Khi Nói Về Ổ Sinh Thái Có Bao Nhiêu Phát Biểu Sau Đây Đúng ? 1

-
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đấy là đúng?

1. Ổ sinh thái tạo ra sự cách li về mặt sinh thái xanh giữa những loài đề nghị nhiều loài có thể sống tầm thường được với nhau trong một quanh vùng mà ko dẫn đến tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh quá gay gắt.

Bạn đang xem: Khi nói về ổ sinh thái có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

2. Vào ổ sinh thái xanh của một loài, tất cả các nhân tố của môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn sinh thái được cho phép loài đó tồn tại với phát triển.

3. Khi ổ sinh thái của nhị loài ngay gần như ông chồng khít lên nhau thì xảy ra cạnh tranh loại trừ.

4. Trong thuộc một nơi ở hoàn toàn có thể tồn tại những ổ sinh thái.

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4


*

*

Chọn đáp án D

Cả 4 vạc biểu phần lớn đúng.

- Ổ sinh thái xanh chỉ ra một không gian sinh thái được hình thành vị tổ hợp những giới hạn sinh thái (hay không khí đa diện) mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái công cụ sự mãi mãi và cải tiến và phát triển ổn định lâu hơn của loài.

- khu vực ở chỉ vị trí cư trú của loài, còn ổ sinh thái xanh là cách sinh sống của loài đó. Sự trùng lặp ổ sinh thái của các loài là tại sao gây ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài. Tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh xảy ra càng mạnh khỏe khi ổ sinh thái xanh giao nhau càng lớn. Tuyên chiến và cạnh tranh loại trừ, có nghĩa là loài thua cuộc hoặc bị tiêu diệt hoặc đề xuất dời đi chỗ khác lúc ổ sinh thái xanh của 2 loài ngay sát như ông chồng khít lên nhau. Vày đó, những loài càng sát nhau về nguồn gốc khi sống trong một sinh cảnh và sử dụng cùng một mối cung cấp thức ăn có xu hướng phân hóa ổ sinh thái để kị cạnh tranh.


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!
Khi nói về ổ sinh thái, bao gồm bao nhiêu phạt biểu tiếp sau đây sai?1. Ổ sinh thái xanh của một loài là "không gian sinh thái" mà lại ở đó toàn bộ các yếu tố sinh thái của môi trường xung quanh nằm trong số lượng giới hạn sinh thái có thể chấp nhận được loài đó tồn tại và phát triển.2. Do nhu yếu về ánh sáng của những loài cây không giống nhau dẫn đến hình thành các các ổ sinh thái xanh về tia nắng khác nhau.3. Những quần thể động vật khác loài cùng sinh...

Khi nói đến ổ sinh thái, tất cả bao nhiêu vạc biểu tiếp sau đây sai?

1. Ổ sinh thái của một loại là "không gian sinh thái" nhưng ở đó tất cả các yếu tố sinh thái của môi trường thiên nhiên nằm trong số lượng giới hạn sinh thái được cho phép loài kia tồn tại và phát triển.

2. Do nhu cầu về ánh sáng của các loài cây khác nhau dẫn mang lại hình thành những các ổ sinh thái xanh về ánh nắng khác nhau.

3. Những quần thể động vật khác loài cùng sinh sống trong một sinh cảnh chắc chắn là có ổ sinh thái xanh về ánh nắng mặt trời trùng nhau trả toàn.

4. Các loài chim cùng sinh sinh sống trên một loại cây chắc chắn sẽ gồm ổ sinh thái xanh dinh dưỡng trùng nhau hoàn toàn.

A.1

B.4

C.3

D.2


Đáp án cần chọn là: D

Ý 3 không đúng vì những loài cùng sinh sống trong một sinh cảnh rất có thể có ổ sinh thái về ánh sáng khác nhau

Ý 4 không nên vì những loài chim sống thuộc trên 1 cây có thể có ổ sinh thái khác biệt nên ổ sinh thái dinh dưỡng là khác nhau.


