Công Nghệ 12 Bài 2 Bài 2: Điện Trở, Lý Thuyết Công Nghệ 12 Bài 2: Điện Trở

-

Nội dung bài học kinh nghiệm Bài 2:Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm bên dưới đây, những em sẽ cùng tìm hiểu vềcấu tạo, ký hiệu, số liệu kĩ thuật với công dụng của các linh phụ kiện điện tử cơ phiên bản như điện trở, tụ điện, cuộn cảm. Để thấu hiểu hơn về nội dung chi tiết, mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: Công nghệ 12 bài 2


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Điện trở (R)

1.2.Tụ điện (C)

1.3.Cuộn cảm

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện bài 2 công nghệ 12

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đáp
Bài 2 Chương 1 công nghệ 12


1.1.1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, ký hiệua. Công dụng
Dùng các nhất trong các mạch điện tử
Hạn chế hoặc kiểm soát và điều chỉnh dòng điện
Phân phân tách điện áp trong mạch điệnb. Cấu tạo

Bằng sắt kẽm kim loại có điện trở suất cao hoặc cần sử dụng bột than phun lên lõi sứ

*

Hình 1.1 Hình dạng một trong những loại điện trở, tách áp

c. Phân loại

Theo:

Công suất năng lượng điện trở: năng suất nhỏ, công suất lớn
Trị số điện trở: nạm định, chuyển đổi (biến trở - chiếp áp)Đại lượng đồ vật lý ảnh hưởng tác động lên năng lượng điện trở: Điện trở nhiệt (thermistor), quang năng lượng điện trở, điện trở thay đổi theo điện áp (varistor)d. Kí hiệu
*

Hình 1.2 Kí hiệu điện trở vào mạch điện

1.1.2. Các số liệu kỹ năng của năng lượng điện trởa. Trị số điện trở
Cho biết cường độ cản trở mẫu điện của năng lượng điện trở
Đơn vị: Ôm ( (Omega))Bội số thường xuyên dùng:1 Kilô ôm ((KOmega)) = 103 ((Omega))1 Mêga ôm ((MOmega)) = 106 ((Omega))1 Ghiga ôm ((GOmega)) = 109 ((Omega))1 Têta ôm ((Omega)) = 1012 ((Omega))b. Năng suất định mức
Là công suất tiêu tốn trên điện trở mà lại nó rất có thể chịu đựng được trong thời gian dài nhưng không hỏng
Đơn vị đo là Oát (W)

*

Hình 1.3. Năng suất định mức

1.1.3. Biện pháp đọc điện trở

*

Bảng 1. Qui cầu màu và biện pháp đọc trị số điện trở

Điện trở thườngđược cam kết hiệu bởi 4 vòng màu,điện trở chủ yếu xácthì ký kết hiệu bởi 5 vòng màu

Loại 4 vòng màu:

(R = AB.10^Cpm)sai số

*

Hình 1.4. Điện trở gồm 4 vòng màu

Loại 5 vòng màu:

(R = ABC.10^Dpm)sai số

*

Hình 1.5. Điện trở có 5 vòng màu


1.2. Tụ năng lượng điện (C)


1.2.1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệua. Công dụng
Không cho chiếc điện một chiều đi qua
Cho loại điện chuyển phiên chiều đi qua
Phối hòa hợp cuộn cảm thành mạch cùng hưởngb. Cấu tạo

Gồm 2 hay những vật dẫn điện, phân làn nhau bởi vì lớp điện môi

*

Hình 2.1. Cấu trúc tụ điện

c. Phân loại

Theo vật liệu làm hóa học điện môi giữa 2 bạn dạng cực ta có các loại tụ điện: tụ xoay, tụ giấy, tụ mica, tụ gốm, tụ nilon, tụ hóa, tụ dầu

