mất thẻ bảo hiểm y tế

Hiện ni người nhập cuộc bảo đảm nó tế khi bị mất thẻ bảo hiểm y tế rất có thể tiến hành giấy tờ thủ tục nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế kèm cặp đơn nài cung cấp lại thẻ BHYT hợp thức gửi cho tới tổ chức triển khai chỉ bảo hiểm xã hội và để được tương hỗ xử lý.

Bạn đang xem: mất thẻ bảo hiểm y tế

Đơn nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế

Quy tấp tểnh về đơn nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế

1. Đơn nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế

Căn cứ theo Điều 18, Luật chỉ bảo hiểm nó tế 2014 về cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế nêu rõ: Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế nên với đơn ý kiến đề xuất cung cấp lại thẻ;

Theo đó mẫu đơn ý kiến đề xuất nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế theo gót kiểu mẫu 02/THE được ban hành kèm theo Quyết tấp tểnh 700/2006/QĐ-BHXH của chỉ bảo hiểm xã hội nước ta về việc cấp, quản lý và vận hành và dùng Thẻ bảo đảm nó tế.

1.1 Mẫu đơn ý kiến đề xuất cung cấp lại thẻ BHYT

Người nài cung cấp lại thẻ BHYT rất có thể tìm hiểu thêm và vận tải về kiểu mẫu 02/THE theo gót kiểu mẫu bên dưới đây:

Mẫu số 02/THE            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

................, ngày .... mon .... năm trăng tròn......            

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP.HCM .............................

Tên tôi là:............................................................... Nam/nữ:................. Năm sinh:.......................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Thẻ BHYT số:...............................................................................................................................

Thời hạn dùng từ thời điểm ngày ..../..../......... cho tới ngày ..../..../............

Lý tự cung cấp lại thẻ BHYT: ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đề nghị cơ sở chỉ bảo hiểm xã hội cung cấp lại thẻ BHYT nhằm thuận tiện khi đi kiểm tra sức khỏe trị căn bệnh theo gót cơ chế BHYT.

..............., ngày .... mon .... năm ...........          

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ                                      NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(HOẶC Ủy Ban Nhân Dân XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)                                (Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Mẫu 02/THE đơn ý kiến đề xuất cung cấp lại thẻ BHYT vận tải về TẠI ĐÂY

Như vậy rất có thể thấy đơn nài cung cấp lại thẻ BHYT là sách vở và giấy tờ cần thiết trong những công việc tiến hành nài cung cấp lại thẻ BHYT theo như đúng quy tấp tểnh.

2. Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo đảm nó tế

Hiện ni việc cấp lại thẻ BHYT cho những người nhập cuộc bảo đảm nó tế đã được tiến hành đơn giản và giản dị và nhanh gọn đưa đến nhiều thuận tiện cho những người bị rơi rụng thẻ BHYT. Theo tê liệt, người bị rơi rụng thẻ BHYT rất có thể tiến hành thực hiện giấy tờ thủ tục nài cung cấp lại thẻ BHYT tự một trong những 2 cơ hội sau:

Cách 1: Làm giấy tờ thủ tục thẳng bên trên tổ chức triển khai BHXH

Cách 2: Làm giấy tờ thủ tục trực tuyến qua quýt Cổng công ty công Quốc gia.

Quy tấp tểnh về giấy tờ thủ tục cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế

Quy tấp tểnh về giấy tờ thủ tục cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế

2.1 Thủ tục nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế trực tiếp

Làm giấy tờ thủ tục thẳng bên trên tổ chức triển khai BHXH là sự người rơi rụng thẻ BHYT cho tới thẳng đơn vị/ điểm thu BHYT và để được chỉ dẫn thực hiện giấy tờ thủ tục nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế. Về cơ phiên bản tiếp tục bao gồm quá trình tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ nước sơ

Người bị rơi rụng thẻ BHYT cần sẵn sàng 1 cỗ làm hồ sơ nài cung cấp lại thẻ BHYT theo gót quy tấp tểnh. Thành phần hồ nước sơ bao gồm: 

(1) Đơn ý kiến đề xuất cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế.

(2) Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế theo gót Mẫu TK1-TS.

(3) Bảng kê vấn đề (mẫu D01-TS) tự người tiêu dùng làm việc sẵn sàng.

Bước 2: Nộp làm hồ sơ nài cung cấp lại thẻ BHYT tại tổ chức triển khai BHXH

Sau khi sẵn sàng 01 cỗ làm hồ sơ như bên trên, người nài cung cấp thẻ BHYT thực hiện tại nộp làm hồ sơ bên trên một trong những vị trí được quy tấp tểnh sau:

  1. Cơ quan lại, tổ chức BHXH cung cấp thị xã nếu như người nhập cuộc nằm trong đối tượng người sử dụng nằm trong BHXH cung cấp thị xã quản lý và vận hành.