Khi nói đến ổ sinh thái, tất cả bao nhiêu phân phát biểu dưới đây đúng?(1) Ổ sinh thái của một loài là 1 không khí sinh thái mà lại ở đó tát cả các nhận tố sinh thái xanh của môi trường xung quanh nằm vào giới hạn chất nhận được loài kia tồn tại với phát triển.(2) Ổ sinh thái là tập hợp nhiều loài trong thuộc 1 địa điểm sống.(3) bên trên một cây to có rất nhiều loài chim cùng sinh sống, bao gồm loài mỏ ngắn ăn hạt, loài mỏ lâu năm hút mật, loài...

Khi nói đến ổ sinh thái, bao gồm bao nhiêu phân phát biểu sau đây đúng?

(1) Ổ sinh thái của một loài là 1 không gian sinh thái mà lại ở đó tát cả những nhận tố sinh thái xanh của môi trường nằm vào giới hạn có thể chấp nhận được loài đó tồn tại với phát triển.

(2) Ổ sinh thái là tập hợp những loài trong thuộc 1 vị trí sống.

(3) trên một cây to có tương đối nhiều loài chim cùng sinh sống, tất cả loài mỏ ngắn ăn hạt, loài mỏ lâu năm hút mật, loại mỏ sắc nhọn ăn sâu bọ,… là ví dụ về sự việc phân li ngơi nghỉ sinh thái.

(4) đông đảo loài gần nhau về nguồn gốc, lúc sống trong cùng 1 sinh cảnh với cùng thực hiện một nguồn thức nạp năng lượng thường có xu hướng trùng lặp về ổ sinh thái.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án:C

Giải yêu thích :

(1) đúng, (2) sai, (4) đúng

(3) đúng vì sự khác nhau về kích thước mỏ cùng cách khai thác nguồn thức ăn → ổ sinh thái đinh dưỡng riêng.


Khi nói về ổ sinh thái, tất cả bao nhiêu phát biểu dưới đây sai? I. Ổ sinh thái xanh của một loại là "không gian sinh thái" cơ mà ở đó toàn bộ các yếu tố sinh thái của môi trường nằm trong số lượng giới hạn sinh thái có thể chấp nhận được loài kia tồn tại cùng phát triển. II. Do yêu cầu về ánh sáng của các loài cây khác biệt dẫn đến hình thành những các ổ sinh thái về ánh sáng khác nhau. III. Các quần thể động vật hoang dã khác loại cùng...

Khi nói về ổ sinh thái, gồm bao nhiêu phạt biểu sau đây sai?

I. Ổ sinh thái của một loại là "không gian sinh thái" nhưng mà ở đó toàn bộ các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái chất nhận được loài đó tồn tại và phát triển.

II. Do nhu cầu về ánh sáng của những loài cây khác biệt dẫn mang đến hình thành những các ổ sinh thái về tia nắng khác nhau.

III. Những quần thể động vật hoang dã khác loại cùng sinh sống trong một sinh cảnh chắc hẳn rằng có ổ sinh thái xanh về ánh nắng mặt trời trùng nhau hoàn toàn.

IV. Các loài chim thuộc sinh sống trên một chủng loại cây chắc chắn sẽ có ổ sinh thái xanh dinh chăm sóc trùng nhau trả toàn.

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2C. 3


Đáp án D

Phát biểu không nên là III cùng IV,

Ý III sai vì các loài cùng sống tại một sinh cảnh rất có thể có ổ sinh thái xanh về ánh sáng khác nhau

Ý IV không nên vì những loài chim sống cùng trên 1 cây có thể có ổ sinh thái không giống nhau nên ổ sinh thái xanh dinh dưỡng là khác nhau. VD : bao gồm loài chim ăn uống quả, chim ăn hạt, chim ăn uống sâu..


Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đấy là đúng? 1- Ổ sinh thái xanh của loài là không gian gian sinh thái xanh mà sinh hoạt đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường đều phía trong giới hạn sinh thái xanh của loài 2- Do yêu cầu ánh sáng của các loài cây không giống nhau nên hình thành những ổ sinh thái xanh về ánh sáng khác nhau 3- Ổ sinh thái cũng đó là nơi cư trú của loại 4- các loài chim cùng sinh sống...

Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu tuyên bố sau đó là đúng?

1- Ổ sinh thái của chủng loại là khoảng không gian sinh thái xanh mà sống đó tất cả các yếu tố sinh thái của môi trường đều nằm trong giới hạn sinh thái của loài

2- Do nhu yếu ánh sáng của các loài cây khác nhau nên hình thành những ổ sinh thái về tia nắng khác nhau

3- Ổ sinh thái cũng đó là nơi trú ngụ của loài

4- những loài chim cùng sinh sống trên một cây chắc chắn là có ổ sinh thái về bồi bổ trùng nhau trả toàn

5- lúc sống trong cùng sinh cảnh, nhằm tránh canh tranh thì các loài có xu hướng phân li ổ sinh thái

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4


Đáp án A

Ổ sinh thái là “không gian sinh thái” nhưng mà tại kia các yếu tố sinh thái nằm trong số lượng giới hạn sinh thái có thể chấp nhận được loài đó tồn tại với phát triển

Các phát biểu đúng về ổ sinh thái xanh là: 1,2,5

3- sai, ổ sinh thái chưa phải nơi làm việc của sinh vật.

4- sai, tuy bao gồm cùng 1 chỗ ở cơ mà ổ sinh thái xanh là không giống nhau. VD: trên cây tất cả chim nạp năng lượng hạt, chim ăn uống sâu…không trùng nhau về ổ sinh thái xanh dinh dưỡng


Khi nói đến ổ sinh thái, tất cả bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái là ổ sinh thái xanh của loài về yếu tố sinh thái đó. II. Ổ sinh thái của một loài chính là nơi sống của chúng. III. Những loài gồm ổ sinh thái trùng nhau càng những thì sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh giữa bọn chúng càng gay gắt. IV. Size thức ăn, hình thức bắt mồi,... Của từng loài khiến cho các ổ sinh thái...

Khi nói về ổ sinh thái, tất cả bao nhiêu phân phát biểu tiếp sau đây đúng?

I. Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái là ổ sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó.

II. Ổ sinh thái của một loài chính là nơi làm việc của chúng.

III. Các loài gồm ổ sinh thái xanh trùng nhau càng nhiều thì sự tuyên chiến và cạnh tranh giữa chúng càng gay gắt.

IV. Size thức ăn, hiệ tượng bắt mồi,... Của mỗi loài làm cho các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3


Chọn giải đáp D

Có 3 tuyên bố đúng, chính là I, III với IV. Giải thích:

I đúng bởi vì giới hạn sinh thái xanh của mỗi nhân tố sinh thái đó là ổ sinh thái xanh về nhân tố sinh thái đó.

II sai vì ổ sinh thái bao hàm không gian sinh thái xanh về các nhân tố sinh thái. Nơi ở chỉ với nơi trú ngụ của loài.

III đúng do trùng nhau về ổ sinh thái là lý do dẫn tới như thể nhau về yêu cầu sống. Vì mong muốn giống nhau và cùng sống trong một môi trường xung quanh nên sẽ đối đầu và cạnh tranh nhau. Càng tương đương nhau về yêu cầu thì tuyên chiến đối đầu càng gay gắt.

IV đúng vì tất cả các đặc điểm về bé mồi, thủ tục kiếm mồi,... Tạo ra thành ổ sinh thái dinh dưỡng.


Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phạt biểu tiếp sau đây đúng? I. Giới hạn sinh thái của một yếu tố sinh thái là ổ sinh thái của chủng loại về nhân tố sinh thái đó. II. Ổ sinh thái xanh của một loài chính là nơi ở của chúng. III. Những loài tất cả ổ sinh thái xanh trùng nhau càng các thì sự tuyên chiến và cạnh tranh giữa bọn chúng càng gay gắt. IV. Form size thức ăn, bề ngoài bắt mồi, ... Của từng loài tạo cho các ổ sinh thái...

