hàm thống kê trong excel

Excel phổ biến với những hàm đo đếm hoặc và tiện lợi, chung người tiêu dùng phân tách tài liệu và thể hiện Kết luận chất lượng rộng lớn. Hôm ni, Tinhocmos tiếp tục tổ hợp những hàm thống kê thông thườn nhưng mà những bạn cũng có thể dùng linh động vô tiếp thu kiến thức và việc làm. Cùng bám theo dõi nội dung bài viết nhé!

Bạn đang xem: hàm thống kê trong excel

Hàm COUNT

Định nghĩa: Hàm COUNT dùng để làm điểm con số dù sở hữu chứa chấp tài liệu loại số vô một vùng hoặc toàn cỗ tài liệu.

Cú pháp: =COUNT(Value1, Value2,…)

Trong đó:

 • Value1: là tham ô chiếu dù hoặc vùng dù sở hữu chứa chấp độ quý hiếm số nhưng mà mình muốn điểm.
 • Value2: là tham ô chiếu dù hoặc vùng dù bổ sung cập nhật, chứa chấp độ quý hiếm số nhưng mà mình muốn điểm. Lưu ý, các bạn chỉ hoàn toàn có thể điểm tối nhiều 255 thông số.

Ví dụ: Đếm số dù chứa chấp tài liệu loại số ở trên bảng sau đây.

Bạn nhập công thức =COUNT(D4:H8) rồi nhấn Enter. Hàm tiếp tục trả về sản phẩm là 5, tức là vô bảng sở hữu 5 dù chứa chấp tài liệu loại số.

hàm thống kê

Hàm COUNTA

Định nghĩa: Hàm COUNTA tà tà hàm điểm con số dù ko trống trải vô mặt hàng dù.

Cú pháp:

=COUNTA(value1, value2,…)

Trong đó:

 • Value1: dù hoặc mặt hàng dù sở hữu chứa chấp độ quý hiếm nhưng mà mình muốn điểm.
 • Value2: ô hoặc mặt hàng dù bổ sung cập nhật sở hữu chứa chấp có mức giá trị nhưng mà mình muốn điểm.

Ví dụ:

hàm thống kê

Hàm COUNTIF

Định nghĩa: Hàm COUNTIF là hàm điểm con số dù đáp ứng nhu cầu bám theo ĐK cho tới trước.

Cú pháp:

=COUNTIF(range;criteria)

Trong đó:

 • Range: vùng tài liệu chứa chấp độ quý hiếm nhưng mà mình muốn đo đếm và tính toán
 • Criteria: ĐK nhằm thanh lọc sản phẩm vô vùng dữ liệu

Ví dụ:

hàm thống kê

Hàm COUNTIFS

Định nghĩa: hàm COUNTIFS là hàm điểm con số dù theo rất nhiều ĐK cho tới trước

Cú pháp:

=COUNTIFS(criteria_range1,criteria,criteria_range2,criteria2,…)

Trong đó:

 • Criteria_range1: vùng tài liệu chứa chấp độ quý hiếm nhưng mà mình muốn thống kê
 • Criteria1: Điều khiếu nại nhằm thanh lọc sản phẩm độ quý hiếm vô criteria_range1.
 • Criteria_range2, criteria2,…: vùng tài liệu và ĐK bổ sung cập nhật.

Ví dụ: Để điểm số các bạn học viên một vừa hai phải sở hữu điểm Toán và Văn bên trên 8, tất cả chúng ta tiếp tục nhập công thức =COUNTIFS(C2:C11,”>8”,D2:D11,”>8”) rồi nhấn Enter. Kết ngược cảm nhận được là 2, tức là sở hữu 2 học viên vừa lòng 2 ĐK bên trên.

hàm thống kê

Hàm COUNTBLANK

Định nghĩa: Hàm COUNTBLANK là hàm điểm con số dù trống trải vô vùng tài liệu xác lập.

Cú pháp: =COUNTBLANK(Range)

Trong đó:

Range: vùng tài liệu nhưng mà mình muốn điểm số dù trống trải.

Ví dụ: Đếm số dù trống trải vô cột Ghi chú ở hình sau đây.

hàm thống kê

Hàm SUMIF

Định nghĩa: Hàm SUMIF là hàm tính tổng những độ quý hiếm của vùng tài liệu bám theo ĐK cho tới trước.

Cú pháp: =SUMIF(range,criteria,sum_range)

Trong đó:

 • Range: vùng tài liệu nhưng mà mình muốn đặt điều điều kiện
 • Criteria: Điều khiếu nại nhằm xét và mò mẫm rời khỏi những dù cần thiết tính tổng.
 • Sum_range: tính tổng vùng tài liệu sở hữu ĐK kèm theo.

Ví dụ: Tính tổng chi phí học tập bổng cho tới học viên sở hữu điểm 10 môn Toán.

hàm thống kê

Hàm SUMIFS

Định nghĩa: Hàm SUMIFS cũng tính tổng vốn như hàm SUMIF, tuy nhiên với nhiều ĐK cho tới trước rộng lớn.

Trong đó:

 • Sum_range: vùng tài liệu các bạn lựa chọn nhằm tính tổng.
 • Criteria_range1: vùng tài liệu nhưng mà mình muốn đặt điều ĐK cho tới trước.
 • Criteria1: Điều khiếu nại nhằm mò mẫm và xét những dù vô Criteria_range1.
 • Criteria_range2, criteria2,…: vùng tài liệu và những ĐK không giống.