*

Hình 2.2.Hình dạng một trong những loạitụ điện

d. Kí hiệu

*

Hình 2.3.Kí hiệu tụ năng lượng điện trong mạch điện

1.2.2. Các số liệu kỷ thuật của tụ điệna. Trị số điện dung (C)Cho biết kỹ năng tích luỹ điện trường của tụ năng lượng điện khi có điện áp ném lên hai cực của tụ điện
Đơn vị đo là fara (F)Thực tế hay được dùng ước số Fara:1 micro Fara ((mu F)) = 10-6 F1 nano Fara ((n
F)) = 10-9 F1 pico Fara ((p
F)) = 10-12 Fb. Điện áp định mức(Uđm­)Điện áp lớn nhất cho phép để lên 2 cực tụ điện mà lại tụ ko hỏng
Tụ hóa yêu cầu mắc đúng chiều năng lượng điện cực, nếu ngược tụ đã hỏngc. Dung kháng của tụ điện (XC)

Là đại lượng biểu thị sự ngăn cản của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó.

(X_C=frac12pi f
C )

Trong đó:

XC: Dung kháng ((Omega))f: Tần số loại điện qua tụ năng lượng điện ((Hz))C: Điện dung của tụ năng lượng điện ((F))

Nhận xét:

Nếu là dòng điện một chiều (f = 0) -> XC = ∞Nếu thuộc dòng điện luân phiên chiều (f càng cao) -> XC càng thấp
Người ta sử dụng tụ điện để phân chia điện áp luân phiên chiều

1.3. Cuộn cảm


1.3.1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, ký hiệua. Công dụng

Dùng nhằm dẫn chiếc điện một chiều và ngăn ngừa dòng năng lượng điện cao tần đi qua. Chế tạo ra thành mạch cùng hưởng khi mắc phối phù hợp với tụ điện.

b. Cấu tạo:

Người ta cần sử dụng dây dẫn điện gồm vỏ quấn để cuốn thành cuộn cảm.

c. Phân loại và kí hiệu:

Tùy theo cấu trúc và phạm vi sử dụng người ta phân các loại như sau:

Cuộn cảm cao tần:
*

*

Hình 3.1. Hình dạng một số cuộn cảm cao tần

Cuộn cảm trung tần:
*

*

Hình 3.2. Hình dạng một trong những cuộn cảm trung tần

Cuộn cảm âm tần:
*

*

Hình 3.3. Hình dạng một số cuộn cảm âm tần

Cuộn cảm có mức giá trị cố gắng đổi:
*
,
*
,
*
1.3.2. Những số liệu kỷ thuật của cuộn cảma. Trị số điện cảm
Cho biết tài năng tích luỹ năng lượng từ ngôi trường của cuộn cảm khi gồm dòng điện chạy qua. Trị số điện cảm dựa vào vào kích thước, hình dạng, vật tư lõi, số vòng dây và biện pháp quấn dây
Đơn vị đo là Henry ((H))1 Mili henry ((m
H)) = 10-3((H))1 Micrô henry ((mu H)) = 10-6((H))b. Thông số phẩm hóa học ((Q))

Đặc trưng đến tổn hao năng lượng trong cuộn cảm.

(Q=frac2pi f L r)

c. Cảm kháng của cuộn cảm ( XL)

Là đại lượng biểu lộ sự cản ngăn của cuộn cảm so với dòng điện chạy qua nó.

(X_L=2 pi f L )

Trong đó:

XL: Cảm kháng ((Omega))f: Tần số dòng điện qua cuộn cảm ((Hz))L: Trị số điện cảm của cuộn cảm ((H))

Nhận xét:

Nếu là dòng điện một chiều (f = 0) -> XL = 0Nếu là dòng điện luân chuyển chiều (f càng cao) -> XL càng lớn

Câu 1

Hãy nêu tác dụng của năng lượng điện trở.

Gợi ý trả lời:

Hạn chế hoặc kiểm soát và điều chỉnh dòng năng lượng điện và phân chia điện áp vào mạch điện.

Câu 2

Hãy nêu chức năng của tụ điện

Gợi ý trả lời:

Ngăn cản chiếc điện một chiều và cho loại điện luân chuyển chiều đi qua.

Câu 3

Hãy nêu công dụng của cuộn cảm.