Khi nói đến ổ sinh thái, có bao nhiêu phân phát biểu dưới đây đúng?

I. Giới hạn sinh thái của một yếu tố sinh thái là ổ sinh thái xanh của chủng loại về nhân tố sinh thái đó.

II. Ổ sinh thái xanh của một loài đó là nơi ngơi nghỉ của chúng.

III. Các loài tất cả ổ sinh thái xanh trùng nhau càng những thì sự tuyên chiến đối đầu giữa bọn chúng càng gay gắt.

IV. Form size thức ăn, hiệ tượng bắt mồi, ... Của mỗi loài tạo cho các ổ sinh thái về dinh dưỡng

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D.3.


Chọn D

- I, III, IV là phần lớn phát biểu đúng.

- II là tuyên bố sai do ổ sinh thái chưa hẳn là nơi ở của chúng.

Vậy có 3 phát biểu đúng.


Cho các phát biểu sau về giới hạn sinh thái và ổ sinh thái, gồm bao nhiêu tuyên bố đúng? (1) Giới hạn sinh thái xanh là khoảng tầm giá trị xác minh của một yếu tố sinh thái mà trong vòng đó sinh vật rất có thể sinh trưởng và trở nên tân tiến ổn định theo thời gian. (2) Ổ sinh thái của một loài không giống với chỗ ở của chúng. (3) nhì loài càng có nhiều ổ sinh thái xanh trùng nhau thì sẽ càng giảm sự tuyên chiến và cạnh tranh giữa hai...

Cho các phát biểu sau về giới hạn sinh thái và ổ sinh thái, bao gồm bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Giới hạn sinh thái xanh là khoảng chừng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong tầm đó sinh vật rất có thể sinh trưởng và cải tiến và phát triển ổn định theo thời gian.

(2) Ổ sinh thái xanh của một loài khác với vị trí ở của chúng.

(3) nhì loài càng có nhiều ổ sinh thái xanh trùng nhau thì càng giảm sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh giữa nhị loài đó.

Xem thêm: Xì po giá bao nhiêu - top hơn 95 xe xì po tuyệt vời nhất

(4) số lượng giới hạn sinh thái đối với một thành viên từ thời gian còn non đến lúc trưởng thành là không nuốm đổi

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án B

(1) Đúng. Khái niệm giới hạn sinh thái.

(2) Đúng. nơi ở chỉ nên nơi cư trú còn ổ sinh thái biểu lộ cách sống của chủng loại đó.

(3) Sai. Càng có khá nhiều ổ sinh thái xanh trùng nhau thì càng tăng sự cạnh tranh.

(4) Sai. tâm lý sinh lí giữa cơ hội còn non cùng khi trưởng thành và cứng cáp là không giống nhau nên giới hạn sinh thái cũng trở thành khác nhau


Khi nói đến giới hạn sinh thái và ổ sinh thái của các loài, có bao nhiêu phạt biểu dưới đây đúng? I. Những loài sinh sống trong một môi trường xung quanh và áp dụng một mối cung cấp thức nạp năng lượng thì luôn có ổ sinh thái xanh trùng nhau. II. Những loài có ổ sinh thái giống nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì sẽ tuyên chiến đối đầu với nhau. III. Giới hạn sinh thái xanh về nhiệt độ độ của các loài sống sinh hoạt vùng nhiệt đới gió mùa thường rộng lớn hơn...

Khi nói tới giới hạn sinh thái xanh và ổ sinh thái của những loài, bao gồm bao nhiêu phân phát biểu sau đây đúng?

I. Những loài sinh sống trong một môi trường xung quanh và thực hiện một mối cung cấp thức ăn thì luôn có ổ sinh thái xanh trùng nhau.

II. Những loài tất cả ổ sinh thái giống nhau, khi sống trong thuộc một môi trường xung quanh thì sẽ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với nhau.

III. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài sống ở vùng nhiệt đới gió mùa thường rộng lớn hơn các loài sống ngơi nghỉ vùng ôn đới.