Ví dụ: Đếm tổng vốn học tập bổng cho tới học viên vừa lòng 2 điều kiện: điểm Văn và Anh đều bên trên 8.

hàm thống kê

Hàm RANK

Định nghĩa: Hàm RANK là hàm xếp thứ hạng độ quý hiếm vô vùng tài liệu được lựa chọn.

Cú pháp: =RANK(number,ref,order)

Trong đó:

 • Number: độ quý hiếm nhưng mà mình muốn xếp thứ hạng.
 • Ref: vùng tài liệu chứa chấp độ quý hiếm nhưng mà mình muốn biết loại hạng của độ quý hiếm cơ.
 • Order: dữ liệu sẽ tiến hành bố trí tăng dần dần hoặc hạn chế dần dần. Nếu order=0 (mặc ấn định nếu như vứt qua) thì độ quý hiếm sẽ tiến hành bố trí bám theo trật tự hạn chế dần dần và ngược lại với order không giống 0.

Ví dụ: Xếp hạng điểm 8 môn Toán (từ cao cho tới thấp) vô bảng điểm sau đây.

Nhập công thức =RANK(8,C2:C11,0), rồi nhấn Enter nhằm hoàn thiện.

hàm thống kê

Hàm AVERAGE

Định nghĩa: Hàm AVERAGE là hàm tính độ quý hiếm tầm cho tới vùng tài liệu cho tới trước.

Cú pháp: =AVERAGE(number1;number2;…numbern)

Xem thêm: củ sạc nhanh iphone 20w chính hãng

Trong đó:

 • number1: độ quý hiếm trước tiên nhằm tính tầm.
 • number2: giá trị thứ hai nhằm tính tầm.
 • numbern: giá trị sau cuối nhằm tính tầm.

Ví dụ: Tính điểm tầm môn Anh vô bảng điểm sau đây.

hàm thống kê

Hàm COLUMN

Định nghĩa: Hàm COLUMN là hàm xác xác định trí của dù hoặc cột trước tiên vô mặt hàng dù đang được lựa chọn.

Cú pháp:

=COLUMN(reference)

Trong đó:

Reference: dù hoặc mặt hàng dù nhưng mà mình muốn xác xác định trí cột.

Ví dụ: Xác xác định trí cột của dù D7.

Nhập công thức =COLUMN(D7), rồi nhấn Enter. Kết ngược là 4, tức là dù D7 đang được ở cột số 4 (với cột A là cột đầu tiên)

hàm thống kê

Hàm ROW

Định nghĩa: Hàm ROW là hàm xác xác định trí mặt hàng của dù hoặc mặt hàng trước tiên vô mặt hàng dù đang được lựa chọn.

Cú pháp: =ROW(reference)

Trong đó:

Reference: dù hoặc mặt hàng dù nhưng mà mình muốn xác xác định trí mặt hàng.

Ví dụ: Xác ấn định mặt hàng của dù C9.

Nhập công thức =ROW(C9), rồi nhấn Enter nhằm nhận sản phẩm.

hàm thống kê

Hàm ROWS

Định nghĩa: Hàm ROWS là hàm tính tổng số mặt hàng vô mặt hàng dù tài liệu.

Cú pháp: =ROWS(array)

Trong đó:

Array: ô hoặc mặt hàng dù nhưng mà mình muốn xác lập tổng số mặt hàng.

Ví dụ: Xác ấn định số dù của vùng dù A5:E11.

Nhập công thức =ROWS(A5:E11), rồi nhấn Enter.

hàm thống kê

Hàm MIN

Định nghĩa: Hàm MIN là hàm mò mẫm độ quý hiếm nhỏ nhất vô tập dượt độ quý hiếm tài liệu cho tới trước.

Cú pháp: =MIN(number1,number2,…)

Trong đó:

number1, number2,…: là những đối số hoặc vùng tài liệu.

Ví dụ: Tìm điểm giờ Anh tối đa vô bảng sau đây.

Nhập công thức =MIN(E2:E11), rồi nhấn Enter nhằm nhận sản phẩm.

hàm thống kê

Hàm MAX

Định nghĩa: Hàm MAX là hàm mò mẫm độ quý hiếm lớn số 1 vô tập dượt tài liệu cho tới trước.

Cú pháp: =MAX(number1,number2,…)

Trong đó:

Number1,number2,…: những đối số hoặc vùng tài liệu.

Ví dụ: Tìm điểm Toán tối đa vô bảng sau đây.

Nhập công thức =MAX(C2:C11), rồi nhấn Enter.

hàm thống kê

Xem thêm: Tổng Hợp Danh Sách Phím Tắt PowerPoint Đầy Đủ Nhất [2022]

Trên đó là nội dung bài viết tổ hợp những hàm đo đếm thông dụng vô Excel. Hy vọng các bạn sẽ lựa lựa chọn giống như phối hợp được những hàm này nhằm quy trình thao tác làm việc hiệu suất cao, năng suất rộng lớn.

Ngoài rời khỏi, nếu như mình muốn mò mẫm hiểu đa dạng chủng loại rộng lớn những tác dụng vô Excel, bạn cũng có thể xem thêm khóa Excel AZ kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên và ứng dụng, và Luyện đua MOS online những môn Excel, Word, PowerPoint của Trung tâm tin cậy học tập văn chống MOS nhé!

Thông tin cậy liên hệ:

Trung tâm tin cậy học tập văn chống MOS 

Email: [email protected]

Hotline: 0914 444 343

comments

Xem thêm: cách làm trắng dây bạc