Gợi ý trả lời:

Thường dùng để dẫn cái điện một chiều, chặn chiếc điện cao tần.

Câu 4

Dung kháng của tụ năng lượng điện là gì? Biểu thức dung kháng?

Gợi ý trả lời:

Dung phòng của tụ năng lượng điện XC là đại lượng biểu hiện sự ngăn cản của tụ điện so với dòng năng lượng điện chạy qua nó.Biểu thức:(X_C=frac12pi f
C)

Câu 5

Cảm phòng của cuộn cảm là gì? Biểu thức cảm kháng?

Gợi ý trả lời:

Cảm chống của cuộn cảm XL Là đại lượng biểu thị sự cản trở của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó

Biểu thức:(X_L=2pi f
L)

Câu 6

Nêu qui mong màu và biện pháp đọc trị số điện trở.

Gợi ý trả lời:

Qui cầu màu trên năng lượng điện trở:
0123456789
ĐenNâuĐỏCamVàngLụcLamTímXámTrắng

Hai vòng đầu chỉ chữ số thứ nhất và vật dụng hai, vòng thứ ba chỉ số số 0 tiếp sau hai chữ số trên.Vòng thứ bốn chỉ không đúng số:Không màu:±20%Nhũ bạc:±10%Nhũ vàng:±5%Nâu:±1% Đỏ:±2%Xanh lục:±0.5%

Mục lục ngôn từ

Lý thuyết technology 12: bài bác 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

I. ĐIỆN TRỞ.(R)

II. TỤ ĐIỆN.(C)


Lý thuyết công nghệ 12: bài xích 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

Tham khảo:

I. ĐIỆN TRỞ.(R)

1. Công dụng, cấu tạo.

 - Công dụng: làm tiêu giảm ,điều chỉnh dòng điện và phân loại điện áp.

 - Cấu tạo:là một dây dẫn giỏi bột than khóa lên lõi sứ.


2. Phân loại, ký hiệu.

*

- Phân loại: để phân nhiều loại điện trở phụ thuộc các yếu tố công suất, trị số và các đại lượng vật dụng lý.

Xem thêm: Cách giải rubik 3x3 nâng cao oll (57 công thức), giải oll (57 công thức)

- ký hiệu:

*

3. Số liệu kỹ thuật.

- Trị số: cho thấy thêm mức độ cản trở chiếc điện của điện trở.Đơn vị của điện trở là ôm 

- công suất dịnh mức: là nói lên tới mức độ cho phép của năng lượng điện trở. Đvcs là oát (W)

II. TỤ ĐIỆN.(C)

1. Công dụng, cấu tạo.

- Công dụng:ngăn mẫu điện một chiều với cho cái điện luân phiên chiều đi qua.

- Cấu tạo:gồm hai đồ dẫn để gần nhau , được chia cách nhau vày một lớp năng lượng điện môi.

2. Phân loại, cam kết hiệu.

*

- Phân loại:các một số loại tụ năng lượng điện phổ biết độc nhất vô nhị là tụ giấy, tụ mi ca , ụ nilon, tụ dầu , tụ hóa.

Các số liệu kỹ thuật.

- Trị số: là cho thấy khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện.

3. Đơn vị tụ điện: fara (F)

- Điện áp định mức: là trị số lớn nhất cho phép để trên tụ điện. 

- Dung phòng của tụ điện (Xc) là đại lượng cản trở chiếc điện qua nó.

*

III. CUỘN CẢM (L).

1. Công dụng, cấu tạo.

- Công dụng:dùng nhằm dẩn dòng điện một chiều , ngăn loại điện cao tần.

- Cấu tạo: cần sử dụng dây dẫn quất thành cuộn, bên phía trong có lõi.

2. Phân loại, ký kết hiệu.

*

- Phân loại:cuộn cảm được phân chia ra những loại như sau cuộn cao tần, cuộn trung tần, cuộn ậm tần.

- ký kết hiệu:

*

3. Số liệu kỹ thuật.

- Trị số điện cảm:là cho thấy thêm khả năng tích lũy tích điện từ ngôi trường của cuộn cảm.