XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO THÁNG 3 NĂM 2022, NGÀY HOÀNG ĐẠO THÁNG 3 NĂM 2022

-

Cách xác định ngày hoàng đạo trong tháng 3 năm 2022

Khác với các cách xem ngày khác, xem ngày hoàng đạo cùng xem ngày hắc đạo nhờ vào Chi ngày cùng tháng để xác định, với mỗi tháng khác nhau thì mức sử dụng về chi ngày cũng không giống nhau. Ngày hoàng đạo hay hắc đạo gồm các tên thường gọi và ý nghĩa khác nhau ráng thể bọn họ có:

- Các ngày hoàng đạo trong tháng: Minh Đường Hoàng Đạo, Kim Đường Hoàng Đạo, Kim Quỹ Hoàng Đạo, Ngọc Đường Hoàng Đạo, tứ Mệnh Hoàng Đạo với Thanh Long Hoàng Đạo.

Bạn đang xem: Ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2022

- Các ngày hắc đạo vào tháng: Chu tước đoạt Hắc Đạo, Bạch Hổ Hắc Đạo, Huyền Vũ Hắc Đạo, Câu è Hắc Đạo, Thiên Lao Hắc Đạo cùng Thiên Hình Hắc Đạo.

TỔNG HỢP NGÀY HOÀNG ĐẠO vào THÁNG 3 NĂM 2022


Xem ngày tốthoàng đạo tháng bốn năm2022


Xem ngày xuất sắc hoàng đạo tháng 5 năm2022


Tử vi của 12 con giáp năm 2023


Ngày

Ngày tốt xấu vào thời điểm tháng 3 năm2022


Lịch dương

1

Tháng3


Lịch âm

29

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Quý Sửu, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

2

Tháng3


Lịch âm

30

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày sát Dần, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng3


Lịch âm

1

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Ất Mão, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng3


Lịch âm

2

Tháng 2


Ngày
Hắc đạo


Ngày Bính Thìn, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng3


Lịch âm

3

Tháng 2


Ngày
Hắc đạo


Ngày Đinh Tỵ, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

6

Tháng3


Lịch âm

4

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Mậu Ngọ, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng3


Lịch âm

5

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Kỷ Mùi, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng3


Lịch âm

6

Tháng 2


Ngày
Hắc đạo


Ngày Canh Thân, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng3


Lịch âm

7

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Tân Dậu, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng3


Lịch âm

8

Tháng 2


Ngày
Hắc đạo


Ngày Nhâm Tuất, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng3


Lịch âm

9

Tháng 2


Ngày
Hắc đạo


Ngày Quý Hợi, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng3


Lịch âm

10

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày cạnh bên Tý, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng3


Lịch âm

11

Tháng 2


Ngày
Hắc đạo


Ngày Ất Sửu, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng3


Lịch âm

12

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Bính Dần, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng3


Lịch âm

13

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Đinh Mão, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng3


Lịch âm

14

Tháng 2


Ngày
Hắc đạo


Ngày Mậu Thìn, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng3


Lịch âm

15

Tháng 2


Ngày
Hắc đạo


Ngày Kỷ Tỵ, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng3


Lịch âm

16

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Canh Ngọ, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng3


Lịch âm

17

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Tân Mùi, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng3


Lịch âm

18

Tháng 2


Ngày
Hắc đạo


Ngày Nhâm Thân, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng3


Lịch âm

19

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Quý Dậu, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng3


Lịch âm

20

Tháng 2


Ngày
Hắc đạo


Ngày sát Tuất, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng3


Lịch âm

21

Tháng 2


Ngày
Hắc đạo


Ngày Ất Hợi, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng3


Lịch âm

22

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Bính Tý, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng3


Lịch âm

23

Tháng 2


Ngày
Hắc đạo


Ngày Đinh Sửu, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng3


Lịch âm

24

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Mậu Dần, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng3


Lịch âm

25

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Kỷ Mão, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng3


Lịch âm

26

Tháng 2


Ngày
Hắc đạo


Ngày Canh Thìn, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng3


Lịch âm

27

Tháng 2


Ngày
Hắc đạo


Ngày Tân Tỵ, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng3


Lịch âm

28

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Nhâm Ngọ, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng3


Lịch âm

29

Tháng 2


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Quý Mùi, tháng
Quý Mão, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


XEM NGÀY TỐT TRONGNĂM 2023CHO CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ

Xem ngày tốt xuất hành năm 2023

♦Xem ngày tốt cưới hỏi năm 2023

♦Xem ngày giỏi mua xe cộ máy, xe hơi năm 2023

♦Xem ngày tốt chuyển đơn vị năm 2023

♦Xem ngày xuất sắc khai trương mở shop năm 2023

♦Xem ngày giỏi mua nhà đất bất động sản năm 2023

♦Xem ngày tốt động thổ làm cho nhà 2023

♦Xem ngày đổ trằn lợp căn nhà 2023

♦Xem ngày tốt xây sửa thành phầm 2023

♦ coi ngày xuất sắc nhập trạch nhà bắt đầu 2023

♦Xem ngày hoàng đạo, hắc đạo2023

♦Xem ngày xuất sắc ký hòa hợp đồng năm 2023

♦ xem ngày giỏi cắt tóc năm 2023

♦Xem ngày chuyển bàn thờ tổ tiên năm 2023

Chúc quý bạn một ngày tràn đầy như mong muốn và thao tác làm việc hiệu quả!


Tử vi 2023
Nam
Nữ
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng có bắt buộc là sản phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim smartphone đều có những năng lượng riêng, tùy thuộc vào trậttựcủa hàng số mà lại Sim điện thoại cảm ứng có thể tác động tới các bạn theo hướng xuất sắc (Cát) xuất xắc xấu(hung)
*
Dùng gớm dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những nhắc nhở quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể chọn dãy sim phongthủyhợp tuổi thỏa mong muốn muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay hóa giảivậnhạn
*
Giải mã niềm mơ ước thấy ngày tiết và bạn chết điềm báo Hên tốt Xui?
Nằm mơ thấy không ít người dân chết điềm báo lành tuyệt dữ như thế nào cho từng đối tượng? giải mã chi tiết…
*
giấc mơ thấy người chết mang lại tiền, xin tiền, đòi tiền,..." title=" niềm mơ ước thấy fan chết đến tiền, xin tiền, đòi tiền,..." /> giấc mơ thấy fan chết mang lại tiền, xin tiền, đòi tiền,...
Giải mã giấc mơ thấy bạn chết đến tiền, xin tiền, đòi tiền,...
*
nằm mơ thấy sản phẩm xóm chết điềm báo tốt hay Xấu?" title=" mộng mị thấy mặt hàng xóm bị tiêu diệt điềm báo tốt hay Xấu?" /> mộng mị thấy sản phẩm xóm bị tiêu diệt điềm báo xuất sắc hay Xấu?
Giải mã giấc mơ thấy mặt hàng xóm chết đem đến cho mình những bộc lộ tích cực, mới mẻ trong cuộc sống.…
*
Khám phá giấc mơ thấy bà xã chết Lành tuyệt Dữ? Đánh bé gì?
Nằm mơ thấy vk chết là điềm báo xuất sắc hay xấu? lời giải giấc mơ thấy vk đã bị tiêu diệt là điềm gì?…
*
Khám phá giấc mơ thấy chồng chết Lành hay Dữ? Đánh bé gì?
Nằm mơ thấy ông xã chết là điềm báo giỏi hay xấu? giải thuật giấc mơ thấy ông xã đã bị tiêu diệt là điềm gì?…
*
Giải đáp: nằm mê thấy tình nhân cũ bị tiêu diệt là điềm LÀNH giỏi DỮ?
Mơ thấy người yêu cũ chết mang nhiều chân thành và ý nghĩa và thông điệp quánh biệt, hoàn toàn có thể ám chỉ tới việc chuyển…
*
Nằm mơ thấy người yêu chết là điềm gì? Đánh bé gì?
Giải mã chi tiết giấc mơ thấy người yêu chết chi tiết nhất? Liệu giấc mơ thấy tình nhân chết sẽ mang…
*
Mơ thấy rỉ tai với người đã bị tiêu diệt điềm báo gì? Đánh nhỏ gì?
Giải mã chi tiết giấc mơ thấy tai nạn đáng tiếc chết người chuẩn chỉnh xác? Liệu giấc mơ thấy tai nạn giao thông vận tải chết…
*
Nằm mơ thấy tai nạn đáng tiếc chết fan điềm báo gì? Đánh bé gì?
Giải mã chi tiết giấc mơ thấy tai nạn ngoài ý muốn chết người chuẩn chỉnh xác? Liệu giấc mơ thấy tai nạn giao thông chết…
*
Nằm mơ thấy fan chết sinh sống lại là điềm tốt hay Xui?
Giải mã chi tiết giấc mơ thấy tín đồ chết sống lại chuẩn chỉnh xác? Liệu niềm mơ ước thấy người chết còn sinh sống sẽ…

