khôi phục cài đặt gốc samsung

Trong tình huống bạn phải xóa trọn vẹn tài liệu vũ trang Galaxy của tôi, chúng ta cũng có thể triển khai tuỳ lựa chọn Khôi phục thiết đặt gốc. Tính năng này tiếp tục xóa trọn vẹn vấn đề và tài liệu cá thể của khách hàng thoát khỏi vũ trang vĩnh viễn.

Dữ liệu sau khoản thời gian xoá ngoài vũ trang sẽ không còn thể Phục hồi.

Bạn đang xem: khôi phục cài đặt gốc samsung

Nếu chúng ta tiếp tục mã hóa thẻ ghi nhớ microSD, chúng ta nên giải thuật nó trước lúc Phục hồi. Nếu ko, điện thoại cảm ứng của các bạn sẽ ko thể phát âm tài liệu bên trên thẻ. Từ Cài bịa đặt, mò mẫm kiếm và lựa chọn Giải mã Thẻ SD, tiếp sau đó tuân theo chỉ dẫn bên trên screen.

1 Từ Cài đặt, mò mẫm kiếm và lựa chọn Quản lý chung.

reset1

2 Chọn Đặt lại.

3 Chọn Khôi phục thiết đặt gốc.

reset3

4 Tham khảo vấn đề hiện trên screen, và lựa chọn Đặt lại.

Xem thêm: iphone x ra mắt năm nào

reset4

Bạn sẽ tiến hành đòi hỏi nhập password thông tin tài khoản Samsung của tôi nếu khách hàng tiếp tục thêm thắt thông tin tài khoản Samsung vô vũ trang.

Thiết bị của các bạn sẽ chính thức bịa đặt lại. Khi nhảy quay về, điện thoại cảm ứng tiếp tục chính thức kể từ screen thiết lập thuở đầu.