cách luu video trên tiktok

Tải đoạn phim về máy

Truy cập thời gian nhanh mục


Giới thiệu về sự việc chuyển vận đoạn phim bên trên TikTok về  •  Cách chuyển vận đoạn phim về  •  Cách quản lý và vận hành người rất có thể chuyển vận đoạn phim của người tiêu dùng về  •  Cách lưu đoạn phim về khí giới của bạn 

Giới thiệu về sự việc chuyển vận đoạn phim bên trên TikTok về

Bạn đang xem: cách luu video trên tiktok

Sau Lúc chuyển vận đoạn phim về, bạn cũng có thể share và coi đoạn phim TikTok tuy nhiên ko cần thiết liên kết Internet. quý khách rất có thể được chấp nhận người không giống chuyển vận đoạn phim của người tiêu dùng về trải qua thiết lập Tải đoạn phim về.

Một vài ba điều các bạn nên biết về sự việc chuyển vận đoạn phim bên trên TikTok về:
•  Khi các bạn được chấp nhận người tiêu dùng bên trên TikTok chuyển vận đoạn phim của tôi về, chúng ta rất có thể lưu đoạn phim của người tiêu dùng về khí giới của mình, quy đổi đoạn phim của người tiêu dùng trở nên live photo, GIF, hao hao thẳng share đoạn phim của người tiêu dùng lên những nền tảng không giống của mặt mũi loại phụ vương.
•  Nếu các bạn ko được chấp nhận người tiêu dùng bên trên TikTok chuyển vận đoạn phim của tôi về, chúng ta cũng sẽ không còn thể quy đổi đoạn phim của người tiêu dùng trở nên live photo, GIF hoặc thẳng share đoạn phim của người tiêu dùng lên những nền tảng không giống của mặt mũi loại phụ vương. Xin chú ý rằng chúng ta vẫn rất có thể share đoạn phim của người tiêu dùng qua loa link hoặc qua loa lời nhắn thẳng bên trên nền tảng của mặt mũi loại phụ vương. quý khách vẫn rất có thể chuyển vận về và sở hữu từng tùy lựa chọn share so với đoạn phim riêng biệt của tôi.
•  Sau khi chúng ta tắt thiết lập chuyển vận đoạn phim về, người không giống sẽ không còn thể chuyển vận về những đoạn phim tuy nhiên các bạn đang được đăng trước đó và tiếp tục đăng sau đây.
•  Nếu thiết lập chuyển vận đoạn phim về đang được nhảy rồi các bạn tắt lên đường, từng đoạn phim của người tiêu dùng được chuyển vận về Lúc mục thiết lập này đang được nhảy tiếp tục không biến thành tác động. Vấn đề này Có nghĩa là từng đoạn phim và đã được chuyển vận về tiếp tục vẫn phía trên khí giới của những người không giống.
•  Nếu thông tin tài khoản của người tiêu dùng là thông tin tài khoản riêng biệt hoặc nếu khách hàng bên dưới 16 tuổi hạc, thiết lập chuyển vận đoạn phim về của các bạn sẽ bị tắt theo đuổi đem quyết định và các bạn ko thể nhảy lên. Nếu các bạn thay cho thay đổi thông tin tài khoản của tôi trở nên chính sách công khai minh bạch, bạn cũng có thể lựa chọn nhảy hoặc tắt mục thiết lập này.

Nếu ham muốn thay cho thay đổi thiết lập người rất có thể coi đoạn phim của người tiêu dùng, hãy mò mẫm hiểu cơ hội thay thay đổi thiết lập quyền riêng biệt mang đến đoạn phim các bạn đăng.

Cách chuyển vận đoạn phim về


Để chuyển vận đoạn phim về:
1. Trong phần mềm TikTok, hãy phanh đoạn phim mình muốn chuyển vận về.
2. Nhấn nhập nút Chia sẻ ở kề bên đoạn phim.
3. Nhấn nhập Lưu video. Nếu các bạn ko trông thấy tùy lựa chọn lưu đoạn phim, Có nghĩa là ngôi nhà tạo ra ko được chấp nhận chuyển vận về.

Cách quản lý và vận hành người rất có thể chuyển vận đoạn phim của người tiêu dùng về


Để nhảy hoặc tắt thiết lập chuyển vận đoạn phim về của bạn:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn nhập Hồ sơ ở phía bên dưới nằm trong.
2. Nhấn nhập nút Menu ở phía bên trên nằm trong.
3. Nhấn nhập Cài bịa đặt và quyền riêng biệt tư.
4. Nhấn nhập Quyền riêng biệt tư, tiếp sau đó nhấn Tải về.
5. Bật hoặc tắt thiết lập Tải đoạn phim về.

Xem thêm: máy in canon 2 mặt

Cách lưu đoạn phim về khí giới của bạn

Bạn nên chuyển vận đoạn phim của tôi về trước lúc đăng nhằm lưu nước ngoài tuyến phiên bản sao nội dung của người tiêu dùng.

Để lưu đoạn phim trước lúc đăng:
1. Trên màn hình hiển thị Đăng, nhấn nhập Tùy lựa chọn khác.
2. Mé bên dưới mục Cài bịa đặt nâng cao, nhảy hoặc tắt thiết lập Lưu nhập thiết bị.

Trang này còn có hữu ích không?

Liên kết hữu ích

Tạo tài khoản

Thiết lập làm hồ sơ của bạn

Tạo một đoạn phim TikTok

Xem thêm: tra từ và nghe phát âm tiếng anh