làm hộ chiếu gắn chip online

Bạn đang xem: làm hộ chiếu gắn chip online

LĨNH VỰC TTHC

Chọn nghành giấy tờ thủ tục hành chính

Cấp hộ chiếu phổ thông đem gắn chíp năng lượng điện tử ở nội địa (thực lúc này cung cấp tỉnh)

Cơ quan tiền thực hiện

Phòng quản lý và vận hành xuất nhập cư

Mức phỏng hỗ trợ cty công trực tuyến

Thương Mại & Dịch Vụ công trực tuyến 1 phần

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Trình tự động thực hiện

 • Bước 1: Chuẩn bị làm hồ sơ bám theo quy ấn định của pháp lý.

 • Bước 2: Nộp làm hồ sơ
  * Người kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông đem gắn chíp năng lượng điện tử thẳng nộp làm hồ sơ vào khung giờ hành chủ yếu những ngày thao tác nhập tuần bên trên Cơ quan tiền Quản lý xuất nhập cư Công an cung cấp tỉnh (khi cho tới nộp làm hồ sơ cần xuất trình Chứng minh quần chúng. #, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn độ quý hiếm sử dụng) hoặc nộp làm hồ sơ trực tuyến qua loa Cổng cty công vương quốc hoặc Cổng cty công Sở Công an và gửi bổ sung cập nhật làm hồ sơ qua loa cty bưu chủ yếu công ích bám theo thông tin của Cơ quan tiền Quản lý xuất nhập cư Công an cung cấp tỉnh bên trên Cổng cty công vương quốc hoặc Cổng cty công Sở Công an (nếu có), cụ thể:
  + Người kiến nghị cung cấp hộ chiếu lần thứ nhất triển khai bên trên Cơ quan tiền Quản lý xuất nhập cư Công an cung cấp tỉnh điểm thông thường trú hoặc tạm thời trú; tình huống đem Thẻ căn cước công dân triển khai bên trên Cơ quan tiền Quản lý xuất nhập cư Công an cung cấp tỉnh điểm thuận tiện.
  + Người kiến nghị cung cấp hộ chiếu kể từ phen loại nhị trở cút triển khai bên trên Cơ quan tiền Quản lý xuất nhập cư Công an cung cấp tỉnh điểm thuận tiện.
  * Cán cỗ quản lý và vận hành xuất nhập cư tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; tự sướng, tích lũy vân tay của những người kiến nghị cung cấp hộ chiếu đem gắn chíp năng lượng điện tử lần thứ nhất.
  + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cung cấp giấy má hứa trả thành quả mang lại người kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông; đòi hỏi nộp lệ phí được cán cỗ thu lệ phí, cán cỗ thu lệ phí thu chi phí, giao phó biên lai thu chi phí cho tất cả những người kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông hoặc thông tin bên trên Cổng cty công vương quốc hoặc Cổng cty công Sở Công an nhằm người kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông thanh toán giao dịch trực tuyến và nhận biên lai năng lượng điện tử.
  + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc ko hợp lệ thì cán cỗ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc thông tin bên trên Cổng cty công vương quốc hoặc Cổng cty công Sở Công an để người kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông hoàn hảo làm hồ sơ.
  + Trường phù hợp làm hồ sơ ko đầy đủ ĐK thì ko tiêu thụ làm hồ sơ, vấn đáp vì như thế văn bạn dạng hoặc thông tin bên trên Cổng cty công vương quốc hoặc Cổng cty công Sở Công an và nêu rõ ràng nguyên do.
  * Người kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông rất có thể kiến nghị nhận thành quả qua loa cty bưu chủ yếu và cần trả phí cty fake vạc.
  * Thời gian dối tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai cho tới loại 6 hàng tuần và sáng sủa loại 7 (đối với những đơn vị chức năng sắp xếp tiêu thụ làm hồ sơ nhập sáng sủa loại 7); trừ ngày Tết, ngày lễ.

