cách xóa trang trắng trong word

Để xóa một trang sở hữu chứa chấp văn bạn dạng, hình đồ họa hoặc đoạn văn trống không, nên lựa chọn nội dung nhằm xóa, rồi nhấn Delete. Quý khách hàng cũng rất có thể triển khai điều này:

Bạn đang xem: cách xóa trang trắng trong word

  1. Bấm hoặc nhấn nhập địa điểm ngẫu nhiên nhập trang mình thích xóa, nhấn Ctrl+G.

  2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  3. Nhấn Enter bên trên keyboard của người tiêu dùng, rồi lựa chọn Đóng.

  4. Xác minh vẫn lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

  1. Bấm hoặc nhấn nhập địa điểm ngẫu nhiên nhập trang mình thích xóa, nhấn Option+⌘+G.

    Xem thêm: cách đăng xuất tài khoản messenger

  2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  3. Nhấn Enter bên trên keyboard của người tiêu dùng, rồi lựa chọn Đóng.

  4. Xác minh vẫn lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

Để vô hiệu hóa trang trống không ở thân thiện hoặc cuối tư liệu, hãy coi Xóa trang trống không.

Xem thêm: ốp iphone 13 pro max