định dạng số trong excel

Trong Excel, chúng ta có thể format số nhập dù mang lại những tài liệu như chi phí tệ, tỷ trọng Phần Trăm, số thập phân, tháng ngày, số Smartphone hoặc số phúc lợi xã hội.

Bạn đang xem: định dạng số trong excel

Thanh công thức và dù liên quan

Trình duyệt của doanh nghiệp ko tương hỗ Clip. Hãy cài để Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

 1. Chọn một dù hoặc phạm vi dù.

 2. Trên tab Trang đầu, lựa chọn Số kể từ thực đơn thả xuống.

  Tổng quát Hoặc chúng ta có thể chọn 1 trong những tùy lựa chọn sau:

  • Nhấn CTRL + 1, rồi lựa chọn Số.

  • Bấm con chuột nên nhập dù hoặc phạm vi dù, chọn Định dạng ô…, rồi lựa chọn Số.

  • Chọn mũi thương hiệu nhỏ, khí cụ phát động vỏ hộp thoại, rồi lựa chọn Số.

 3. Chọn format mình muốn.

Định dạng số

Để coi từng format số sẵn người sử dụng, hãy nhấp vào Công cụ phát động vỏ hộp thoại cạnh bên Số bên trên tab Trang đầu nhập group Số.

Nút khí cụ phát động vỏ hộp thoại nhập group Số

Định dạng

Mô tả

Chung

Định dạng số đem toan nhưng mà Excel vận dụng khi chúng ta nhập một số lượng. Trong đa số những tình huống, những số được format tự format Chung sẽ được hiển thị chính Theo phong cách các bạn nhập bọn chúng. Tuy nhiên, nếu như dù ko đầy đủ rộng lớn nhằm hiển thị toàn cỗ số đó, thì format Chung tiếp tục thực hiện tròn xoe những số thập phân. Định dạng số Chung cũng người sử dụng ký hiệu khoa học tập (hàm mũ) so với những số có mức giá trị rộng lớn (12 chữ số trở lên).

Số

Được dùng để làm hiển thị những số phát biểu công cộng. quý khách hàng hoàn toàn có thể chỉ rõ con số vị trí thập phân nhưng mà mình muốn dùng, việc người mua có muốn dùng dầu tách hàng nghìn hay là không và cách người mua muốn hiển thị số âm.

Tiền tệ

Được người sử dụng cho những độ quý hiếm chi phí tệ phát biểu công cộng và hiển thị hình tượng chi phí tệ đem toan với những số. quý khách hàng hoàn toàn có thể chỉ rõ con số vị trí thập phân nhưng mà mình muốn dùng, việc người mua có muốn dùng dầu tách hàng nghìn hay là không và cách người mua muốn hiển thị số âm.

Kế toán

Cũng được sử dụng cho những độ quý hiếm chi phí tệ tuy nhiên nó chỉnh sửa những hình tượng chi phí tệ và những dấu thập phân của các số nhập một cột.

Ngày

Hiển thị số sê-ri ngày và giờ bên dưới dạng độ quý hiếm ngày bám theo kiểu và bản địa (địa điểm) nhưng mà các bạn chỉ định và hướng dẫn. Những format ngày chính thức tự vết sao (*) tiếp tục phục vụ với những thay cho thay đổi nhập thiết bịa đặt ngày và thời hạn điểm được xác toan nhập Panel Điều khiển. Những format không tồn tại vết sao sẽ không xẩy ra tác động tự thiết bịa đặt nhập Panel Điều khiển.

Thời gian

Hiển thị số sê-ri ngày và giờ bên dưới dạng độ quý hiếm thời hạn bám theo kiểu và bản địa (địa điểm) nhưng mà các bạn chỉ định và hướng dẫn. Những format thời gian giảo chính thức tự vết sao (*) tiếp tục phục vụ với những thay cho thay đổi nhập thiết bịa đặt ngày và thời hạn điểm được xác toan nhập Panel Điều khiển. Những format không tồn tại vết sao sẽ không xẩy ra tác động tự thiết bịa đặt nhập Panel Điều khiển.

Phần trăm

Nhân độ quý hiếm dù với 100 và hiển thị thành quả với hình tượng Phần Trăm (%). quý khách hàng hoàn toàn có thể chỉ định và hướng dẫn con số vị trí thập phân nhưng mà mình muốn dùng.

Phân số

Hiển thị số bên dưới dạng phân số, bám theo kiểu phân số nhưng mà các bạn chỉ định và hướng dẫn.

Khoa học

Hiển thị số dưới dạng hàm nón, thay cho một trong những phần của số đó tự E+n, nhập cơ E (viết tắt của Exponent) sẽ nhân số đứng trước nó với 10 mũ n. Ví dụ, một format Khoa học bao gồm 2 chữ số thập phân tiếp tục hiển thị 12345678901 trở thành 1,23E+10, nghĩa là một,23 nhân với 10 mũ 10. quý khách hàng hoàn toàn có thể chỉ định và hướng dẫn con số vị trí thập phân nhưng mà mình muốn dùng.

