Kim Loại Nào Sau Đây Có Tính Khử Mạnh Nhất ? Kim Loại Nào Sau Đây Có Tính Khử Mạnh Nhất

-

Contents
Câu hỏi
Lời giải của TRƯỜNG thpt KIẾN THỤY ai đang xem: kim loại nào sau đây có tính khử táo bạo nhất? trên TRƯỜNG trung học phổ thông KIẾN THỤY thắc mắc Nhận biết sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây …


*

*

Bạn vẫn xem: Kim loại nào tiếp sau đây có tính khử mạnh khỏe nhất? tại TRƯỜNG thpt KIẾN THỤY

Câu hỏi

dìm biết

Kim loại nào tiếp sau đây có tính khử dạn dĩ nhất?

A.

Ag.

B.

Fe.

C.

Cu.

D.

Al.

Đáp án đúng: D

Lời giải của TRƯỜNG thpt KIẾN THỤY

Giải chi tiết:

Dựa vào dãy điện hóa của kim loại:

Vậy kim loại Al gồm tính khử khỏe mạnh nhất.

Bạn đang xem: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất

Đáp án D

Nhớ nhằm nguồn nội dung bài viết này: Kim một số loại nào tiếp sau đây có tính khử to gan lớn mật nhất? của website c3kienthuyhp.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục


Viết một comment Hủy

Bình luận

Tên
Email
Trang web

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình phê duyệt này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


*

About TRƯỜNG thpt KIẾN THỤY


Trường cấp cho 3 loài kiến Thụy được thành lập và hoạt động từ tháng 8 năm 1965 .Đây là thời kỳ đế quốc Mỹ sẽ thực hiện trận chiến tranh phá hoại ở khu vực miền bắc nhằm ngăn chặn sự đưa ra viện của Miền Bắc so với Miền nam . Để đảm bảo an ninh cho giáo viên và học tập sinh, triển khai chủ trương sơ tán cùng chia nhỏ dại các ngôi trường học, những trường cấp 3 khu vực ngoại thành Hải Phòng cũng rất được thành lập vào thời kỳ này.
More from this author


Bài viết mới


Previous

50+ hình dáng tóc nữ đẹp tuyệt vời nhất 2023


Next

Xe Vision màu đen nhám giá bao nhiêu? các màu black khác được yêu thíchLiên Hệ TRƯỜNG trung học phổ thông KIẾN THỤYBài viết mới


Looking for something

Tìm tìm cho:

Bản quyền bài viết:

*

Miễn trừ trách nhiệm:Website sẽ trong quy trình thử nghiệm AI biên tập, đều nội dung trên website shop chúng tôi không chịu đựng trách nhiệm. Chúng ta hãy để ý đến thêm khi tìm hiểu thêm bài viết, xin cảm ơn!Website đang chờ đk bộ văn hóa thông tin.

Kim loại nào tiếp sau đây có tính khử mạnh nhất được Vn
Doc soạn hướng dẫn độc giả trả lời thắc mắc liên quan tiền đến đặc điểm hóa học tập của kim loại, chỉ ra kim loại có tính khử mạnh nhất. 


Kim nhiều loại nào tiếp sau đây có tính khử mạnh bạo nhất

A. Ag.

B. Fe.

C. Cu.

D. Al.

Đáp án khuyên bảo giải đưa ra tiết 

Dựa vào hàng điện hóa của kim loại:

Kim các loại nào tiếp sau đây có tính khử mạnh mẽ nhất là Al 


Dãy năng lượng điện hóa của kim loại

Các sắt kẽm kim loại trong hàng điện hoá được thu xếp theo chiều tính khử của kim loại giảm dần và tính oxi hoá của ion kim loại tăng dần.

Dãy điện hoá có thể chấp nhận được dự đoán chiều của phản ứng giữa hai cặp oxi hoá - khử: hóa học oxi hoá bạo phổi hơn sẽ oxi hoá chất khử táo bạo hơn sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và hóa học khử yếu hơn.


Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây có tính khử yếu nhất?

A. Ag.

B. Al.

C. Fe.

D. Cu.


Câu 2. Dãy gồm các kim các loại được xếp theo hướng tính khử tăng đột biến là

A. Mg, Fe, Al.

B. Fe, Al, Mg.

C. Al, Mg, Fe.

D. Fe, Mg, Al.


Câu 3. Trong các ion sau: Ag+ , Cu2+, Fe2+, Au3+. Ion có tính oxi hóa vượt trội nhất là

A. Ag+ .

B. Cu2+.

C. Fe2+ .

D. Au3+ .


Câu 4. Dãy gồm những kim các loại được xếp theo vật dụng tự tính khử tăng ngày một nhiều từ trái sang cần là:

A. Al, Mg, Fe

B. Fe, Mg, Al

C. Fe, Al, Mg.

D. Mg, Fe, Al.


Đáp án C

Dãy những kim thu xếp theo chiều tăng tính khử của kim loại là Fe, Al, Mg..

