CÁCH GIẢI RUBIK 3X3 NÂNG CAO OLL (57 CÔNG THỨC), GIẢI OLL (57 CÔNG THỨC)

-

57 công thức OLL - Công thức Rubik nâng cao

57 công thức OLL - Công thức Rubik cải thiện - 57 trường hợp OLL rubik

Alg. No.ImageImage
Alg. No.

Bạn đang xem: Cách giải rubik 3x3 nâng cao oll

27
*
*
2621
*
*
2223
*
*
2425
*
AlgorithmAlgorithm
L U L" U (y2) R U R" U Name:Sune. The most recognized OLL algorithm.R" U" R U" R" U2 R(y) R U2 R" U" R U" R"Name:Anti
Sune.Mirror of the Sune algorithm. Distinguished from the Sune by the side the non-oriented corners are facing. Easy to lớn recognize after placing the oriented corner at the back.
R U2 R" U" R U R" U" R U" R"(y) R U R" U F F"R U2" R2 U2" RAlgorithm can be easily recognized by the 1 pair of headlights, khổng lồ be faced to the left. Tip: the right hand leaves the cube completely after R2 và regrip toward the next R2 turn.
R2 D D" Name:Superman.l" U" L U R U"

No Edges Correctly Oriented

Alg. No.ImageImage
Alg. No.1
*
*
23
*
*
417
*
*
2018
*
*
19
AlgorithmAlgorithm
R U2 U2" Recognized by 2 bars (3 stickers in a row), to lớn be faced lớn the sides. Recognized by a single bar, khổng lồ be faced khổng lồ the left. This algorithm is a combination of T orientation + p. Orientation.
(f R U R" U" f") U" (F R U R" U" F")Made of phường orientation + U" + T orientation. Recognition: when is in the correct angle, the 2 stickers in the L face are lined up with the center piece & the corner piece.(f R U R" U" f") U (F R U R" U" F")Made of p orientation + U + T orientation. Recognition: when is in the correct angle, the 2 stickers in the L face are lined up with the center piece and the corner piece.
U2 The correct angle is when the 2 sticker blocks on the sides are on the B và L faces, & form together with the corners an arrow shape facing toward the L và B faces.M U R U R" U" m2
y" R" U2 Recognized by the stickers bar, khổng lồ be faced at the back of the cube (B face). U r M U M" (same; M instead r" R)Recognized by the lack of stickers bar (unlike case #18)

C shapes

Alg. No.ImageImage
Alg. No.46
*
*
34
AlgorithmAlgorithm
R" U" U RRecognized by the stickers bar, lớn be faced to lớn the right.R U R2 U" R" F R U R U" F"Recognized by the lack of a stickers bar. I vì chưng the last F" using my right hand ring finger.

I shapes

Alg. No.ImageImage
Alg. No.55
*
*
5251
*
*
56
AlgorithmAlgorithm
R U2 R2 U" R U" R" U2 F R F"(y) R" F R U R U" R2 F" R U R"Recognized by the 2 sets of sticker bars, lớn be faced to the sides.R U R" U R d" R U" R" F"R" U" R U" R" d R" U R BRecognized by having a single bar. To lớn be faced khổng lồ the right.
f f"Recognition: No bars, having 2 blocks of stickers và headlights. Headlights lớn be faced khổng lồ the left. (Similar in shape and positioning khổng lồ case # 2) F" r"(y) No bars or blocks. Recognized by 2 pairs of headlights, to lớn be faced lớn the sides.

L shapes

Alg. No.ImageImage
Alg. No.48
*
*
4754
*
*
5349
*
*
50
AlgorithmAlgorithm
F F"Recognition: No bar, headlights. Headlights facing khổng lồ the left when L shape is correctly positioned.R" U" U R FMirror of #48. Headlights facing to lớn the right when L shape is correctly positioned.
Recognized by having bar và headlights. Headlights facing to lớn the right. (y2) r" U" R U" R" U R U" Mirror of case #54. Headlights facing to the left.
R2 U2" y Recognized by having bar và a block (also no headlights). Bar is facing to lớn the left.R" F R2 B" R2" F" R2 B R"(y2) R B" R B R2" U2 Mirror of case #49. Headlights facing to lớn the right (on main algorithm).

P shapes

Alg. No.ImageImage
Alg. No.44
*
*
4332
*
*
31
AlgorithmAlgorithm
f f"Recognized by having a bar. The bar is facing left (when phường is upside-down as it should).f " (L" U" L U) f(y2) R" U" F R" F" R U RMirror of #44. The bar is facing right (when phường is upside-down).
R U B" U" R" U R B R"R d L" d" R" U R B R"Recognized by not having a bar. P. Shape is upside-down on the right. F F" RMirror of #31.

T shapes

Alg. No.ImageImage
Alg. No.45
*
*
33
AlgorithmAlgorithm
F F"Recognized my the lack of sticker blocks. Very fast algorithm.

Xem thêm: Bảng Quy Đổi Size 230 Là Size Bao Nhiêu, Size Giày 230 Tương Đương Size Bao Nhiêu

Recognized by having 2 parallel sticker blocks.