 • Bước 2: Nộp làm hồ sơ
  * Người kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông đem gắn chíp năng lượng điện tử thẳng nộp làm hồ sơ vào khung giờ hành chủ yếu những ngày thao tác nhập tuần bên trên Cơ quan tiền Quản lý xuất nhập cư Công an cung cấp tỉnh (khi cho tới nộp làm hồ sơ cần xuất trình Chứng minh quần chúng. #, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn độ quý hiếm sử dụng) hoặc nộp làm hồ sơ trực tuyến qua loa Cổng cty công vương quốc hoặc Cổng cty công Sở Công an và gửi bổ sung cập nhật làm hồ sơ qua loa cty bưu chủ yếu công ích bám theo thông tin của Cơ quan tiền Quản lý xuất nhập cư Công an cung cấp tỉnh bên trên Cổng cty công vương quốc hoặc Cổng cty công Sở Công an (nếu có), cụ thể:
  + Người kiến nghị cung cấp hộ chiếu lần thứ nhất triển khai bên trên Cơ quan tiền Quản lý xuất nhập cư Công an cung cấp tỉnh điểm thông thường trú hoặc tạm thời trú; tình huống đem Thẻ căn cước công dân triển khai bên trên Cơ quan tiền Quản lý xuất nhập cư Công an cung cấp tỉnh điểm thuận tiện.
  + Người kiến nghị cung cấp hộ chiếu kể từ phen loại nhị trở cút triển khai bên trên Cơ quan tiền Quản lý xuất nhập cư Công an cung cấp tỉnh điểm thuận tiện.
  * Cán cỗ quản lý và vận hành xuất nhập cư tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; tự sướng, tích lũy vân tay của những người kiến nghị cung cấp hộ chiếu đem gắn chíp năng lượng điện tử lần thứ nhất.
  + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cung cấp giấy má hứa trả thành quả mang lại người kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông; đòi hỏi nộp lệ phí được cán cỗ thu lệ phí, cán cỗ thu lệ phí thu chi phí, giao phó biên lai thu chi phí cho tất cả những người kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông hoặc thông tin bên trên Cổng cty công vương quốc hoặc Cổng cty công Sở Công an nhằm người kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông thanh toán giao dịch trực tuyến và nhận biên lai năng lượng điện tử.
  + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc ko hợp lệ thì cán cỗ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc thông tin bên trên Cổng cty công vương quốc hoặc Cổng cty công Sở Công an để người kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông hoàn hảo làm hồ sơ.
  + Trường phù hợp làm hồ sơ ko đầy đủ ĐK thì ko tiêu thụ làm hồ sơ, vấn đáp vì như thế văn bạn dạng hoặc thông tin bên trên Cổng cty công vương quốc hoặc Cổng cty công Sở Công an và nêu rõ ràng nguyên do.
  * Người kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông rất có thể kiến nghị nhận thành quả qua loa cty bưu chủ yếu và cần trả phí cty fake vạc.
  * Thời gian dối tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai cho tới loại 6 hàng tuần và sáng sủa loại 7 (đối với những đơn vị chức năng sắp xếp tiêu thụ làm hồ sơ nhập sáng sủa loại 7); trừ ngày Tết, ngày lễ.

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 08 Ngày thực hiện việc nộp làm hồ sơ thẳng bên trên trụ sở Cơ quan tiền Quản lý xuất nhập cư Công an cung cấp tỉnh (có thể khai tờ khai kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông ở nội địa qua loa những cổng hỗ trợ cty công trực tuyến trước lúc đến nộp làm hồ sơ trực tuyến).
  Không vượt lên trước 08 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận vừa đủ làm hồ sơ bám theo quy ấn định.

  Có thể khai tờ khai kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông ở nội địa qua loa những cổng hỗ trợ cty công trực tuyến, tiếp sau đó thẳng nộp làm hồ sơ và nhận thành quả hoặc kiến nghị nhận thành quả qua loa cty bưu chủ yếu.

  Xem thêm: cách chuyển vùng về việt nam

 • Trực tuyến
 • 08 Ngày thực hiện việc nộp làm hồ sơ trực tuyến qua loa Cổng cty công vương quốc hoặc Cổng cty công Sở Công an.
  Không vượt lên trước 08 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận vừa đủ làm hồ sơ bám theo quy ấn định.