  2. Cơ quan lại, tổ chức BHXH cung cấp tỉnh nếu như người nhập cuộc nằm trong đối tượng người sử dụng nằm trong BHXH cung cấp tỉnh quản lý và vận hành.

Bước 3: Nộp phí cung cấp lại thẻ BHYT

Xem thêm: tất cả các dòng ip

Theo khoản 4 điều 18 Luật BHYT năm trước người ý kiến đề xuất cung cấp lại thẻ nộp lệ phí cung cấp lại thẻ theo gót nút lệ phí quy tấp tểnh của Sở trưởng Bộ Tài chủ yếu.

Bước 4: Giải quyết hồ nước sơ

Sau khi nộp làm hồ sơ, cơ sở BHXH tiếp tục đánh giá tính không hề thiếu và hợp thức của cục làm hồ sơ. Nếu làm hồ sơ đầy đủ ĐK tổ chức triển khai BHYT sẽ tổ chức cung cấp lại thẻ BHYT cho những người ý kiến đề xuất nài cung cấp lại thẻ BHYT.

Thời hạn xử lý làm hồ sơ là trong khoảng 7 ngày thao tác làm việc kề kể từ thời gian cảm nhận được đơn ý kiến đề xuất. 

Trong thời hạn ngóng thẻ người bị rơi rụng thẻ BHYT vẫn thừa kế những nghĩa vụ và quyền lợi BHYT thông thường.

Bước 5: Nhận lại thẻ BHYT mới

Người rơi rụng thẻ BHYT có thể lựa lựa chọn ĐK nhận lại thẻ BHYT tự một trong những 3 cơ hội sau đây: 

  1. Nhận qua đàng bưu điện;

  2. Nhận trực tiếp bên trên đơn vị/ công ty thực hiện việc;

  3. Nhận trực tiếp tại tổ chức BHXH theo gót lịch hẹn;

Như vậy là kẻ rơi rụng thẻ BHYT tiếp tục được trao lại thẻ BHYT mới nhất vô thời hạn không thực sự 7 ngày thao tác làm việc, trải qua công thức nộp làm hồ sơ thẳng bên trên tổ chức triển khai chỉ bảo hiểm nó tế như đang được nêu bên trên.

2.2 Thủ tục nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế trực tuyến

Thực hiện tại Công văn 10928/VPCP-KSTT ngày 29/11/2019 của Văn chống Chính Phủ về sự liên kết với Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia, chỉ bảo hiểm xã hội Việt nam giới đang được phối phù hợp với văn chống Chính Phủ và những cơ sở nhằm tăng cấp khối hệ thống thanh toán.

Sau khi Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia đầu tiên cút vô hoạt động và sinh hoạt, BHXH nước ta đang được với thông tin về sự xây dựng những giấy tờ thủ tục tương quan cho tới chỉ bảo hiểm xã hội bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia, vô tê liệt với giấy tờ thủ tục cung cấp lại thẻ BHYT tự lỗi, rơi rụng.

Hiện ni người nhập cuộc BHYT với thể tiến hành thực hiện giấy tờ thủ tục cung cấp lại thẻ BHYT online theo gót quá trình sau đây:

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia theo gót đường đi sau: dichvucong.gov.vn

Bước 2: Đăng ký thông tin tài khoản cá thể bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia (người đang được có tài năng khoản bên trên cổng công ty công gửi sang trọng Cách 3).

Bước 3: Đăng nhập Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia tự thông tin tài khoản cá thể.

Bước 4: Đăng ký cung cấp lại thẻ BHYT tự lỗi, mất

Nhập kể từ khóa vô dù tìm hiểu tìm kiếm với nội dung “Cấp lại, thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bên trên buột bảo đảm xã hội, thẻ bảo đảm nó tế”

cấp lại thẻ BHYT qua quýt cổng công ty công quốc gia

Gõ tìm hiểu tìm kiếm kể từ khóa nhằm tìm hiểu kiếm

Tại hạng mục khêu ý lựa chọn “Cấp lại thẻ BHYT tự lỗi, mất” tiếp sau đó nhấn lựa chọn “Nộp trực tuyến”.

cấp lại thẻ BHYT qua quýt cổng công ty công quốc gia

Chọn nộp trực tuyến.

Lúc này, màn hình hiển thị tiếp tục gửi sang trọng Cổng công ty công trực tuyến của ngành bảo đảm xã hội (BHXH). Người sử dụng nối tiếp tiếp tục công việc nhập “Mã số chỉ bảo hiểm xã hội” và “Mã kiểm tra”, lựa chọn “Tra cứu”, nhập vấn đề không đủ nhằm chấm dứt.

Trong mục lựa lựa chọn địa điểm nhận làm hồ sơ, người làm việc rất có thể lựa lựa chọn nhận bên trên “Bộ phận tiêu thụ làm hồ sơ và trả kết quả” hoặc nhận “Qua công ty bưu chính”.