Văn bản

Coi nội dung dù là văn bạn dạng và hiển thị nội dung đúng mực như khi chúng ta nhập nhập, trong cả khi chúng ta nhập số.

Đặc biệt

Hiển thị số bên dưới dạng mã bưu chính (mã ZIP), số Smartphone hoặc số An sinh Xã hội.

Tùy chỉnh

Cho quy tắc các bạn sửa thay đổi một bạn dạng sao của một mã format số hiện nay sở hữu. Dùng format này muốn tạo một format số tùy chỉnh được thêm vô list những mã format số. quý khách hàng hoàn toàn có thể tăng kể từ 200 cho tới 250 format số tùy chỉnh, tùy từng phiên bạn dạng ngữ điệu của Excel được thiết lập bên trên PC. Để hiểu thêm vấn đề về format tùy chỉnh, hãy coi mục Tạo hoặc xóa format số tùy chỉnh.

Xem thêm: nước vào loa điện thoại

Bạn hoàn toàn có thể vận dụng những format không giống nhau cho những số để thay thế thay đổi cơ hội bọn chúng xuất hiện nay. Các format chỉ thay cho thay đổi cơ hội hiển thị những số và ko tác động cho tới những độ quý hiếm. Ví dụ: nếu như mình muốn hiển thị số bên dưới dạng chi phí tệ, các bạn sẽ nhấp vào dù có mức giá trị số > tiền tệ.

Các format số sẵn có

Việc vận dụng format số chỉ thay cho thay đổi cơ hội hiển thị số và ko tác động cho tới những độ quý hiếm dù được dùng nhằm triển khai đo lường và tính toán. quý khách hàng hoàn toàn có thể thấy độ quý hiếm thực tiễn nhập thanh công thức.

Dạng coi của một độ quý hiếm số nhập thanh công thức

Đây là list những format số sẵn sở hữu và cơ hội chúng ta có thể dùng bọn chúng nhập Excel dành riêng cho web:

Định dạng số

Mô tả

Chung

Định dạng số đem toan. Nếu dù ko đầy đủ rộng lớn nhằm hiển thị toàn cỗ số, format này tiếp tục thực hiện tròn xoe số. Ví dụ: 25,76 hiển thị là 26.

Ngoài rời khỏi, nếu như số sở hữu kể từ 12 chữ số trở lên, định dạng Chung tiếp tục hiển thị độ quý hiếm với ký hiệu khoa học tập (hàm mũ).

một độ quý hiếm số hiển thị như hàm nón Khi nó sở hữu chục nhì chữ số trở lên

Number

Hoạt động rất rất như thể với định dạng Chung tuy nhiên thay cho thay đổi cơ hội hiển thị số với vết tách địa điểm thập phân và số âm. Dưới đó là một trong những ví dụ về kiểu cách cả nhì format hiển thị số:

mẫu hiển thị những số với những format không giống nhau như format Số và format Chung.

Tiền

Hiển thị hình tượng chi phí tệ với những số. quý khách hàng hoàn toàn có thể chỉ định và hướng dẫn số chữ số thập phân với Tăng Thập phânhoặc Giảm Thập phân.

tăng hoặc tách con số địa điểm thập phân bên trên format số

Kế toán

Cũng được sử dụng cho những độ quý hiếm chi phí tệ tuy nhiên chỉnh sửa ký hiệu chi phí tệ và vết thập phân của những số nhập một cột.

Ngày dạng Ngắn

Hiển thị tháng ngày ở format này:

định dạng ngày ngắn

Ngày dạng Dài

Hiển thị mon, ngày và năm ở format này:

Định dạng ngày dài

Thời gian

Hiển thị số sê-ri số ngày và giờ bên dưới dạng độ quý hiếm thời hạn.

Phần trăm

Nhân độ quý hiếm dù với 100 và hiển thị thành quả với hình tượng Phần Trăm (%).

Dùng Tăng Thập phân hoặcGiảm Thập phân nhằm chỉ định và hướng dẫn số chữ số thập phân nhưng mà mình muốn.

tăng hoặc tách con số địa điểm thập phân bên trên format số

Phân số

Hiển thị số bên dưới dạng phân số. Ví dụ: 0,5 hiển thị là một nửa.

Khoa học

Hiển thị số bên dưới dạng ký tự động hàm nón, thay cho thế một trong những phần của số tự E+n, nhập cơ E (Hàm mũ) nhân số đứng trước với 10 với lũy tích thứ n. Ví dụ, một format Khoa học bao gồm 2 chữ số thập phân tiếp tục hiển thị 12345678901 trở thành 1,23E+10, nghĩa là một,23 nhân với 10 mũ 10. Để xác lập số chữ số thập phân nhưng mà mình muốn người sử dụng, hãy vận dụng Tăng Thập phânhoặc Giảm Thập phân.

Văn bản

Coi độ quý hiếm dù là văn bạn dạng và hiển thị độ quý hiếm đúng mực như khi chúng ta nhập, trong cả khi chúng ta nhập số. Tìm hiểu tăng về format số bên dưới dạng văn bạn dạng.

Xem thêm: be khóa wifi không cần mật khẩu