  Có thể khai tờ khai kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông ở nội địa qua loa những cổng hỗ trợ cty công trực tuyến, tiếp sau đó thẳng nộp làm hồ sơ và nhận thành quả hoặc kiến nghị nhận thành quả qua loa cty bưu chủ yếu.

 • Dịch vụ bưu chủ yếu
 • 08 Ngày thực hiện việc nộp bổ sung cập nhật làm hồ sơ qua loa cty bưu chủ yếu công ích bám theo thông tin của Cơ quan tiền Quản lý xuất nhập cư Công an cung cấp tỉnh bên trên Cổng cty công vương quốc hoặc Cổng cty công Sở Công an (nếu có).
  Không vượt lên trước 08 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận vừa đủ làm hồ sơ bám theo quy ấn định.

  Có thể khai tờ khai kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông ở nội địa qua loa những cổng hỗ trợ cty công trực tuyến, tiếp sau đó thẳng nộp làm hồ sơ và nhận thành quả hoặc kiến nghị nhận thành quả qua loa cty bưu chủ yếu.

Thành phần hồ nước sơ

Tên giấy má tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ 01 tờ khai kiến nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông (mẫu TK01) phát hành tất nhiên Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Sở Công an. Đối với những người thất lạc năng lượng hành động dân sự, người dân có trở ngại nhập trí tuệ và thực hiện công ty hành động, tờ khai bởi người đại diện thay mặt hợp lí khai, ký thay cho và được Công an xã, phường, thị xã điểm người này thường trú hoặc tạm thời trú xác nhận và đóng góp vệt giáp lai ảnh; Mau TK01.tt73.2021.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ 02 hình họa mới mẻ chụp không thật 06 mon, cỡ 4cm x 6cm, mặt mày nom trực tiếp, đầu nhằm trần, rõ ràng mặt mày, rõ ràng nhị tai, ko treo kính, âu phục trang nhã, phông nền trắng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Hộ chiếu phổ thông cung cấp phen sớm nhất so với người và đã được cung cấp hộ chiếu; tình huống bị thất lạc hộ chiếu, cần đem đơn trình báo thất lạc hộ chiếu hoặc thông tin về sự việc tiếp tục tiêu thụ đơn của phòng ban đem thẩm quyền quy ấn định bên trên Điều 28 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân Việt Nam; Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Bản chụp Chứng minh quần chúng. # hoặc Thẻ căn cước công dân so với tình huống đem sự thay cho thay đổi vấn đề về nhân thân mật đối với vấn đề nhập hộ chiếu tiếp tục cung cấp phen sớm nhất. Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Bản chụp đem xác thực sách vở bởi phòng ban đem thẩm quyền của nước Việt Nam cung cấp chứng tỏ người đại diện thay mặt hợp lí so với người thất lạc năng lượng hành động dân sự, người dân có trở ngại nhập trí tuệ, thực hiện công ty hành vi; tình huống bạn dạng chụp không tồn tại xác thực thì xuất trình bạn dạng chủ yếu nhằm đánh giá so sánh. Bản chính: 0
Bản sao: 1
Trường phù hợp nộp làm hồ sơ trực tuyến thì bộ phận làm hồ sơ cần được xác thực năng lượng điện tử bám theo quy ấn định, tình huống làm hồ sơ không được xác thực năng lượng điện tử thì gửi làm hồ sơ về phòng ban tiêu thụ trải qua cty bưu chủ yếu công ích. Bản chính: 1
Bản sao: 1

Yêu cầu - điều kiện

Không với mọi tình huống không được cung cấp sách vở xuất nhập cư bám theo quy ấn định bên trên Điều 21 Luật xuất cảnh, nhập cư của công dân nước Việt Nam.

Căn cứ pháp lý

 • Luật 49/2019/QH14 Số: 49/2019/QH14

 • Thông tư 110/2020/TT-BCA Số: 110/2020/TT-BCA

 • Thông tư 73/2021/TT-BCA Số: 73/2021/TT-BCA

 • Thông tư 25/2021/TT-BTC Số: 25/2021/TT-BTC

Kết trái ngược thực hiện

Xem thêm: edit video trên máy tính

 • Hộ chiếu phổ thông đem gắn chíp năng lượng điện tử