Xem ngày tốt xấu

Xem ngày giỏi tháng 3 năm 2022, ngày đẹp mắt tháng 3 năm 2022, ngày hoàng đạo mon 3 năm 2022, lịch âm khí và dương khí tháng 3/2022. Tra cứu vào tháng 3 2022 ngày nào là ngày tốt, ngày như thế nào xấu, giờ đồng hồ nào giỏi trong hồ hết ngày đó, xem tháng 3 là tháng bé gì, mon thiếu giỏi đủ. Xem ngày giỏi tháng 3 năm 2022 để khai trương, nhập trạch, đưa nhà, cồn thổ, có tác dụng nhà, lợp mái thiết lập xe, cưới hỏi hấp thụ tài, giảm tóc...


*

Danh sách ngày tốt ngày đẹp nhất tháng 3 năm 2022 dương lịch


Bước 1: Gia chủ nên chọn lựa các ngày tốt hoàng đạo và tránh chọn những ngày xấu hắc đạo tương ứng ở bảng list ngày xuất sắc xấu sinh sống phía dưới.Bước 2: chọn ngày có trực cùng sao nhị thập chén tú chiếu xuống tốt. Trách những ngày có trực xấu với sao nhị thập chén tú chiếu xuống xấu. Trực Khai, Trực Kiến, Trực Bình, Trực Mãn là số đông trực giỏi cần chọn.Bước 3: xem ngày đó tất cả phạm vào các ngày xấu vào tháng hay không?. Cụ thể là các ngày: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thổ tú, Kim thần sát, Dương công kỵ nhật, vãng vong... Ví như phạm những ngày kỵ phía trên thì gia chủ phải tránh không triển khai các công việc quan trọng.Bước 5: sau khoản thời gian được chọn ngày tốt nhất trong tháng 3 năm 2022 thì gia chủ nên chọn lựa giờ tốt, tiếng đẹp trong ngày để khởi sự.

Xem ngày tốt tháng 3 năm 2022 theo tuổi

Hướng dẫn coi ngày giỏi theo tuổi trong tháng
Chọn năm sinh gia chủ (Âm lịch)Chọn tháng, năm gia chủ ước ao xem ngày giỏi theo tuổi mình (Dương lịch)Nhấn nút Xem ngày tốt nhằm xem danh sách ngày ngày đẹp phù hợp với tuổi của gia chủ
Năm sinh năm 1950Năm 1951Năm 1952Năm 1953Năm 1954Năm 1955Năm 1956Năm 1957Năm 1958Năm 1959Năm 1960Năm 1961Năm 1962Năm 1963Năm 1964Năm 1965Năm 1966Năm 1967Năm 1968Năm 1969Năm 1970Năm 1971Năm 1972Năm 1973Năm 1974Năm 1975Năm 1976Năm 1977Năm 1978Năm 1979Năm 1980Năm 1981Năm 1982Năm 1983Năm 1984Năm 1985Năm 1986Năm 1987Năm 1988Năm 1989Năm 1990Năm 1991Năm 1992Năm 1993Năm 1994Năm 1995Năm 1996Năm 1997Năm 1998Năm 1999Năm 2000Năm 2001Năm 2002Năm 2003Năm 2004Năm 2005Năm 2006Năm 2007Năm 2008Năm 2009Năm 2010Năm 2011Năm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 2015Năm 2016Năm 2017Năm 2018Năm 2019Năm 2020Năm 2021Năm 2022
Tháng mon 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12Năm Năm 2022Năm 2023Năm 2024Năm 2025

Danh sách ngày tốt xấu mon 3 năm 2022

Để Quý độc giả dễ dàng xem ngày tốt tháng 3 năm 2022 cũng như việc so sánh xuất sắc xấu những ngày hồi tháng 3/2022 được trực quan lại nhất. Tử Vi Vận Số tổng hòa hợp danh sách toàn bộ các ngày xuất sắc xấu hồi tháng 3 2022 như sau:

Như vậy ngày xuất sắc ngày hoàng đạo trong thời điểm tháng 3 năm 2022 bao hàm các ngày sau: 1/3 (29/1 âm), 3/3 (1/2 âm), 6/3 (4/2 âm), 14/3 (12/2 âm), 18/3 (16/2 âm), 19/3 (17/2 âm), 21/3 (19/2 âm), 26/3 (24/2 âm), 27/3 (25/2 âm), 30/3 (28/2 âm), 31/3 (29/2 âm).