Lưu ý nên lựa chọn nhận thành phẩm qua quýt công ty bưu chủ yếu thì được gửi thẻ BHYT về tận căn nhà theo gót địa điểm nhận làm hồ sơ đang được ĐK. Trường thích hợp ĐK nhận bên trên Sở phận tiêu thụ làm hồ sơ và trả thành phẩm thì nên cho tới cơ sở BHXH nhằm nhận thẻ BHYT.

Bước 5: Xác nhận nhằm chấm dứt hồ nước sơ

Người sử dụng nhập “Mã kiểm tra” và lựa chọn mục “Xác nhận”. Cơ quan lại BHXH tiếp tục gửi thông tin xác nhận và hứa ngày trả thành phẩm cho tới số điện thoại thông minh ĐK.

Như vậy là các bạn đã thực hiện tại chấm dứt việc thực hiện giấy tờ thủ tục nài cung cấp lại thẻ BHYT online qua quýt cổng DVC vương quốc. Cách này sẽ giúp người dân tiết kiệm chi phí thời hạn, sức lực và ngân sách đi đi lại lại. Các giấy tờ thủ tục cũng rất được xử lý và xử lý nhanh gọn, thuận tiện rộng lớn.

2.3. Thời gian ngoan cung cấp lại thẻ BHYT

Căn cứ theo gót quy tấp tểnh bên trên Khoản 3, Điều 18, Luật bảo đảm nó tế 2008 sửa thay đổi bổ sung cập nhật năm năm trước quy tấp tểnh thời hạn cung cấp lại thẻ BHYT như sau:

“3. Trong thời hạn 7 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày cảm nhận được đơn ý kiến đề xuất cung cấp lại thẻ, tổ chức triển khai bảo đảm nó tế nên cung cấp lại thẻ cho những người nhập cuộc bảo đảm nó tế. Trong thời hạn ngóng cung cấp lại thẻ, người nhập cuộc bảo đảm nó tế vẫn thừa kế nghĩa vụ và quyền lợi bảo đảm nó tế.”

Tuy nhiên, bên trên Khoản 2, Điều 30, Quy trình phát hành tất nhiên Quyết tấp tểnh số 595/QĐ-BHXH phát hành ngày 14/4/2017 quy tấp tểnh từ thời điểm ngày 01/5/2017 thời hạn cung cấp thẻ BHYT như sau:

  • Trường thích hợp bất biến thông tin: cung cấp lại trong thời gian ngày khi nhận đầy đủ làm hồ sơ theo gót quy tấp tểnh.

  • Trường thích hợp thay cho thay đổi thông tin: không thực sự 03 ngày Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ theo gót quy tấp tểnh.

  • Trường thích hợp người nhập cuộc đang được chữa trị bên trên những hạ tầng nhà giam căn bệnh, trị căn bệnh, tiến hành trong thời gian ngày khi nhận đầy đủ làm hồ sơ theo gót quy tấp tểnh.

Trường thích hợp cung cấp lại thẻ BHYT tự bị rơi rụng hoặc thay đổi thẻ BHYT tự rách nát lỗi tuy nhiên ko nên thay cho thay đổi vấn đề tiếp tục đặc biệt thời gian nhanh nhằm mục tiêu đáp ứng quyền lợi cho những người nhập cuộc, nhất là tình huống đang được nên chữa trị bệnh

3. Khám trị căn bệnh vô thời hạn ngóng cung cấp lại thẻ BHYT

Căn cứ vô Khoản 3, Điều 15, Nghị tấp tểnh 146/2018/NĐ-CP, vô thời hạn ngóng cung cấp lại thẻ BHYT, người nhập cuộc BHYT đi kiểm tra sức khỏe, trị căn bệnh cần thiết xuất trình giấy tờ hứa thành phẩm cung cấp lại thẻ BHYT và sách vở và giấy tờ minh chứng nhân thân thích (CMND/ CCCD/Hộ chiếu)

Chỉ cần thiết các bạn xuất không hề thiếu sách vở và giấy tờ theo gót quy tấp tểnh là rất có thể nhập cuộc nhà giam, trị căn bệnh tự BHYT. Các nghĩa vụ và quyền lợi vô thời hạn ngóng cung cấp lại thẻ, người nhập cuộc vẫn thừa kế thông thường.

Như vậy, tuy nhiên hiện tại hiện nay đã với công thức thay cho thế mang đến thẻ BHYT tuy vậy trong không ít tình huống dùng thẻ BHYT vẫn mang lại một số thuận lợi chắc chắn. Thông qua quýt những share vô nội dung bài viết bên trên đây Bảo hiểm xã hội năng lượng điện tử eBH ngóng rằng với thể cung cung cấp nhiều vấn đề hữu ích cho mình phát âm.

Xem thêm: cách xem mật khẩu wifi đã kết nối