt nam từ Đổi mới đến thời điểm này là
A. thương mại, viễn thông.B. viễn thông, support đầu tư.
C. giao thông vận tải, thương mại.D. bưu chính, giao thông vận tải.
Câu 15: vấn đề chuyển dịch cơ cấu tổ chức công nghiệp nước ta chủ yếu ớt nhằmA. Sử dụng xuất sắc tài nguyên, tạo ra nhiều vấn đề làm. B. Tạo nhiều sản phẩm, tăng nhanh xuất khẩu.C. đẩy cấp tốc đô thị hóa, phân bố lại dân cư. D. Thú vị đầu tư, cửa hàng sản xuất hàng hóa.Câu16. Sau khi thống nhất khu đất nước, việt nam xây dựng nền kinh tế từ phát xuất điểm là nền sản xuất:A. Công nghiệp B. Công - nông nghiệp trồng trọt C. Nông - công nghiệp D. Nông nghiệp lạc hậu
Câu17.
Công cuộc thay đổi kinh tế nước ta bắt đầu từ năm:A. 1976 B. 1986 C. 1987 D. 1996Câu 18. Yếu tố làm sao không phải là chủ trương của xu cụ dân công ty hoá đời sống KT- XH?A. Để fan dân được toàn quyền trong đông đảo sinh hoạt với sản xuất
B. Nâng cao nhận thức của tín đồ dân về quyền hạn nghĩa vụ
C. Trao dần đến dân quyền tự công ty trong phân phối và đời sống
D. Quyến rũ vốn đầu tư nước ngoài
Câu 19:
Căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 17, hãy cho biết ngành kinh tế nào sau đây có tỉ trọng tăng liên tục?A. Nông, lâm, thủy sản và ngành dịch vụ. B. Dịch vụ.C. Nông, lâm, thủy sản. D. Công nghiệp và xây dựng.Câu 20: Trong những năm qua, nội cỗ ngành nntt có sự di chuyển theo hướng:A. Tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng.B. Tỉ trọng ngành trồng trọt tăng, tỉ trọng ngành chăn nuôi giảm.C. Tỉ trọng ngành trồng trọt với tỉ trọng ngành chăn nuôi thuộc tăng.D. Tỉ trọng ngành trồng trọt cùng tỉ trọng ngành chăn nuôi cùng tăng.Câu 21. Cơ cấu thành phần kinh tế nước ta đang di chuyển theo hướng:A. Khu vực kinh tế đơn vị nước bao gồm tỉ trọng cao nhất.B. Khoanh vùng kinh tế ngoại trừ Nhà nước gồm tỉ trọng thấp nhất.C. Tụt giảm khá nhanh tỉ trọng khoanh vùng kinh tế gồm vốn đầu tư nước ngoài.D. Tăng nhanh tỉ trọng khu vực kinh tế bao gồm vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài.Câu 22. Nguyên nhân quan trọng đặc biệt dẫn đến khu vực công nghiệp - gây ra ở nước ta có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm nhanh nhất trong nền kinh tế làA. Xu hướng chuyển dịch của nhân loại và tác động ảnh hưởng của cuộc phương pháp mạng kỹ thuật - kĩ thuật.B. Con đường lối bao gồm sách, vạc triển kinh tế của Đảng với Nhà nước với xu cố kỉnh phát triển kinh tế thế giới.C. Nước ta có mối cung cấp tài nguyên thiên nhiên, lao đụng dồi dào.D. Tăng cường áp dụng những tân tiến khoa học – kĩ thuật văn minh trong sản xuất.Câu 23. đến bảng số liệu:CƠ CẤU GDP PHÂN THEO quần thể VỰC kinh TẾ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2001 - 2016(Đơn vị: %)
NămTổng sốChia ra
Nông, lâm, thủy sảnCông nghiệp, xây dựngDịch vụ
2001100,0023,3438,1338,63
2010100,0020,3041,1038,60
2015100,0017,033,2539,73
2016100,0016,3232,7240,93
Để thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 2001 - 2016, biểu thiết bị nào dưới đây thích hợp tuyệt nhất ?
A. Tròn. B. Đường. C. Phối hợp . D. Miền
*
A.
Cột. B. Miền. C. Tròn. D. ĐườngBÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCHCâu 1 (NB). đa số các lễ hội văn hóa nước ta ra mắt vàoA. cuối năm dương lịch. B. đầu năm âm lịch. C. giữa năm dương lịch. D. giữa năm âm lịch.Câu 2 (NB). Tài nguyên du ngoạn nhân văn bao gồmA. khí hậu, nước, sinh vật, lễ hội. B. di tích, lễ hội, buôn bản nghề, ẩm thực.C. địa hình, khí hậu, nước, sinh vật. D. địa hình, di tích, lễ hội, sinh vật.Câu 3 (NB). Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồmA. khí hậu, nước, sinh vật, lễ hội. B. địa hình, sinh vật, xã nghề, độ ẩm thực.C. địa hình, khí hậu, nước, sinh vật. D. địa hình, di tích, lễ hội, sinh vật.Câu 4 (NB). dễ ợt cơ bản của quanh vùng miền núi vn để phạt triển du ngoạn là ?A. giao thông thuận lợi. B. khí hậu ổn định, không nhiều thiên tai.C. có nguồn nhân lực dồi dào. D. cảnh quan vạn vật thiên nhiên đẹp.Câu 5 (NB). căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 25, cho thấy thêm trung tâm du ngoạn nào sau đây là cấp quốc gia?A. Hạ Long. B. Hải Phòng. C. Đà Nẵng. D. Cần Thơ.Câu 6 (NB). căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 24, cho thấy tỉnh nào sau đây có cực hiếm xuất khẩu nhỏ tuổi hơn nhập khẩu?A. Lạng Sơn. B. Quảng Ninh. C. Bình Định. D. An Giang.Câu 7 (NB). địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 25, cho thấy nơi nào sau đây là điểm phượt lễ hội truyền thống?A. Yên Tử. B. Trà Cổ. C. Đồng Kỵ. D. Tân Trào.Câu 8 (NB). địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 24, cho biết thêm nước ta có giá trị xuất khẩu tương tự giá trị nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa với nước nào sau đây?A. Hoa Kì. B. Trung Quốc. C. Nhật Bản. D. Xingapo.Câu 9 (NB). căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 24, cho biết thêm tỉnh nào tiếp sau đây có giá trị xuất khẩu to hơn nhập khẩu?A. Lạng Sơn. B. Quảng Ninh. C. Vĩnh Phúc. D. Lào Cai.Câu 10 (TH). căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 25, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với du ngoạn Việt Nam?A. Tài nguyên du ngoạn tự nhiên bao gồm ít loại. B. Tài nguyên du ngoạn nhân văn đối kháng điệu.C. tương đối nhiều trung tâm du lịch cấp quốc gia. D. phượt được cải cách và phát triển ở những nơi.Câu 11 (TH). Sự phân bố các chuyển động du định kỳ của nước ta phụ thuộc vào nhiều tuyệt nhất vào sự phân bổ củaA. tài nguyên du lịch. B. các ngành sản xuất. C. dân cư. D. trung tâm du lịch.Câu 12 (TH). Số lượt khách du lịch nội địa trong các năm qua tăng nhanh do tại sao chủ yếu làm sao sau đây?A. Chất lượng phục vụ tốt hơn. B. Mức sống nhân dân được nâng cao.C. Sản phẩm du lịc này càng nhiều dạng. D. Cơ sở vật chất được tăng cường.Câu 13 (TH). Đồng bởi sông Hồng tập trung nhiều di tích, lễ hội, các làng nghề truyền thống cuội nguồn là doA. nền tởm tế-xã hội phát triển nhanh. B. thành phần dân cư, dân tộc bản địa đa dạng.C. vị trí tiếp xúc những luồng thiên di lớn. D. lịch sử khai quật lãnh thổ lâu đời.Câu 14 (TH). căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 24, cho thấy nước ta nhập khẩu đa phần loại mặt hàng nào sau đây?A. Công nghiệp nặng và khoáng sản. B. Máy móc, thiết bị, phụ tùng.C. Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công bằng tay nghiệp. D. Hàng tiêu dùng, lương thực.Câu 15 (TH). yếu tố nào tiếp sau đây tác động đa phần đến sự phong phú và đa dạng loại hình phượt ở việt nam hiện nay?A. Tài nguyên phượt và yêu cầu của khác nước ngoài trong, quanh đó nước.B. Nhu mong của khác nước ngoài trong, ngoại trừ nước và điều kiện phục vụ.C. Định hướng ưu tiên vạc triển du lịch và những nguồn vốn đầu tư.D. Lao hễ làm du lịch và các đại lý vật chất kĩ thuật, cửa hàng hạ tầng.Câu 16 (TH). tuyên bố nào sau đây không đúng với vận động nội thương của vn sau giai đoạn Đổi mới?A. Đã hình thành hệ thống chợ lớn. B. Hình thành một thị phần thống nhất.C. Hàng hoá ngày dần đa dạng. D. Chất số lượng sản phẩm ngày càng cao.Câu 17 (TH). Kim ngạch nhập vào của việt nam tăng nhanh không đề xuất doA. sự phục sinh và cách tân và phát triển của sản xuất. B. nhu cầu chi tiêu và sử dụng xã hội tăng.C. đáp ứng yêu mong xuất khẩu. D. người dân chỉ sử dụng hàng nhập ngoại.Câu 18 (TH). tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng với phần đa đặc điểm vận động nội thương việt nam sau Đổi mới?A. Mở rộng thị trường bán buôn với các quốc gia.B. Thu hút được sự tham gia của tương đối nhiều thành phần tởm tế.C. Hàng hóa càng ngày phong phú, nhiều chủng loại đáp hơn.D. Đã hình thành thị trường thống tốt nhất trong cả nước.Câu 19 (TH). đội hàng nào tiếp sau đây không buộc phải là hàng xuất khẩu nòng cốt của nước ta?A. Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu bằng tay thủ công nghiệp. B. Hàng nông - lâm - thủy sản.C. