Soạn vnen toán 6 bài 15 tính chất của phép nhân chi tiết nhất

-
Giải bài bác 15: đặc điểm của phép nhân - Sách VNEN toán 6 tập 1 trang 110 . Phần dưới vẫn hướng dẫn trả lời và đáp án các thắc mắc trong bài xích học.

Bạn đang xem: Bài 15 tính chất của phép nhân


A. Hoạt động khởi động

Thực hiện tại lần lượt các hoạt động sau:

- Em đố chúng ta nhắc lại các đặc thù của phép nhân những số thoải mái và tự nhiên và đến ví dụ.

Trả lời:

* đặc điểm giao hoán của phép nhân: a.b = b.a với đa số số thoải mái và tự nhiên a và b.

Ví dụ: 2.5 = 5.2.

* Tính chất phối hợp của phép nhân: (a.b).c = a.(b.c) với tất cả số thoải mái và tự nhiên a, b với c.

Ví dụ: (2.5) .6 = 2. (5.6).

- Tính cùng so sánh:

a) (+3).(-2) với (-2).(+3); b) (-5).(-7) với (-7).(-5);

c) <4.(-6)> . (-8) và 4. <(-6).(-8)>; d) 9. <(-2) + (-3)> với 9. (-2) + 9. (-3).

Trả lời:

a) (+3).(-2) với (-2).(+3)

(+3).(-2) = -(3.2) = -6; (-2).(+3) = -(2.3) = -6.

Như vậy: (+3).(-2) = (-2).(+3)

b) (-5).(-7) với (-7).(-5)

(-5).(-7) = 5.7 = 35; (-7).(-5) = 7.5 = 35.

Như vậy: (-5).(-7) = (-7).(-5)

c) <4.(-6)> . (-8) cùng 4. <(-6).(-8)>

<4.(-6)> . (-8) = (-24).(-8) = 192; 4. <(-6).(-8)> = 4. 48 = 192;

Như vậy: <4.(-6)> . (-8) = 4. <(-6).(-8)>

d) 9. <(-2) + (-3)> với 9. (-2) + 9. (-3)

9. <(-2) + (-3)> = 9.(-5) = -45; 9. (-2) + 9. (-3) = (-18) + (-27) = -45.

- dấn xét về hiệu quả của các phép tính trên.

Trả lời:

Các phép tính trên có công dụng như nhau theo từng cặp.

Xem thêm: Một ngày có bao nhiêu giờ, phút, giây? tìm hiểu một ngày có bao nhiêu giờ, phút, giây


C. Chuyển động luyện tập:

Câu 1: Trang 111 sách toán VNEN lớp 6 tập 1

Tính: a) 15 . (-2) . (-5) . (-6); b) 4 . 7 . (-11) . (-2).

xem lời giảiCâu 2: Trang 111 sách toán VNEN lớp 6 tập 1

Thay một vượt số bởi tổng để tính:

a) -57 . 11; b) 75 . (-21).

coi lời giảiCâu 3: Trang 111 sách toán VNEN lớp 6 tập 1

Tính: a) (37 – 17) . (-5) + 23 . (-13 – 17); b) (-57) . (67 – 34) – 67 . (34 – 57).

xem lời giảiCâu 4: Trang 111 sách toán VNEN lớp 6 tập 1

Tính nhanh: a) (-4) . (+125) . (-25) . (-6) . (-8); b) (-98) . (1 – 246) – 246 . 98.

coi lời giảiCâu 5: Trang 111 sách toán VNEN lớp 6 tập 1

Viết những tích sau dưới dạng lũy thừa:

a) (-5) . (-5) . (-5) . (-5) . (-5); b) (-2) . (-2) . (-2) . (-3) . (-3) . (-3).

xem lời giải

D. E. Vận động vận dụng với tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 111 sách toán VNEN lớp 6 tập 1

Đố vui:

Bình nói rằng chúng ta ấy đang nghĩ ra được nhị số nguyên không giống nhau nhưng bình phương của chúng lại bằng nhau. Chúng ta Bình nói gồm đúng không? vì sao? bạn An nói rằng bất cứ số nguyên làm sao lũy quá bậc chẵn cũng là số nguyên dương. Bạn An nói bao gồm đúng không? vì chưng sao?

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

áp dụng đặc điểm của phép nhân ,tính

mẫu:24 x 25 = 6 x 4 x 25

=6 x 100 = 600

a,35 x 6

b,36 x 15

c, 24 x 35

d, 48 x 45


*

*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!