IV. Nhì loài bao gồm ổ sinh thái xanh về ánh sáng trùng nhau, lúc sống thông thường trong một môi trường xung quanh thì vẫn có thể không tuyên chiến và cạnh tranh với nhau.

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4


Chọn lời giải C

Có 2 phát biểu đúng, chính là II và IV.

S I không nên vì những loài sinh sống trong một môi trường thì thông thường có ổ sinh thái khác nhau để không tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nhau, từ đó chúng hoàn toàn có thể cùng tồn tại.

S III sai do ở vùng ôn đới gồm sự chênh lệch sức nóng độ cao hơn so cùng với vùng nhiệt đới gió mùa nên giới hạn sinh thái xanh về sức nóng độ của các loài sống sống vùng nhiệt đới gió mùa thường bé hơn những loài sống sinh sống vùng ôn đới.

R IV đúng vì gồm ổ sinh thái xanh về nhiệt độ, độ ẩm,… trùng nhau thì vẫn có thể không cạnh tranh. Vì chưng sinh đồ dùng thường tuyên chiến đối đầu nhau về các chỉ số dinh dưỡng (động vật tuyên chiến và cạnh tranh về thức ăn, thực vật tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh về nước, ánh sáng, dinh dưỡng khoáng)


Khi nói đến giới hạn sinh thái xanh và ổ sinh thái của các loài, tất cả bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Các loài sinh sống trong một môi trường thiên nhiên thì sẽ có ổ sinh thái xanh trùng nhau. II. Những loài tất cả ổ sinh thái giống nhau, lúc sống trong thuộc một môi trường thiên nhiên thì sẽ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với nhau. III. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài sống sinh sống vùng nhiệt đới gió mùa thường rộng hơn những loài sống sinh hoạt vùng ôn đới....

Khi nói tới giới hạn sinh thái xanh và ổ sinh thái của những loài, gồm bao nhiêu phạt biểu tiếp sau đây đúng?

I. Các loài sinh sống trong một môi trường xung quanh thì sẽ sở hữu được ổ sinh thái xanh trùng nhau.

II. Những loài bao gồm ổ sinh thái giống nhau, lúc sống trong thuộc một môi trường xung quanh thì sẽ đối đầu với nhau.

III. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ độ của các loài sống sống vùng nhiệt đới gió mùa thường rộng lớn hơn các loài sống sinh hoạt vùng ôn đới.

IV. Loài có giới hạn sinh thái xanh rộng về nhiều yếu tố thì thông thường sẽ có vùng phân bổ hạn chế.

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4


Chọn giải đáp C

(I) không đúng → các loài sinh sống trong một môi trường xung quanh chưa chắc bao gồm ổ sinh thái trùng nhau.

(II) đúng

(III) không nên → vì chưng vùng ôn đới nhiệt độ giao động mạnh rộng vùng nhiệt đới gió mùa nên giới hạn sinh thái về sức nóng độ của những loài sống nghỉ ngơi vùng nhiệt đới thường thanh mảnh hơn các loài sống sinh hoạt vùng ôn đới.

(IV) không nên → Loài có giới hạn sinh thái xanh rộng về nhiều nhân tố thì thường sẽ có vùng phân bố rộng.


toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên

• I đúng vì trùng nhau về ổ sinh thái xanh của các nhân tố vô sinh thường không gây ra tuyên chiến đối đầu giữa những loài. Các loài thường đối đầu và cạnh tranh khi trùng nhau về ổ sinh thái dinh dưỡng.

• II đúng vị ổ sinh thái bao gồm không gian sinh thái xanh về các nhân tố sinh thái. Vị trí ở chỉ cần nơi trú ngụ của loài.

• III đúng vì tất cả các đặc điểm về con mồi, phương thức kiếm mồi,… sản xuất thành ổ sinh thái dinh dưỡng.

