Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

-

Hình hộp chữ nhật là 1 trong hình không khí có 6 mặt rất nhiều là hình chữ nhật với 8 đỉnh với 12 cạnh. Nhị mặt của hình hộp song song cùng nhau được hotline là những mặt đối diện. Vì thế 6 khía cạnh của hình vỏ hộp được chia làm 3 cặp mặt đối diện (trong đó có 1 cặp dưới mặt đáy và 2 cặp khía cạnh bên).

Bạn đang xem: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Hai mặt đối diện nhau của hình vỏ hộp chữ nhật được coi là hai dưới đáy của hình vỏ hộp chữ nhật, các mặt còn lại đều là mặt mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bài viết dưới đây sẽ trình làng tới các bạn công thức tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần và độ cao của hình hộp chữ nhật để có thể áp dụng vào cuộc sống tương tự như học tập.

Những công thức này phần nhiều được suy ra từ cách làm tính diện tích hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật yêu cầu khá dễ nhớ, mời chúng ta tham khảo.


Mục lục bài xích viết

Công thức tính diện tích s hình hộp chữ nhật

Chúng ta bao gồm hình hộp chữ nhật như sau:


Công thức tính diện tích s hình hộp chữ nhật

Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật bởi chu vi đáy nhân cùng với chiều cao.

*

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích của 6 mặt của hình hộp cộng lại.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật: bằng tổng diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật cùng 2 đáy:

*

*

Trong đó:

S là diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật (xung quanh, toàn phần).a là chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình hộp chữ nhật.h là chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Công thức tính độ cao hình vỏ hộp chữ nhật

Từ bí quyết tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta có thể suy ra phương pháp tính độ cao của nó.

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật bởi h = Sxq : P

h là chiều caop là chu vi mặt đáy. P = (a + b) x 2

Như vậy nhằm tính được độ cao hình hộp chữ nhật, các bạn cần phải nhớ được cách làm tính chu vi mặt dưới của nó.

Ví dụ: 

Một hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài bởi 40cm, chiều rộng bởi 25cm và diện tích bao phủ là 5000cm2. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Giải:

Chu vi dưới mặt đáy hình vỏ hộp chữ nhật là:

P = (a + b) x 2 = (40 + 25) x 2 = 90cm

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

h = Sxq : p = 5000 : 90 = 55,5cm

Đáp số: 55,5cm

Ví dụ về tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 1: mang lại hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 20m, chiều rộng 7m, chiều cao 10m. Tính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật.

Giải:

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là:


Sxq = 2h(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

Bài 2: Tính diện tích s toàn phần của một cái thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3cm, chiều lâu năm là 5,4cm, chiều rộng là 2cm.

Giải:

Diện tích bao quanh của thùng hình chữ nhật là:

Sxq = 2h(a + b) = 2 x 3 x (5,4 +2) = 44,4 cm2

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 44,4 + 2 x 5,4 x 2 = 66 cm2.

Bài 3: diện tích s xung quanh của một hình vỏ hộp chữ nhật là 420cm2 và có chiều cao là 7cm. Hãy tính chu vi lòng của hình hộp chữ nhật đó.

Giải:

Vì diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật bởi chu vi lòng nhân với chiều cao ta có:

Chu vi lòng của hình hình chữ nhật bởi = Sxq : h = 420 : 7 = 60 (cm)

Bài 4: Một phòng học tập hình hộp chữ nhật có size như sau: dài 7,8m, rộng 6,2m, cao 4,3 m. Fan ta bắt buộc sơn tường cùng trần nhà của căn phòng này biết tổng diện tích các cửa bởi 8,1 m2. Hãy tính diện tích cần quét đánh của căn phòng.

Giải: diện tích xung xung quanh phòng học (bao gồm cả diện tích cửa) chính là diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật.

Diện tích cần quét sơn ở trong phòng học đã bằng diện tích s xung quanh trừ tổng diện tích s cửa cộng với diện tích một lòng (trần nhà).

Diện tích bao quanh phòng học tập là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích trằn nhà của phòng là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích yêu cầu quét sơn của phòng học đó là:

(120,4 + 48,36) - 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Trên đó là tổng hợp những công thức về diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật và một trong những ví dụ thay thể. Còn thắc mắc gì thì bạn hãy comment dưới để cùng Quantrimang.com thương lượng nhé.

Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 5dm, chiều rộng 4dm và độ cao 3dm.

Xem thêm: Cách Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số, Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số


Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm.

Phương pháp giải:

- mong muốn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

- muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải đưa ra tiết:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

((5 + 4) × 2 × 3 = 54 ; (dm^2)) 

Diện tích một phương diện đáy hình vỏ hộp chữ nhật là:

(5 × 4 = 20 ; (dm^2))

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

(54 + 20 × 2 = 94 ;(dm^2))

Đáp số: diện tích s xung quanh: (54dm^2) ;

diện tích toàn phần: (94dm^2).


bài xích 2


Video chỉ dẫn giải


Một bạn thợ gò một chiếc thùng tôn ko nắp hình dạng hộp chữ nhật có chiều lâu năm 6dm, chiều rộng lớn 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để triển khai thùng (không tính mép hàn).

Phương pháp giải:

Thùng không có nắp đậy nên diện tích tôn dùng để làm thùng là tổng của diện tích s xung xung quanh của thùng tôn và ăn mặc tích đáy của thùng tôn.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt:

Thùng tôn ko nắp dạng hình hộp chữ nhật

Chiều dài: 6dm

Chiều rộng: 4dm

Chiều cao 9dm.

Diện tích tôn dùng để triển khai thùng: ... (dm^2)?

Bài giải

Diện tích bao bọc của thùng tôn là:

((6 + 4) × 2 × 9 = 180 ;(dm^2)) 

Diện tích lòng của thùng tôn là:

(6 × 4 = 24;(dm^2)) 

Diện tích tôn dùng để làm thùng là:

(180 + 24 = 204; (dm^2))

Đáp số: (204dm^2).


Lý thuyết

1. Diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật


*

a) Định nghĩa


- diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích s bốn mặt bên của hình vỏ hộp chữ nhật.


- diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và ăn mặc tích nhì đáy.


b) Quy tắc: Giử sử hình hộp chữ nhật có chiều dài là (a), chiều rộng lớn là (b) và độ cao là (h).

- ao ước tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta rước chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

(S_xq = (a + b) imes 2 imes h)

- hy vọng tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

(S_tp = S_xq + ,,S_day imes 2 = (a + b) imes 2 imes h + 2 imes a imes b)


Lưu ý:

- Chu vi mặt dưới bằng tổng của chiều dài với chiều rộng lớn nhân với (2).

- Diện tích dưới đáy bằng tích của chiều dài với chiều rộng.

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài (8cm), chiều rộng lớn (6cm) và độ cao (4cm).

Giải:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

((8 + 6) imes 2 = 28;(cm))

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật kia là:

(28 imes 4 = 112;(cm^2))

Diện tích một lòng là:

(8 imes 6 = 48;(cm^2))

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

(112 + 48 imes 2 = 208;(cm^2))

Đáp số: diện tích xung quanh: (112cm^2);

diện tích s toàn phần: (208cm^2).

Chú ý: Khi tìm diện tích s xung xung quanh ta có thể làm gộp thành :((8 + 6) imes 2 imes 4 = 112cm^2) .


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 142 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp vietpictures.net


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện vietpictures.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép vietpictures.net gửi các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.