Hỗn Hợp X Gồm Glyxin Alanin Và Axit Glutamic, Hỗn Hợp X Gồm Glyxin, Alanin Và Axit Glutamic

-

Câu 588821: các thành phần hỗn hợp X tất cả glyxin, alanin với axit glutamic. Trong X, yếu tố oxi chiếm phần 40% về khối lượng. Mang lại m gam X tính năng hoàn toàn với lượng vùa dùng dung dịch bao gồm Na
OH 2,0% cùng KOH 2,8%, thu được 8,8 gam muối. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm glyxin alanin và axit glutamic

6,4.

B. 5,6.

C. 7,2.

D. 4,8.


Nguyên tố O chiếm phần 40% cân nặng của X ⟹ m
O (X) = 0,4m (g) ⟹ n
O (X) (theo ẩn m)

Mà 1 nhóm COOH cất 2 nguyên tử O ⟹ n
COOH = 0,5.n
O (X) (theo ẩn m)

Giả sử bí quyết chung của Na
OH 2% cùng KOH 2,8% là MOH.

COOH + MOH → COOM + H2O

Đặt n
Na
OH = x và n
KOH = y (mol)

Lập hệ 3 phương trình 3 ẩn m, x, giống như sau:

(1) BTKL: m
X + m
Na
OH + m
KOH = mmuối + m
H2O

(2) n
Na
OH + n
KOH = n
COOH

(3) m
Na
OH/m
KOH = (2%)/(2,8%)

Giải hệ tìm kiếm được m, x, y.


Giải bỏ ra tiết:

Nguyên tố O chiếm 40% khối lượng của X ⟹ m
O (X) = 0,4m (g) ⟹ n
O (X) = (0,4m)/16 = 0,025m (mol)

Mà 1 đội COOH cất 2 nguyên tử O ⟹ n
COOH = 0,5.n
O (X) = 0,0125m (mol)

Giả sử bí quyết chung của Na
OH 2% cùng KOH 2,8% là MOH.

COOH + MOH → COOM + H2O

0,0125m → 0,0125m → 0,0125m (mol)

Đặt n
Na
OH = x cùng n
KOH = y (mol)

(1) BTKL: m
X + m
Na
OH + m
KOH = mmuối + m
H2O ⟹ m + 40x + 56y = 8,8 + 18.0,0125m

(2) n
Na
OH + n
KOH = n
COOH ⟹ x + y = 0,0125m

(3) m
Na
OH/m
KOH = 40x/56y = 2/2,8

Giải (1), (2), (3) được: m = 6,4; x = 0,04; y = 0,04.


lời giải sai Bình thường khá hay cực kỳ Hay
Xem bình luận
*
*
*
*
*
*
*
*

câu hỏi trước Câu tiếp theo sau


Hỗ trợ - hướng dẫn


*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*

tuyensinh247.com

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản

hấp thụ tiền vào thông tin tài khoản


Đăng ký kết nhận tư vấn
*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 024.7300.7989 - hotline: 1800.6947

tuyensinh247.com

Văn phòng: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - cg cầu giấy - Hà Nội


*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Hỗn hòa hợp X tất cả glyxin, alanin với axit glutamic (trong kia nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X chức năng với dung dịch Na
OH dư, thu được 20,532 gam muối. Cực hiếm của m là

A. 13,8

B. 12,0

C. 16,0

D. 13,1


*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!
Hỗn vừa lòng X tất cả glyxin, alanin với axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). đến m gam X tác dụng với dung dịch Na
OH dư, chiếm được 20,532 gam muối. Quý hiếm của m là A. 16,0. B.13,8. C.12,0. ...

Hỗn hợp X tất cả glyxin, alanin và axit glutamic (trong kia nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). đến m gam X công dụng với dung dịch Na
OH dư, chiếm được 20,532 gam muối. Giá trị của m là

A. 16,0.

B.13,8.

C.12,0.

D.13,1.


Hỗn vừa lòng X tất cả glyxin, alanin với axit glutamic (trong kia nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). đến m gam X chức năng với hỗn hợp Na
OH dư, chiếm được 20,532 gam muối. Quý hiếm của m là:

A. 13,1.

B.13,8.

C. 12,0.

D.16,0.


Hỗn hợp X có glyxin, alanin với axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Mang đến m gam X tính năng với dung dịch Na
OH dư, nhận được 20,532 gam muối. Cực hiếm của m là A. 12,0 B. 16,0 C. 13,1 D....