W shapes

Alg. No.ImageImage
Alg. No.38
*
*
36
AlgorithmAlgorithm
Recognition: when the W shape is correctly positioned- the sticker block will be at the side, & not on the front. (y2) R" U R U R y Recognition: when the W shape is correctly positioned- the sticker block will be at the side, and not on the front.

Awkward shapes

Alg. No.ImageImage
Alg. No.30
*
*
2941
*
*
42
AlgorithmAlgorithm
R2 U R" B" R U" R2 U R B R"a
Recognized by having a stickers block. The last B turn is done by the right hand index finger.
M U M"(y) R U" R" F" U" L2 U" L B L" U L2 U" Mirror of case #30. Recognized by having a stickers block.
R U y R U" R" U" F"(y2) Recognized by having headlights.R" U2 R y (y") L" U" y" L" U L U F Mirror of case #41. Recognized by having headlights.

Fish shapes

Alg. No.ImageImage
Alg. No.37
*
*
3510
*
*
9
AlgorithmAlgorithm
F R U" R" U" R U R" F"Recognition: 2 sticker blocks. Very fast & flowing algorithm.R U2" Recognition: No sticker blocks (unlike #37)
y R" F R U" R" F" RRecognition: when positioned correctly stickers block is on the back face. R2 U R" U" F" y" x" R U" R" F R U R"Mirror of #10. When positioned correctly stickers block is on the front face.

Knight Move shapes

Alg. No.ImageImage
Alg. No.13
*
*
1416
*
*
15
AlgorithmAlgorithm
r U" r" U" r U r" y" Recognition: 2 sticker blocks.R" F R U R" F" R y" Mirror of #13. Recognition: 2 sticker blocks.
Recognition: 1 stickers block. Mirror of #16. Recognition: 1 stickers block.

Big Lightning Bolts shapes

Alg. No.ImageImage
Alg. No.40
*
*
39
AlgorithmAlgorithm
U R U" L"Mirror of #40.

Small Lightning Bolts shapes

Alg. No.ImageImage
Alg. No.8
*
*
712
*
*
11
AlgorithmAlgorithm
R U2" R" U2 R" F R F"(y2) r" U" R U" R" U2 r
Recognition: The stickers block is lined up with the head of the lightning bolt (the edge+center).
Mirror of #8.
U (y) M U2 U M"Recognition: The stickers block is not lined up with the head of the lightning bolt (the edge+center). y y (y") r" R2 U R" U M"Mirror of #12.

Square shapes

Alg. No.ImageImage
Alg. No.6
*
*
5
AlgorithmAlgorithm
r U2" R" U" R U" r"l" U2 L U L" U l(y2) r" U2 R U R" U r
Mirror of #6.

Arrow & H shapes

Alg. No.ImageImage
Alg. No.28
*
*
57
AlgorithmAlgorithm
M" U M U2 M" U MName:Arrow.I actually use instead of M. For M" I use my right hand ring finger. Pretty quick alg. M" Name:H Shape.

Hệ thống 2look-OLL cải thiện hơn và cách học của Devilbringer khá công dụng mọi người hoàn toàn có thể down hoặc coi topic sinh sống đây

*
Thay vì đem đến 2 trường hòa hợp cơ bản, ta có thể dùng luôn công thức sau để giải:(R U' R') d (R' U2) (R U2) (R' U R)d :quay cả hai tầng bên dưới theo chiều kim đồng hồ.- Tầng 3, kim chỉ nan cạnh:Ta tất cả 3 phương pháp để chế tạo chữ thập đến 3 TH sau:
*
F (R U R' U') F'
*
F (U R U' R') F'
*
F (R U R' U') F' f (R U R' U') f' - Tầng 3, lý thuyết góc:Ta tất cả 7 bí quyết ứng với 7 ngôi trường hợp:
*
(R'2 D) (R' U2) (R D') (R' U2 R')
*
(l' U') (L U) (R U') (r' F)
*
(R' F) (R B') (R' F') (R B)
*
(R U R' U) (R U2 R')
*
(R' U') (R U') (R' U2 R)
*
(R U2) (R'2 U') (R2 U') (R'2 U2 R)
*
F (R U R' U') (R U R' U') (R U R' U') F'- Tầng 3, thiến góc:Ta gồm 2 ngôi trường hợp:Nếu 2 góc đúng nằm thẳng hàng, ta sử dụng CT sau (PLL chữ J):
*
Công thức: (R U R' F') (R U R' U') (R' F) (R2 U') (R' U')Nếu 2 góc đúng nằm chéo nhau, ta sử dụng CT sau (PLL chữ Y):
*
Công thức: (F R U') (R' U' R U) (R' F') (R U R' U') (R' F R F')- Tầng 3, thiến cạnh:2 công thức sau rất tất cả ích:
*
(U R' U') ( R U' R U) ( R U' R' U) ( R U R2 U') ( R' U)
*
(M'2 U) (M'2 U2) (M'2 U) M'2Sau khi tham gia học hết những phương pháp trên, chúng ta vào links sau để khám phá về cách giải Fridrich: http://rbvn.co.cc/forum/showthread.php?tid=201 kế tiếp học F2L, PLL với OLL để nâng cao thành tích.