Áp dụng tính chất của phép nhân, tính theo mẫu:

Mẫu: 24 x 25 = 6 x 4 x 25 = 6 x 100 = 600

a) 35 x 8c) 24 x 125

b) 36 x 5d) 5 x 48


a) tính: 4/3 x 9/8 x 16/15 x 25/24 = ...

b) từ công dụng phần a) hãy suy ra cực hiếm của của biểu thức:

4/3 x 9/8 x 16/15 x 25/24 x 36/35 x 49/48 x 64/63 x 81/80 = ...

các cậu giải chi tiết nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


a,(frac43)x(frac98)x(frac1615)x(frac2524)

=(frac53)

b,(frac43)x(frac98)x(frac1615)x(frac2524)x(frac3635)x(frac4948)x(frac6463)x(frac8180)

=(frac95)


tính bởi hai cách

786 x ( 32 + 68 )

2904 x 15 + 2904 x 35

436 x 72 - 436 x 42

194 x ( 87 - 7 )

3332 : ( 4 x 49 )

72 : 9 : 8

( 15 x 24 ) : 6

25 x ( 36 : 9 )


C1:

a. 786 x ( 32 +68)

= 786 x 100

= 78600

b. 2904 x 15 + 2904 x 35

= 43560 + 101640

= 145200

c.436 x 72 - 436 x 42

= 31392 - 18312

= 13080

d.194 x (87-7)

= 194 x 80

=15520

e.3332 : (4x49)

= 3332 : 196

= 17

f. 72 : 9 : 8

= (72 : 9) :8

= 1

g. (15 x 24) : 6

= 360 :6

= 60

m. 25 x(36 :9)

= 25 x 4

= 100

Cách 2:

a.786 x 32 + 786 x 68

= 25152 + 53448

= 78600

b. 2904 x ( 15 + 35)

= 2904 x 50

= 145200

c.436 x (72 -42)

= 436 x 30

= 13080

d.194 x 87 - 194 x7

= 16878 - 1358

= 15520

e. 3332 : (4 x 49)

= 3332 : 4 : 49

= 833 : 49 = 17

f. 72 : 9 :8

= 72 : (9 x8)

= 72 : 72

=1

g. (15 x 24) :6

= 15 x (24 :6)

= 15 x 4

= 60

m. 25 x (36 :9)

= ( 25 x36 ):9

= 900 : 9

=100


Đúng(1)

#Toán lớp 4
1
34. Đỗ Thiện Nhân

562 HT


Đúng(0)

Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

167 x 198 + 98/198 x 168 - 100

3/4 x 8/9 x 15/16 x 24/25 x 35/36


#Toán lớp 4
0
​Bài 142: Tính bằng phương pháp hợp lí 1) 112 x 5 x 2. 2)2 x 247 x5 3) 2 x 4 x 3 x 5. 4) 20 x 7 x 5 x 8 5) 25 x 35 x 4. 6) 47 x 7 + 47 x3 7)5 x 7 x 9 x 2. 8)125 x 9 x 7 x 8 9) 4 x 97 x 25. 10) 8 x 9 10 11) 240 x 24 + 240 x 24. 12) 27 x 2 + 27 x 3 + 27 x 5 13) 48 x 4 + 48 x 3 + 48 x 2 + 48. 14) 247 x 36 + 247 x 64 15)76 x6 + 76 x 4. 16)249 x 101 - 249Bài 142: Tính bởi cách...
Đọc tiếp

*
Bài 142: Tính bằng cách hợp lí 1) 112 x 5 x 2. 2)2 x 247 x5 3) 2 x 4 x 3 x 5. 4) đôi mươi x 7 x 5 x 8 5) 25 x 35 x 4. 6) 47 x 7 + 47 x3 7)5 x 7 x 9 x 2. 8)125 x 9 x 7 x 8 9) 4 x 97 x 25. 10) 8 x 9 10 11) 240 x 24 + 240 x 24. 12) 27 x 2 + 27 x 3 + 27 x 5 13) 48 x 4 + 48 x 3 + 48 x 2 + 48. 14) 247 x 36 + 247 x 64 15)76 x6 + 76 x 4. 16)249 x 101 - 249Bài 142: Tính bằng phương pháp hợp lí 1) 112 x 5 x 2. 2)2 x 247 x5 3) 2 x 4 x 3 x 5. 4) đôi mươi x 7 x 5 x 8 5) 25 x 35 x 4. 6) 47 x 7 + 47 x3 7)5 x 7 x 9 x 2. 8)125 x 9 x 7 x 8 9) 4 x 97 x 25. 10) 8 x 9 10 11) 240 x 24 + 240 x 24. 12) 27 x 2 + 27 x 3 + 27 x 5 13) 48 x 4 + 48 x 3 + 48 x 2 + 48. 14) 247 x 36 + 247 x 64 15)76 x6 + 76 x 4. 16)249 x 101 - 249​​
*
*

  
  
  

 


#Toán lớp 4
1
è cổ Viết Đạo

Đáp án tui trả lời ở câu hỏidưới


Đúng(0)

Áp dụng tính chất nhân một số trong những với một tổng, nhân một số trong những với một hiệu để tính (theo mẫu):

Mẫu: 66 x 8 = (60 + 6) x 8

= 60 x 8 + 6 x 8

= 480 + 48 = 528

66 x 8 = (70 – 4) x 8

= 70 x 8 – 4 x 8

= 560 – 32 = 528

a) 232 x 4

b) 608 x 4.