Hỗn phù hợp X tất cả glyxin, alanin cùng axit glutamic (trong kia nguyên tố oxi chỉ chiếm 41,2% về khối lượng). Mang đến m gam X công dụng với hỗn hợp Na
OH dư, chiếm được 20,532 gam muối. Cực hiếm của m là

A. 12,0

B. 16,0

C. 13,1

D. 13,8


Chọn B.

Xem thêm: Rất Hay: 40Mm Bằng Bao Nhiêu Cm, 40Mm Bằng Bao Nhiêu Cm

Bản chất phản ứng:

-COOH + Na

mol: x x x x

Theo đề: % m O = 32 x m . 100 = 41 , 2 (1) và m + 40x = 20,532 + 18x (2)

Từ (1), (2) suy ra: m = 16 gam.


Hỗn phù hợp X bao gồm glyxin, alanin cùng axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Mang lại m gam X chức năng với hỗn hợp Na
OH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là

A. 16

B. 13,8

C. 2,48

D. 3,92


Hỗn hợp X tất cả glyxin, alanin với axit glutamic (trong kia nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Mang lại m gam X công dụng với dung dịch Na
OH dư, nhận được 20,532 gam muối. Quý giá của m là A. 13,1. B. 12,0 C. 16,0. D....

Hỗn phù hợp X gồm glyxin, alanin với axit glutamic (trong kia nguyên tố oxi chiếm phần 41,2% về khối lượng). đến m gam X tính năng với dung dịch Na
OH dư, nhận được 20,532 gam muối. Giá trị của m là

A. 13,1.

B. 12,0

C. 16,0.

D. 13,8


Hỗn đúng theo X có glyxin, alanin và axit glutamic (trong kia nguyên tố oxi chỉ chiếm 41,2% về khối lượng). Mang lại m gam X chức năng với hỗn hợp Na
OH dư, nhận được 20,532 gam muối. Giá trị của m là

A. 16.0.

B. 13,8.

C. 12,0.

D. 13,1.


Hỗn hợp X có glyxin, alanin cùng axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Mang đến m gam X tính năng vói hỗn hợp Na
OH dư, chiếm được 20,532 gam muối. Quý giá của m là

A. 12,0

B. 16,0

C. 13,1

D. 13,8


Chọn B

m
O vào X = 41,2m/100 = 0,412m Þ n
O = 0,412m/16 = 0,02575m

Þ n
COOH trong X = 0,02575m/2 = 0,012875m = n
H2O tạo thành = n
Na
OH phản nghịch ứng

BTKL Þ m + 40x0,012875m = 20,532 + 18x0,012875m Þ m = 16.


Hỗn hòa hợp X bao gồm glyxin, analin với axit glutamic ( trong số ấy nguyên tố oxi chiếm phần 41,2% về khối lượng). Cho m gam X công dụng với dung dịch Na
OH dư, chiếm được 15,399 gam muối. Quý hiếm của m là: A. 13,8. B. 12,0. C. 13,1. D....

Hỗn phù hợp X tất cả glyxin, analin cùng axit glutamic ( trong những số đó nguyên tố oxi chiếm phần 41,2% về khối lượng). Mang đến m gam X tác dụng với dung dịch Na
OH dư, thu được 15,399 gam muối. Quý giá của m là:

A. 13,8.

B. 12,0.

C. 13,1.

D. 16,0.


Chọn B

Vì:m
O= 0,412m => n
O= 0,02575m (mol) => n
COOH= 1/2n
O= 0,012875m (mol)

=> n
Na
OH= n
H2O= n
COOH= 0,012875m (mol)

Bảo toàn trọng lượng ta có:

m
X+ m
Na
OH= mmuối+ m
H2O

=> m + 40. 0,012875m = 15,399 + 18. 0,012875m

=> m = 12 (g)


Hỗn hợp X tất cả glyxin, alanin cùng axit glutamic. Trong X, thành phần oxi chiếm 40% về khối lượng. Mang lại m gam X chức năng hoàn toàn với lượng vừa đủ dung dịch gồm Na
OH 2% với KOH 2,8% thu được 10,56 gam muối. Giá trị của m là A. 8,64 B. 7,68 C. 6,72 D....

Hỗn hòa hợp X có glyxin, alanin và axit glutamic. Trong X, yếu tố oxi chiếm 40% về khối lượng. Mang đến m gam X chức năng hoàn toàn với lượng vừa đủ dung dịch có Na
OH 2% cùng KOH 2,8% thu được 10,56 gam muối. Quý giá của m là

A. 8,64

B. 7,68

C. 6,72

D. 5,76


toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái