nâng hạn mức chuyển tiền vietcombank

Cài đặt điều giới hạn ở mức đem tiền

Bạn đang xem: nâng hạn mức chuyển tiền vietcombank

1

Tại screen chủ yếu, nhấn lựa chọn menu Cài đặt -> chọn Cài đặt điều giới hạn ở mức đem tiền

2

Khởi tạo ra phú dịch:

- Nhấn chọn một giới hạn ở mức KH ham muốn thay cho thay đổi.

- Nhấn nút Tiếp tục

3

Xác nhận thông tin:

- KH ra soát vấn đề.

- Chọn cách thức xác thực hiển thị ứng với số chi phí phú dịch: Smart OTP, SMS OTP.

Xem thêm: cấu hình iphone 8 plus

- Nhấn Tiếp tục.

4

Xác thực phú dịch

- Xác thực vì chưng mật khẩu: nhập password singin ứng dụng

- Xác thực vì chưng Smart OTP: (nếu KH đang được ĐK Smart OTP): KH nhập password VCB-Smart OTP, khối hệ thống tự động hóa sinh mã xác thực phú dịch

- Xác thực vì chưng SMS OTP: nhập mã OTP được gửi về số điện thoại cảm ứng thông minh của khách hàng hàng

- Nhấn lựa chọn kế tiếp nhằm hoàn thành xong phú dịch

5

Kết ngược phú dịch:

- Hiển thị screen thành phẩm triển khai thanh toán thành công xuất sắc.

Xem thêm: cách nhắn tin trên tinder