de thi giữa kì 2 lớp 4 môn toán

Bộ đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 môn Toán theo đuổi Thông tư 22 bao gồm 6 đề thi đua, sở hữu đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng quỷ trận 4 cường độ kèm cặp theo. Nhờ cơ, thầy cô dễ dàng và đơn giản tìm hiểu thêm, nhằm kiến thiết đề thi đua thân thích kì 2 cho tới học viên của tôi.

Bạn đang xem: de thi giữa kì 2 lớp 4 môn toán

Bộ đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 môn Toán bao gồm 6 đề thi

Với 6 Đề thi đua thân thích kì 2 môn Toán lớp 4, những em dễ dàng và đơn giản luyện giải đề, nắm rõ cấu tạo đề thi đua nhằm đạt thành phẩm cao vô kỳ thi đua thân thích kì hai năm 2022 – 2023. Hình như, rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề thi đua thân thích kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4. Mời thầy cô và những em nằm trong vận tải miễn phí:

Bạn đang được xem: Sở đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 môn Toán (Có đáp án)

Đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 môn Toán – Đề 1

Đề thi đua thân thích kì 2 môn Toán lớp 4

Trường Tiểu học……………………

PHIẾU KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: Toán Lớp 4
Thời gian tham làm bài xích : 40 phút

PHẦN I. Bài luyện trắc nghiệm:

Câu 1. Khoanh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đích thị.

Trong những số 32743; 41561; 54567; 12346 số phân tách không còn cho tới 3 là:

A. 32743
B. 41561
C. 54567
D.12346

Câu 2. Khoanh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đích thị.

Phân số frac{25}{43}được phát âm là:

A. Hai mươi lăm phần tư mươi tía.
B. Hai mươi lăm bên trên tư mươi tía.
C. Hai mươi lăm phân tách tư mươi tía.
D. Bốn mươi tía phần nhì mươi lăm.

Câu 3. Khoanh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đích thị.

Số phù hợp viết lách vô địa điểm chấm nhằm 54m2 6cm2 = ……….. cm2 là:

A. 546
B. 5406
C. 5460
D. 540006

Câu 4. Khoanh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đích thị.

Các phân số frac{2}{3};frac{5}{6};frac{4}{2} được bố trí theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ bé là:

A. frac{2}{3};frac{5}{6};frac{4}{2}
B. frac{5}{6};frac{2}{3};frac{4}{2}
C. frac{4}{2} ;frac{5}{6};frac{2}{3}
D. frac{2}{3} ;frac{4}{2} ;frac{5}{6}

Câu 5. Khoanh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đích thị.

Cho những phân số sau: frac{7}{5};frac{4}{13};frac{2}{13};frac{7}{3};frac{4}{5}

Phân số có mức giá trị lớn số 1 là:

A. frac{7}{3}
B. frac{7}{4}
C. frac{4}{13}
D. frac{2}{13}

Câu 6. Khoanh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đích thị.

Cho hình bình hành sở hữu diện tích S 525 m2, độ cao 15m. Đáy của hình bình hành là:

A. 40m
B. 45m
C. 30m
D. 35m

Câu 7. Cho phân số frac{25}{42}. Tìm số bất ngờ sao cho tới khi thêm nữa tử số của phân số tiếp tục cho tới và không thay đổi kiểu số thì được phân số mới mẻ tự frac{6}{7}.

Số bất ngờ cơ là: …………………………………………….

PHẦN II. Trình bày bài xích giải những câu hỏi sau:

Câu 8. Tính:

a) frac{7}{3}-frac{5}{6}

b) frac{5}{6}x7

Câu 9. Một trại nuôi gà bán lần thứ nhất frac{3}{7 }đàn gà, lần thứ nhì bán được frac{2}{5}đàn gà. Hỏi cả nhì lượt trại gà bán được từng nào phần đàn gà?

Câu 10. Một mảnh đất nền hình bình hành có tính lâu năm lòng tự 69m, độ cao tự frac{2}{3}cạnh lòng. Tính diện tích S mảnh đất nền đó?

Đáp án đề thi đua thân thích kì 2 môn Toán lớp 4

PHẦN I. Bài luyện trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

A

D

C

A

D

Điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 7: (1 điểm ): 11

Câu 8: (Mỗi ý đích thị được 0,5 điểm )

a) frac{3}{2}
b) frac{35}{6}

Câu 9:

Bài giải

Cả nhì lượt trại gà bán tốt số phần đàn gà là:

frac{3}{7}+frac{2}{5} =frac{29}{35}(đàn gà)

Đáp số: frac{29}{35}(đàn gà)

Câu 10:

Bài giải

Chiều cao của mảnh đất nền hình bình hành là:

frac{2}{3}x69=46(m)

Diện tích mảnh đất nền hình bình hành là:

46 × 69 = 3174 (m2)

Đáp số: 3174 m2

Ma trận đề thi đua thân thích kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức và kỹ năng,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Phân số:
– Nhận biết định nghĩa thuở đầu về phân số đặc điểm cơ bạn dạng của phân số, phân số đều nhau, rút gọn gàng, đối chiếu, bố trí trật tự phân số…
– Cộng, trừ, nhân, phân tách nhì phân số; nằm trong, trừ, nhân phân số với số tự động nhiên;

Số câu

1

1

2

1

1

4

2

Số điểm

1

1

2

1

1

4

2

Đại lượng và đo đại lượng với những đơn vị chức năng đo tiếp tục học tập.