#Toán lớp 4
1
Cao Minh tâm

Hướng dẫn giải:

a) 232 x 4

= (230 + 2) x 4

= 230 x 4 + 2 x 4

= 920 + 8 = 928

b) 608 x 4

= (600 + 8) x 4

= 600 x 4 + 8 x 4

= 2400 + 32 = 2432


Đúng(0)
Bài 142: Tính bằng phương pháp hợp lí 1) 112 x 5 x 2. 2)2 x 247 x5 3) 2 x 4 x 3 x 5. 4) 20 x 7 x 5 x 8 5) 25 x 35 x 4. 6) 47 x 7 + 47 x3 7)5 x 7 x 9 x 2. 8)125 x 9 x 7 x 8 9) 4 x 97 x 25. 10) 8 x 9 10 11) 240 x 24 + 240 x 24. 12) 27 x 2 + 27 x 3 + 27 x 5 13) 48 x 4 + 48 x 3 + 48 x 2 + 48. 14) 247 x 36 + 247 x 64 15)76 x6 + 76 x 4. 16)249 x 101 -...
Đọc tiếp

Bài 142: Tính bằng phương pháp hợp lí 1) 112 x 5 x 2. 2)2 x 247 x5 3) 2 x 4 x 3 x 5. 4) đôi mươi x 7 x 5 x 8 5) 25 x 35 x 4. 6) 47 x 7 + 47 x3 7)5 x 7 x 9 x 2. 8)125 x 9 x 7 x 8 9) 4 x 97 x 25. 10) 8 x 9 10 11) 240 x 24 + 240 x 24. 12) 27 x 2 + 27 x 3 + 27 x 5 13) 48 x 4 + 48 x 3 + 48 x 2 + 48. 14) 247 x 36 + 247 x 64 15)76 x6 + 76 x 4. 16)249 x 101 - 249


#Toán lớp 4
1
nai lưng Viết Đạo

TL :

1) 112 x 5 x 2

= 112 x 10

=1120

2) 2 x 247 x 5

= 247 x 10

= 2470

3) 2 x 4 x 3 x 5

= 12 x 10

= 120

4) 20 x 7 x 5 x 8

= 100 x 56

= 5600

5) 25 x 35 x 4

= 100 x 35

= 3500

6) 47 x 7 + 47 x 3

= 47 x ( 7 + 3 )

= 47 x 10

= 470

7) 5x 7 x 9 x 2

= 10 x 63

= 630

8) 125 x 9 x 7 x 8

= 1000 x 63

= 63000

9) 4 x 97 x 25

= 100 x 97

= 9700

10) 8 x 9 x 10 ( chắc chũm )

= 80 x 9

= 720

11) 240 x 24 + 240 x 24

= 24 x ( 240 + 240 )

= 24 x 480

= 11520

12) 27 x 2 + 27 x 3 + 27 x 5

= 27 x ( 2 + 3 + 5 )

= 27 x 10

= 270

13) 48 x 4 + 48 x 3 + 48 x 2 + 48

= 48 x 4 + 48 x 3 + 48 x 2 + 48 x 1

= 48 x ( 4 + 3 + 2 + 1 )

= 48 x 10

= 480

14) 247 x 36 + 247 x 64

= 247 x (36 + 64 )

= 247 x 100

= 24700

15) 76 x 6 + 76 x 4

= 76 x ( 6 + 4 )

= 76 x 10

= 760

16) 249 x 101 - 249

= 249 x 101 - 249 x 1

= 249 x ( 101 - 1 )

= 249 x 100

= 24900

Mong những ban cho tui 10 dòng T I C K

~HT~


Đúng(0)
Áp dụng đặc điểm của phép nhân tính24( imes)25 = 6( imes)4( imes)25 = 6( imes)100 =...
Đọc tiếp

Áp dụng đặc điểm của phép nhân tính

24( imes)25 = 6( imes)4( imes)25 = 6( imes)100 = 600

48( imes)45


#Toán lớp 4
4
Minh hiền khô

48 x 45 = 24 x 2 x 5 x 9 = 24 x 9 x 10 = 216 x 10 = 2160


Đúng(0)
Anber Brack

2160 tick nha


Đúng(0)
xếp hạng
tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần mon Năm

vietpictures.net


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học rất có thể bạn thân thiết ×
Mua khóa đào tạo và huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ mặt hàng Đóng