đầu số 0122 đổi thành gì

Theo plan, mướn bao 11 số của MobiFone thời điểm hiện tại sẽ tiến hành gửi thanh lịch dùng đầu số 07x. Vậy đầu số 0122 của MobiFone gửi về đầu số 10 số nào?