Xem thêm: Nằm Mơ Thấy Chó Đánh Số Mấy ? Mơ Thấy Chó Là Điềm Lành Hay Điềm Dữ

A sai vị Mg khử mạnh hơn Fe với Al

B sai vì chưng Mg khử mạnh bạo hơn Al

D sai vì Al > Fe


Câu 5. Dung dịch Zn
SO4 bao gồm lẫn tạp chất là Fe
SO4. Dùng sắt kẽm kim loại nào sau đây để gia công sạch hỗn hợp Fe
SO4? 

A. Fe 

B. Zn 

C. Cu

D. Mg


Đáp án B

Để có thể làm sạch hỗn hợp Zn
SO4 không xẩy ra lẫn tạp hóa học là Fe
SO4 ta sử dụng kim loại kẽm vì: 

Phương trình phản ứng hóa học

Zn + Fe
SO4 → Zn
SO4 + sắt ↓

Sau khi dùng dư Zn, Fe tạo ra thành không tan được tách bóc ra khỏi dung dịch với thu được dung dịch Zn
SO4 tinh khiết.

Loại D vì: Không cần sử dụng Mg vì tất cả phản ứng:

Mg + Cu
SO4 → Mg
SO4 + Cu ↓

Sau phản nghịch ứng gồm dung dịch Mg
SO4 tạo nên thành, bởi thế không tách bóc được dung dịch Zn
SO4 tinh khiết.


Câu 6. cho các cặp chất sau: (1) Zn + HCl; (2) Zn + Cu
SO4; (3) Cu + HCl; (4) Cu + Fe
SO4; (5) Cu + Ag
NO3; (6) Pb + Zn
SO4. Số cặp chất xảy ra phản ứng là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4


Đáp án A

(3), (4), (5) ko phản ứng

Các phản nghịch ứng xảy ra là: (1), (2), (5)

(1) Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2↑

(2) Zn + Cu
SO4 → Zn
SO4 + Cu↓

(5) Cu + Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + Ag↓


Câu 7. Dãy toàn bộ các kim loại đều phản nghịch ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. Al, Cu, Ag, Fe

B. Al, Fe, Ag, Zn

C. Al, Fe, Mg, Zn

D. Al, Fe, Cu, Zn


Đáp án C

A sai vị chỉ tất cả Al, fe phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, còn lại Cu, Ag ko phản ứng

B sai bởi Ag không phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng

C đúng

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 → Fe
SO4 + H2

Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + H2

Zn + H2SO4 → Zn
SO4 + H2

D sai vị Cu ko phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng


Câu 8. Cặp hóa học nào sau đây rất có thể tồn tại trong cùng một dung dịch

A. KCl, Na
OH.

B. H2SO4, KOH.

C. H2SO4, Ba
Cl2.

D. Na
Cl, Ag
NO3.


Đáp án A

2 chất không tác dụng được cùng nhau sẽ thuộc tồn trên được trong một dung dịch

A. Thỏa mãn nhu cầu vì KCl và Na
OH không phản ứng với nhau

B. H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

C. Ba
Cl2 + H2SO4 → Ba
SO4↓ +2HCl

D. Na
Cl + Ag
NO3→ Ag
Cl↓ + Na
NO3


Câu 9. Cho những phản ứng xảy ra sau đây:

(1) Ag
NO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

(2) Mn + 2HCl → Mn
Cl2 + H2↑

Dãy các ion được bố trí theo chiều tăng dần đều tính oxi hoá là

A. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.

B. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

C. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+

D. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+.


Đáp án D

Dựa vào bội nghịch ứng khẳng định ion nào bao gồm tính oxi hóa bạo phổi hơn rồi sắp đến xếp

(1) Ag
NO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ tính thoái hóa của Fe3+ +

(2) Mn + 2HCl → Mn
Cl2 + H2↑

→ tính oxi hóa của Mn2+ + 2+ 3+ 3+ 2+.

B. K+ 3+ 2+ 2+ 3+.


C. K+ 3+ 2+ 3+ 2+.

D. K+ 3+ 3+ 2+ 2+.


Đáp án A

Các ion được bố trí theo đúng trật từ bỏ trong hàng điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

Theo chiều tự trái sang cần trong hàng điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần.

→ Chiều bớt dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.


Câu 12. Cho những kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion kim loại tăng nhiều là

A. Cu2+ 2+ 3+ 2+.

B. Cu2+ 2+ 3+ 2+.

C. Mg2+ 3+ 2+ 2+.

D. Cu2+ 2+ 2+ 3+.


Đáp án C

Dựa vào hàng điện hóa tất cả chiều giảm dần tính khử của kim loại là:

Mg, Al, Zn, Cu.

Ta có: kim loại có tính khử càng yếu thì ion sắt kẽm kim loại có tính lão hóa càng mạnh.

→ Chiều tăng cao tính lão hóa của ion kim loại là:

Mg2+ 3+ 2+ 2+.


Câu 13. Ngâm thanh Cu (dư) vào hỗn hợp Ag
NO3 thu được hỗn hợp X. Tiếp nối ngâm thanh sắt (dư) vào hỗn hợp X thu được dung dịch Y. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Hỗn hợp Y có chứa hóa học tan là:

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.


Xem đáp ánHóa 12 - Giải Hoá 12


ra mắt cơ chế Theo dõi cửa hàng chúng tôi Tải ứng dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*