• IV sai vì chưng sống chung trong một môi trường xung quanh những vẫn hoàn toàn có thể có ổ sinh thái khác nhau về các nhân tố vô sinh (trong đó có nhiệt độ, độ ẩm,…)


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Khi nói đến giới hạn sinh thái xanh và ổ sinh thái của các loài, có bao nhiêu vạc biểu dưới đây đúng?

I. Các loài sống trong một môi trường xung quanh thì sẽ có ổ sinh thái xanh trùng nhau.

II. Các loài tất cả ổ sinh thái xanh giống nhau, lúc sống trong cùng một môi trường xung quanh thì sẽ tuyên chiến đối đầu với nhau.

III. Giới hạn sinh thái xanh về sức nóng độ của những loài sống ngơi nghỉ vùng nhiệt đới gió mùa thường rộng hơn các loài sống làm việc vùng ôn đới.

IV. Loài có giới hạn sinh thái xanh rộng về nhiều yếu tố thì thông thường sẽ có vùng phân bổ hạn chế.


A. 3


B. 2


C. 1


D. 4


Câu 2:


Khi nói về tỉ lệ giới tính của quần thể, tất cả bao nhiêu vạc biểu dưới đây đúng?

I. Tỉ lệ thành phần giới tính là 1 đặc trưng của quần thể, luôn được gia hạn ổn định cùng không đổi khác theo thời gian.

II. Tất cả các loại sinh vật dụng khi sinh sống trong một môi trường thì gồm tỉ lệ nam nữ giống nhau.

III. Ở tất cả các loài, giới tính đực thông thường sẽ có tỉ lệ cao hơn nữa so với nam nữ cái.

IV. Tỉ trọng giới tính tác động đến tỉ lệ tạo ra của quần thể.


A. 2


B. 1


C. 3


D. 4


Câu 3:


Khi nói về nhân tố sinh thái hữu sinh, phát biểu nào dưới đây đúng?


A. Tất cả các nhân tố của môi trường có ảnh hưởng đến sinh vật thì đều được gọi là nhân tố hữu sinh


B. Chỉ có mối quan tiền hệ giữa sinh vật này với sinh vật khác thì mới được gọi là nhân tố hữu sinhB. Chỉ có mối quan hệ giữa sinh vật này với sinh vật khác thì mới được gọi là nhân tố hữu sinh


C. Nhân tố hữu sinh bao gồm mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật và thế giới hữu cơ của môi trường


D. Những nhân tố vật lý, hóa học có ảnh hưởng đến sinh vật thì cũng được xếp vào nhân tố hữu sinh


Câu 4:


Xét chuỗi thức ăn: Cây ngô"Sâu"Nhái"Rắn"Đại bàng. Vào chuỗi thức ăn uống này, loài như thế nào được xếp vào sinh trang bị tiêu thụ bậc 3


A. Nhái


B. Đại bàng


C. Rắn


D. Sâu


Câu 5:


Ở một ao nuôi cá, cá mè hoa là đối tượng tạo nên thành phầm kinh tế. Lưới thức nạp năng lượng của ao nuôi được biểu đạt như sau

Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cá mương ở trong bậc bồi bổ cấp 3.

II. Để tăng công dụng kinh tế, đề nghị giảm con số cá thể của thực đồ vật nổi.

III. Mối quan hệ giữa cá mè hoa cùng cá mương là quan liêu hệ cùng sinh.

IV. Tăng con số cá măng sẽ làm tăng công dụng kinh tế.


A. 4


B. 3


C. 1


D. 2


Câu 6:


Diễn thế nguyên sinh có từng nào đặc điểm sau đây?

I. Bắt đầu từ một môi trường không có sinh vật.

II. Được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.

III. Quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.

IV. Kết quả cuối cùng thường sẽ hình thành quần xã đỉnh cực.


A. 2


B. 3


C. 1


D. 4


Bình luận


bình luận
TÀI LIỆU VIP vietpictures.net
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại vietpictures.net


*

liên kết
thông tin vietpictures.net
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


Viet
Jack

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để lấy lại password
rước lại mật khẩu

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
Viet
Jack