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản. D. Hàng đồ vật móc với thiết bị phụ tùng.Câu đôi mươi (TH). phát biểu nào sau đây không đúng với các mặt hàng xuất khẩu sinh hoạt nước ta?A. Tỉ trọng hàng tối ưu còn lớn. B. Giá thành sản phẩm còn cao.C. Phụ thuộc các vào nguyên liệu nhập. D. Đa số là hàng công nghiệp nhẹ.Câu 21 (TH). trong số những đổi mới quan trọng về cơ chế vận động xuất nhập khẩu của nước taA. duy trì và cách tân và phát triển ở các thị phần truyền thống.B. từng bước hội nhập vào thị phần thế giới.C. mở rộng thị trường sang các nước thuộc khoanh vùng II với III.D. mở rộng quyền vận động cho các ngành và các địa phương.Câu 22 (VD). nguyên nhân chủ yếu tạo nên kim ngạch xuất, nhập vào của nước ta liên tiếp tăng một trong những năm qua doA. thị trường xuất, nhập khẩu càng ngày được mở rộng.B. nhiều chủng loại hóa các đối tượng người tiêu dùng tham gia xuất, nhập khẩu.C. Bức tốc nhập khẩu bốn liệu cấp dưỡng và sản phẩm tiêu dùng.D. tốc độ tăng trưởng tài chính cao và thay đổi cơ chế quản lí.Câu 23 (VD). phượt Việt Nam phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 của núm kỉ XX đến lúc này chủ yếu đuối là doA. chính sách Đổi mới của phòng nước. B. mở rộng và đa dạng hoạt động du lịch.C. tài nguyên du ngoạn phong phú, hấp dẫn. D. mức sinh sống của cư dân ngày càng cao.Câu 24 (VD). hoạt động nội thương của nước ta phát triển sống động từ thập niên 90 của vắt kỷ XX tới nay chủ yếu đuối là doA. tác rượu cồn của thị phần nước ngoài. B. cơ chế quản lí thế đổi.C. nhu cầu chi tiêu và sử dụng của fan dân cao. D. sự nhiều mẫu mã của các mặt hàng.Câu 25 (VD). lý do nào sau đấy là chủ yếu làm cho ngành du ngoạn nước ta cải tiến và phát triển nhanh trong thời gian gần đây?A. Nhu cầu du ngoạn tăng, có tương đối nhiều di sản gắng giới. B. Tài nguyên phượt phong phú, cơ sở lưu trú tốt.C. Chính sách phạt triển, yêu cầu về phượt tăng. D. Thu hút nhiều vốn đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng.Câu 26 (VD). Kim ngạch nhập khẩu của nước ta giữa những năm vừa mới đây tăng khá to gan là doA. dân số đông, yêu cầu tiêu sử dụng cao, trong lúc sản xuất không phát triển.B. kinh tế việt nam phát triển chậm, chưa đáp ứng nhu mong trong nước.C. nhu ước về nguyên, nhiên liệu, trang bị móc giao hàng sản xuất và tiêu dùng.D. phần lớn người dân chỉ cần sử dụng hàng ngoại nhập, không sử dụng hàng vào nước.
A.Có nhiều dân tộc ít người.B.

Gia tăng thoải mái và tự nhiên rất cao.C.Dân tộc tởm là đông nhất.D.Có quy mô số lượng dân sinh lớn.

*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới reviews 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ vật Lý 12

Giải bài bác tập SGK thứ Lý 12

Giải BT sách nâng cấp Vật Lý 12

Trắc nghiệm vật dụng Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài bác tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử dân tộc 12

Giải bài bác tập SGK lịch sử hào hùng 12

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử vẻ vang VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài bác tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem các nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn vật lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn giờ đồng hồ Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương cứng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG tiếng Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn đồ gia dụng lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai sẽ đặt tên cho dòng sông

Vợ ông xã A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền ngoài xa

Khái quát tháo văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến nạm kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - máy 7: từ 08h30 - 21h00

vietpictures.net.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục đào tạo Học 247