My cousin tends to look on the bright side in any circumstance

-
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

My cousin tends lớn look on the bright side in any circumstance.

Bạn đang xem: My cousin tends to look on the bright side in any circumstance

A. Be optimistic

B. Be pessimistic

C. Be confident

D. Be smart


*

*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà bạn cần!

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

They believe that life will be far better than it is today, so they tend tolook on the bright sidein any circumstance.

A. Be confident

B. Be smart

C. Be optimistic

D. Be pessimistic


Đáp án D

Look on the bright side :Nhìn vào phương diện tích cực

Optimistic (adj): lạc quan

Pessimistic (adj): bi quan


Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

They believe that life will be far better than it is today, so they tend tolook on the bright sidein any circumstance.

A. Be confident

B. Be smart

C. Be optimistic

D. Be pessimistic


Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet khổng lồ show the underlined part that needs correction.

Heis believedbethebestplayerinour team.

A. Is believed

B. Be

C. Best

D. In


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

The situation seems to be changingminute by minute.

A. From time khổng lồ time

B. Time after time

C. Again và again

D. Very rapidly


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Ithas beensaidthatlaserto bethe mostmiraculous lớn cure patients.

Xem thêm: Link Xem Trực Tiếp Bóng Chuyền Olympic, Bóng Chuyền

A. To be

B. That

C. Has been said

D. The most


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that need correction in each of the following questions
Itis believedthatin the near futurerobots willbe used khổng lồ doingthingssuch ascooking. A. Is believed B. In the near future C. Be used khổng lồ doing D. Such...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that need correction in each of the following questions

Itis believedthatin the near futurerobots willbe used khổng lồ doingthingssuch ascooking.

A. Is believed

B. In the near future

C. Be used lớn doing

D. Such as


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.It is believedthatin the near futurerobots willbe used khổng lồ doingthings such ascooking. A.It is believed B.in the near future C.be used lớn doing...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It is believedthatin the near futurerobots willbe used khổng lồ doingthings such ascooking.

A.It is believed

B.in the near future

C.be used to lớn doing

D.cooking.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

You willbe trang chủ and dryin the interview if you have good qualifications and wide experience.

A. Be successful

B. Be unsuccessful

C. Be satisfied

D. Be unsatisfied


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

You willbe trang chủ and dryin the interview if you have good qualifications và wide experience.

A. Be successful

B. Be unsuccessful

C. Be satisfied

D. Be unsatisfied


toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu hỏi:

My cousin tends to look on the bright side in any circumstance.


Đáp án B

Giải thích: (to) look on the bright side = (to) be optimistic: lạc quan Các giải đáp còn lại:A. (to) be confident: tự tin
C. (to) be pessimistic: bi quan
D. (to) be smart: thông minh
Dịch nghĩa: Anh họ tôi có xu thế nhìn phần đông chuyện một cách lạc quan dù ở trong bất kể hoàn cảnh nào


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cấp Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới nhận xét 4


Vật lý 12

Lý thuyết vật Lý 12

Giải bài xích tập SGK trang bị Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách cải thiện Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử 12

Giải bài tập SGK lịch sử dân tộc 12

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài bác tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem các nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn vật dụng lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi thpt QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn giờ đồng hồ Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG tiếng Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn thứ lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai sẽ đặt tên cho mẫu sông

Vợ ông chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền bên cạnh xa

Khái quát tháo văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến rứa kỉ XX


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - máy 7: tự 08h30 - 21h00

vietpictures.net.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: công ty Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục đào tạo Học 247