hàm làm tròn trong excel

Excel mang lại Microsoft 365 Excel mang lại Microsoft 365 dành riêng cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 mang lại Mac Excel 2019 Excel 2019 mang lại Mac Excel 2016 Excel năm 2016 mang lại Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm thắt...Ẩn bớt

Bạn đang xem: hàm làm tròn trong excel

Mô tả

Hàm ROUND làm tròn một số tới một số chữ số đã xác định. Ví dụ, nếu dù A1 chứa 23,7825 và người mua muốn làm tròn giá trị đó tới nhị vị trí thập phân, người mua có thể dùng công thức sau:

=ROUND(A1, 2)

Kết quả của hàm này là 23,78.

Cú pháp

ROUND(number, num_digits)

Cú pháp hàm ROUND đem những đối số sau đây:

  • number    Bắt buộc. Số mà người mua muốn làm tròn.

  • num_digits    Bắt buộc. Số chữ số mà người mua muốn làm tròn số tới đó.

Chú thích

  • Nếu num_digits lớn rộng lớn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được ra lệnh.

  • Nếu num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số vẹn toàn gần nhất.

  • Nếu snum_digits nhỏ rộng lớn 0, thì số được làm tròn sang trọng mặt mũi trái dấu thập phân.

  • Để luôn luôn trực tiếp làm tròn lên (ra xa xăm số không), hãy dùng làm ROUNDUP.

  • Để luôn luôn trực tiếp làm tròn xuống (về phía số không), hãy dùng hàm ROUNDDOWN.

  • Để làm tròn một số tới một bội số cụ thể (ví dụ, làm tròn tới 0,5 gần nhất), hãy dùng hàm MROUND.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vô bảng tại đây và dán vô dù A1 của một bảng tính Excel mới mẻ. Để công thức hiển thị thành phẩm, nên chọn lựa bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, chúng ta cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn bộ tài liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ROUND(2.15, 1)

Làm tròn xoe 2,15 cho tới một địa điểm thập phân

2,2

Xem thêm: plant vs zombie 2 pc

=ROUND(2.149, 1)

Làm tròn xoe 2,149 cho tới một địa điểm thập phân

2,1

=ROUND(-1.475, 2)

Làm tròn xoe -1,475 cho tới nhị địa điểm thập phân

-1,48

=ROUND(21.5, -1)

Làm tròn xoe 21,5 cho tới một địa điểm thập phân về phía trái của lốt thập phân

31

=ROUND(626.3,-3)

Làm tròn xoe 626,3 về bội số sớm nhất của 1000

1000

=ROUND(1.98, -1)

Làm tròn xoe 1,98 về bội số sớm nhất của 10

=ROUND(-50.55, -2)

Làm tròn xoe -50,55 về bội số sớm nhất của 100

-100

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn ham muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám huỷ những quyền lợi của gói ĐK, liếc qua những khóa đào tạo và huấn luyện, dò thám hiểu cơ hội bảo mật thông tin tranh bị của khách hàng và không những thế nữa.

Cộng đồng giúp cho bạn đặt điều và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ kiến kể từ những Chuyên Viên đem kỹ năng và kiến thức đa dạng và phong phú.

Xem thêm: lấy lại mật khẩu vssid qua tin nhắn

Tác giả

Bình luận