Công thức tính độ dài vectơ, đoạn thẳng trong hệ tọa độ oxy và oxyz

-

Độ lâu năm vectơ là 1 trong những đại lượng đo lường và tính toán khoảng bí quyết từ điểm đó đến cội tọa độ trong không gian Euclid tía chiều hoặc trong không khí nhiều chiều hơn, nó được tính bằng phương pháp lấy căn bậc hai của tổng bình phương những thành phần của vectơ đó.


Độ lâu năm vectơ là gì?

Độ lâu năm vectơ là 1 trong đại lượng tính toán khoảng biện pháp từ điểm đó đến nơi bắt đầu tọa độ trong không khí Euclid cha chiều hoặc trong không gian nhiều chiều hơn. Nó được tính bằng cách lấy căn bậc hai của tổng bình phương những thành phần của vectơ đó.

Cho vectơ