HE WAS ASKED TO ACCOUNT FOR HIS PRESENCE AT THE SCENE OF CRIME

-
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Question 19: He was asked khổng lồ account for his presence at the scene of the crime.

Bạn đang xem: He was asked to account for his presence at the scene of crime

A. Complain B. Exchange C. Explain D. Arrange

Question 20: Sally rings her boyfriend every day, so she must be running up a huge phone bill.

A. Saving up B. Owning khổng lồ C. Being a debtor D. Having to lớn pay


*

*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu trả lời mà chúng ta cần!
Question 19: He was asked to account for his presence at the scene of the crime. A. Complain B. Exchange C. Explain D. Arrange
Question 20: Sally rings her boyfriend every day, so she must be running up a huge phone bill. A. Saving up B. Owning khổng lồ C. Being a debtor D. Having to...

Question 19: He was asked to account for his presence at the scene of the crime.

A. Complain B. Exchange C. Explain D. Arrange

Question 20: Sally rings her boyfriend every day, so she must be running up a huge phone bill.

A. Saving up B. Owning lớn C. Being a debtor D. Having to pay


Question 19:He was asked toaccount forhis presence at the scene of the crime.

Xem thêm: Jumping Jack Đốt Bao Nhiêu Calo ? Cách Tập Jumping Jacks Và 22 Bài Biến Thể

A. Complain B. Exchange C. Explain D. Arrange

Question 20:Sally rings her boyfriend every day, so she must berunning upa huge phone bill.

A. Saving up B. Owning khổng lồ C. Being a debtor D. Having to lớn pay


Mark the letter A , B , C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions Question 1 : The International Organizations are going to lớn be in a tempoary way in the country A. Guess B. Pernament C. Complicated D. Soak Question 2 : They believe that life will be far better than it is today , so they tend lớn look on the bright side in any circimstance A. Be confident B. Be smart C. Be optimistic D. Be...

Mark the letter A , B , C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions

Question 1 : The International Organizations are going lớn be in a tempoary way in the country

A. Guess B. Pernament C. Complicated D. Soak

Question 2 : They believe that life will be far better than it is today , so they tend to look on the bright side in any circimstance

A. Be confident B. Be smart C. Be optimistic D. Be pessimistic

Mark the Letter A , B , C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

Question 3 : He was asked to trương mục for his presence at the scene of crime

A. Complain B. Exchange C. Explain D. Arrange

Question 4 : The Bali Tiger was declared extinct in 1937 due lớn hunting and habitat loss

A. Reserve B. Generation C. Natural environment D. Diversity


#Tiếng anh lớp 12
0
1. The suspect...........being near the ngân hàng at the time of the crime A. Claimed B. Accused C. Denied D. Refused 2. The man is believed...........over a thousand marathons since he started A. To lớn run B. To lớn be running C. He has run D. To lớn have run 3. Paul didn"t like decorating so he got a professional decorator.........his flat for him A. Designing B. Kiến thiết C. She designed D. To design 4. ................all her emails, she switched off her computer. A. Sending B. She sent C. Having sent D. Sent...
Đọc tiếp
1. The suspect...........being near the bank at the time of the crime A. Claimed B. Accused C. Denied D. Refused 2. The man is believed...........over a thousand marathons since he started A. To lớn run B. To lớn be running C. He has run D. Khổng lồ have run 3. Paul didn"t lượt thích decorating so he got a professional decorator.........his flat for him A. Designing B. Kiến thiết C. She designed D. To design 4. ................all her emails, she switched off her computer. A. Sending B. She sent C. Having sent D. Sent 5 ,You shoulf take a few days off work. It won"t you any ham. A. Vì B. Give C. Make D. Pay 6. Slow down, Barry. I can"t.........you A. Keep up with B. Come up to C. Come up with D. Reach up with 7. Budapest is a wonderful thành phố full of cuiture and.........in history. A. Sprawling B. Renowned C. Steeped D. Bustling làm cho đúng có lý giải nha
#Tiếng anh lớp 12
1
Nguyễn Văn Lâm ( ✎﹏IDΣΛ亗 )

1. The suspect...........being near the ngân hàng at the time of the crime

A. Claimed B. Accused C. Denied D. Refused

Denied + V_ing

2. The man is believed...........over a thousand marathons since he started

A. To run B. To be running C. He has run D. To lớn have run

Sb is believed to do sth

3. Paul didn"t decorating so he got a professional decorator.........his flat for him

A. Designing B. Design C. She designed D. Khổng lồ design

Get sb vị sth

4. ................all her emails, she switched off her computer.

A. Sending B. She sent C. Having sent D. Sent

Dạng rút gọn, nếu như viết lại rất đầy đủ sẽ là: She sent all her emails, she switched of her computer

Đáp án C.Dịch: Anh ta bị yêu ước phải phân tích và lý giải về sự xuất hiện của anh ta tại hiện nay trường vụ án.Ta có: account for (phr.v) = explain (v): lý giải cho
Các câu trả lời khác:A. Complain (v): phàn nàn
B. Exchange (v): trao đổi
D. Arrange (v): sắp tới xếp


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cấp Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới đánh giá 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ dùng Lý 12

Giải bài xích tập SGK đồ vật Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ dùng Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử dân tộc 12

Giải bài tập SGK lịch sử 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài xích tập SGK technology 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn đồ lý

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Hóa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi thpt QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG tiếng Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi thpt QG môn đồ dùng lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đang đặt thương hiệu cho dòng sông

Vợ chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền không tính xa

Khái quát văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến vậy kỉ XX


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

vietpictures.net.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục Học 247