Ngày đẹp mắt hợp tuổi 12 bé giáp tháng 3 năm 2022

Danh sách các ngày đẹp, ngày tốt tháng 3 năm 2022 hợp tuổi người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Đây là list ngày mèo lộc nhằm từng tuổi 12 nhỏ giáp triển khai các quá trình quan trọng: hễ thổ làm cho nhà, thành lập khai trương buôn bán, nhập trạch vào trong nhà mới, giao thương xe cộ... Trong thời điểm tháng 3/2022.

Ngày giỏi tháng 3 năm 2022 tuổi Tý

Đây là ngày tốt nhất trong tháng 3 năm 2022 hợp với tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, tiếp giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý khi thực hiện các các bước quan trọng tốt nhất trong đời.

Ngày xuất sắc tháng 3/2022 bạn tuổi Tý
Dương LịchÂm lịch
1/329/1 - Quý Sửu
14/312/2 - Bính Dần
26/324/2 - Mậu Dần
27/325/2 - Kỷ Mão
31/329/2 - Quý Mùi

Ngày đẹp nhất tháng 3 năm 2022 tuổi Sửu

Dưới đây vẫn là danh sách những ngày đẹp mắt nhất, hợp tuyệt nhất với gia chủ tuổi Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu khi triển khai các công việc trong mon 3 năm 2022.

Xem thêm: Lê Huỳnh Bảo Ngọc Cao Bao Nhiêu, Ca Sĩ Lê Huỳnh Bảo Ngọc

Ngày tốt tháng 3/2022 bạn tuổi Sửu
Dương LịchÂm lịch
1/329/1 - Quý Sửu
3/31/2 - Ất Mão
6/34/2 - Mậu Ngọ
14/312/2 - Bính Dần
18/316/2 - Canh Ngọ
21/319/2 - Quý Dậu
26/324/2 - Mậu Dần
27/325/2 - Kỷ Mão
30/328/2 - Nhâm Ngọ

Danh sách ngày tốt tốt mon 3/2022 tuổi Dần


Danh sách các ngày xuất sắc ngày đẹp hợp với gia công ty tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, liền kề Dần, Bính Dần, Mậu Dần vào tháng 3/2022 để thực hiện công việc quan trọng được xuất sắc nhất.

Ngày giỏi tháng 3/2022 người tuổi Dần
Dương LịchÂm lịch
1/329/1 - Quý Sửu
3/31/2 - Ất Mão
6/34/2 - Mậu Ngọ
14/312/2 - Bính Dần
18/316/2 - Canh Ngọ
19/317/2 - Tân Mùi
21/319/2 - Quý Dậu
26/324/2 - Mậu Dần
27/325/2 - Kỷ Mão
30/328/2 - Nhâm Ngọ
31/329/2 - Quý Mùi

Ngày giờ đồng hồ hoàng đạo mon 3 năm 2022 tuổi Mão

Đây là list ngày đẹp với hợp tuổi tuyệt nhất với các tuổi Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão hồi tháng 3/2022.

Ngày xuất sắc tháng 3/2022 bạn tuổi Mão
Dương LịchÂm lịch
1/329/1 - Quý Sửu
3/31/2 - Ất Mão
14/312/2 - Bính Dần
19/317/2 - Tân Mùi
26/324/2 - Mậu Dần
27/325/2 - Kỷ Mão
30/328/2 - Nhâm Ngọ
31/329/2 - Quý Mùi

Xem ngày tốt tháng 3 năm 2022 tuổi Thìn

Tuổi Canh Thìn, Nhâm Thìn, ngay cạnh Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn hãy lựa chọn những ngày đẹp trong thời điểm tháng 3/2022 tiếp sau đây để tiến hành các vấn đề được thuận lợi.

Ngày giỏi tháng 3/2022 bạn tuổi Thìn
Dương LịchÂm lịch
3/31/2 - Ất Mão
6/34/2 - Mậu Ngọ
14/312/2 - Bính Dần
18/316/2 - Canh Ngọ
21/319/2 - Quý Dậu
26/324/2 - Mậu Dần
27/325/2 - Kỷ Mão
30/328/2 - Nhâm Ngọ

Các ngày xuất sắc tháng 3 năm 2022 tuổi Tỵ

Dưới đấy là bảng list ngày cực tốt hợp với tuổi Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ vào tháng 3 năm 2022 để triển khai các công việc được thuận lợi.

