cài đặt hạn mức chuyển tiền vcb

Cài bịa giới hạn trong mức trả tiền

Bạn đang xem: cài đặt hạn mức chuyển tiền vcb

1

Tại màn hình hiển thị chủ yếu, nhấn lựa chọn menu Cài đặt -> chọn Cài bịa giới hạn trong mức trả tiền

2

Khởi tạo nên kí thác dịch:

- Nhấn lựa chọn một giới hạn trong mức KH ham muốn thay cho thay đổi.

- Nhấn nút Tiếp tục

3

Xác nhận thông tin:

- KH soát lại vấn đề.

- Chọn công thức xác thực hiển thị ứng với số chi phí kí thác dịch: Smart OTP, SMS OTP.

Xem thêm: tất cả các dòng ip

- Nhấn Tiếp tục.

4

Xác thực kí thác dịch

- Xác thực vị mật khẩu: nhập password singin ứng dụng

- Xác thực vị Smart OTP: (nếu KH đang được ĐK Smart OTP): KH nhập password VCB-Smart OTP, khối hệ thống tự động hóa sinh mã xác thực kí thác dịch

- Xác thực vị SMS OTP: nhập mã OTP được gửi về số điện thoại thông minh của khách hàng hàng

- Nhấn lựa chọn nối tiếp nhằm triển khai xong kí thác dịch

5

Kết ngược kí thác dịch:

- Hiển thị màn hình hiển thị sản phẩm triển khai thanh toán thành công xuất sắc.

Xem thêm: iphone 12 pro và 12 pro max