Số câu

1

1

Số điểm

Xem thêm: cách chuyển tiền từ số điện thoại này sang số điện thoại khác

1

1

Hình học:
Diện tích hình chữ nhật, hình bình hành.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1

1

1

1

Giải câu hỏi về lần nhì số lúc biết tổng và hiệu.

Tìm phân số của một vài.

Số câu

Số điểm

Dấu hiệu phân tách hết

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

3

1

2

1

1

1

1

7

3

Số điểm

3

1

2

1

1

1

1

7

3

Đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 môn Toán – Đề 2

Ma trận đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Số học: Dấu hiệu phân tách hết; đối chiếu phân số; nằm trong, trừ, nhân, phân tách phân số. Số câu 1 1 1 1 2 2
Số điểm 0,5 1,0 3,0 1,0 1,5 4,0
Đại lượng: m2, km2. Số câu 1 1 2
Số điểm 0,5 0,5 1,0
Hình học: Hình thoi, hình bình hành. Số câu 1 1 2
Số điểm 0,5 1,0 1,5
Giải toán sở hữu lời nói văn. Số câu 1 1
Số điểm 2,0 2,0
Tổng Số câu 3 1 2 2 1 6 3
Số điểm 1,5 0,5 2,0 5,0 1,0 4,0 6,0

Đề thi đua thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn trặn vô vần âm trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1(0,5đ): Phân số này tại đây to hơn 1:

A. frac{3}{5}
B. frac{2}{10}
C. frac{6}{9}
D. frac{33}{11}

Câu 2 (1đ): Chọn câu vấn đáp đích thị nhất:

a) Số phân tách không còn cho tới 5 và 2 là:

A. 11
B. 60
C. 123
D. 224

b) Số phù hợp điền vô địa điểm chấm nhằm 9….8 phân tách không còn cho tới 3 và 9 là:

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 3 (0,5đ): 10 000 000m2 = …………km2.

A.10
B. 100
C. 1000
D. 10 000

Câu 4 (0,5đ): 4003dm2 = ……m2 …….dm2.

A. 4m2 3dm2
B. 40m230dm2
C. 40m2 3dm2

Câu 5 (0,5đ): Đặc điểm của hình thoi là:

A. Hình thoi sở hữu nhì cặp cạnh đối lập tuy nhiên song và đều nhau.
. Hình thoi sở hữu nhì cặp cạnh đối lập tuy nhiên song và tư cạnh đều nhau.
C. Hình thoi sở hữu tư cạnh đều nhau.
D. Hình thoi sở hữu tư cạnh tuy nhiên song và đều nhau.

Câu 6 (1đ): Tính diện tích S hình bình hành biết phỏng lâu năm lòng là 14cm và độ cao là 10cm. Diện tích hình bình hành là:

A.140cm2
B. 24cm2
C. 70cm2
D. 48cm2

I. Tự luận

Câu 7 (3đ): Tính:

a) frac{1}{3}+ frac{4}{5}……………………………………………………………

b) frac{2016}{11}-frac{16}{11}………………………………………………………

c) frac{6}{7}x3……………………………………………………………….

d) frac{12}{9}:frac{7}{3}……………………………………………………………

Câu 8 (1đ): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

198 x 27 + 198 x 72 + 198

Câu 9 (2đ): Một mảnh đất nền hình thoi có tính lâu năm lối chéo cánh loại nhất là 30m, phỏng lâu năm lối chéo cánh loại nhì tự frac{2}{3} lối chéo cánh loại nhất. Tính diện tích S của mảnh đất nền cơ.

Đáp án đề thi đua thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

D

a-B

b- B

A

C

B

A

0,5 điểm 1 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm

II. Phần tự động luận: (6 điểm)

Câu 7: Đúng từng phép tắc tính được 0,75 điểm. Thiếu bước trừ 0,25 điểm.

a) frac{1}{3}+ frac{4}{5}=frac{1x5}{3x5}+frac{4x3}{5x3}=frac{5}{15}+frac{12}{15}=frac{17}{15}

b) frac{2016}{11}-frac{16}{11}=frac{2016-16}{11}=frac{2000}{11}

c) frac{6}{7}x3=frac{6x3}{7}=frac{18}{7} hoặc frac{6}{7}x3=frac{6}{7}xfrac{3}{1}=frac{6x3}{7x1}=frac{18}{7}

d) frac{12}{9}:frac{7}{3}=frac{12}{9}xfrac{3}{7}=frac{12x3}{9x7}=frac{36}{63}=frac{4}{7}

Câu 8:

198 x 27 + 198 x 72 + 198

= 198 x (27+ 72 + 1) (0,5đ)

= 198 x 100 (0,25đ)

= 19800 (0,25đ)

Câu 9:

Giải

Đường chéo cánh loại nhì là: (0,5đ)

30 x = đôi mươi (m) (0,5đ)

Diện tích mảnh đất nền là: (0,25đ)

frac{30x20}{2}=300(m^2) (0,5đ)

Đáp số: 300 mét vuông. (0,25đ)

………………………………………….

Download tệp tin tư liệu nhằm coi thêm thắt nội dung cụ thể.

Đăng bởi: https://vietpictures.net/

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Xem thêm: cách ghép video trên iphone