Ngày tốt tháng 3/2022 fan tuổi Tỵ
Dương LịchÂm lịch
1/329/1 - Quý Sửu
3/31/2 - Ất Mão
6/34/2 - Mậu Ngọ
18/316/2 - Canh Ngọ
19/317/2 - Tân Mùi
21/319/2 - Quý Dậu
27/325/2 - Kỷ Mão
30/328/2 - Nhâm Ngọ
31/329/2 - Quý Mùi

Ngày rất tốt tháng 3/2022 tuổi Ngọ

Các ngày đẹp nhất dưới đây công ty chúng tôi cho là tốt nhất có thể trong mon 3/2022 để bạn tuổi Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, cạnh bên Ngọ, Bính Ngọ với Mậu Ngọ triển khai mọi công việc được an lành.

Ngày tốt tháng 3/2022 tín đồ tuổi Ngọ
Dương LịchÂm lịch
1/329/1 - Quý Sửu
14/312/2 - Bính Dần
19/317/2 - Tân Mùi
26/324/2 - Mậu Dần
27/325/2 - Kỷ Mão
31/329/2 - Quý Mùi

Ngày đẹp nhất tháng 3/2022 tuổi Mùi

Tuổi Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi bắt buộc lấy những ngày hoàng đạo vào thời điểm tháng 3/2022 dưới đây để thực hiện mọi việc được giỏi lành.

Ngày xuất sắc tháng 3/2022 fan tuổi Mùi
Dương LịchÂm lịch
3/31/2 - Ất Mão
6/34/2 - Mậu Ngọ
14/312/2 - Bính Dần
18/316/2 - Canh Ngọ
19/317/2 - Tân Mùi
21/319/2 - Quý Dậu
26/324/2 - Mậu Dần
27/325/2 - Kỷ Mão
30/328/2 - Nhâm Ngọ
31/329/2 - Quý Mùi

Ngày xuất sắc ngày rất đẹp tháng 3 năm 2022 tuổi Thân

Đây là danh sách các ngày đẹp phù hợp với tuổi Canh Thân, Nhâm Thân, giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân hồi tháng 3/2022 để thực hiện mọi vấn đề được bình an, may mắn thuận lợi.

Ngày xuất sắc tháng 3/2022 bạn tuổi Thân
Dương LịchÂm lịch
1/329/1 - Quý Sửu
3/31/2 - Ất Mão
6/34/2 - Mậu Ngọ
18/316/2 - Canh Ngọ
19/317/2 - Tân Mùi
21/319/2 - Quý Dậu
27/325/2 - Kỷ Mão
30/328/2 - Nhâm Ngọ
31/329/2 - Quý Mùi

Các ngày đẹp tháng 3 năm 2022 tuổi Dậu

Người tuổi Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu hãy chọn các ngày đẹp trong thời điểm tháng 3/2022 dưới đây để triển khai các quá trình quan trọng của đời người.

Ngày xuất sắc tháng 3/2022 bạn tuổi Dậu
Dương LịchÂm lịch
1/329/1 - Quý Sửu
14/312/2 - Bính Dần
19/317/2 - Tân Mùi
26/324/2 - Mậu Dần
30/328/2 - Nhâm Ngọ
31/329/2 - Quý Mùi

Ngày đẹp hồi tháng 3/2022 tuổi Tuất

Dưới đó là tất các các ngày cực tốt trong mon 3 năm 2022 phù hợp với tuổi Canh Tuất, Nhâm Tuất, sát Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất.

Ngày tốt tháng 3/2022 fan tuổi Tuất
Dương LịchÂm lịch
3/31/2 - Ất Mão
6/34/2 - Mậu Ngọ
14/312/2 - Bính Dần
18/316/2 - Canh Ngọ
26/324/2 - Mậu Dần
27/325/2 - Kỷ Mão
30/328/2 - Nhâm Ngọ

Xem list ngày tốt tháng 3 năm 2022 tuổi Hợi

Tuổi Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi hãy chọn các ngày tốt tiếp sau đây trong mon 3 năm 2022 để tiến hành các các bước quan trọng.

Ngày xuất sắc tháng 3/2022 tín đồ tuổi Hợi
Dương LịchÂm lịch
1/329/1 - Quý Sửu
3/31/2 - Ất Mão
6/34/2 - Mậu Ngọ
14/312/2 - Bính Dần
18/316/2 - Canh Ngọ
19/317/2 - Tân Mùi
21/319/2 - Quý Dậu
26/324/2 - Mậu Dần
27/325/2 - Kỷ Mão
30/328/2 - Nhâm Ngọ
31/329/2 - Quý Mùi

Lịch âm dương tháng 3 năm 2022

Dưới đó là bảng kế hoạch âm, định kỳ dương trong tháng 3 năm 2022 để bạn dễ dàng tra cứu cấp tốc chóng, thuận lợi lúc buộc phải thiết.