Agcl2 và agoh có kết tủa không, tôi yêu hóa học

-
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên với xã hội
Khoa học
Lịch sử với Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

*

*

Hòa tung 16 g Fe2(SO4)3 và 24,4 g Zn
Cl2 vào 100g hỗn hợp H2SO4 19,6% thu được dd A. Sau đó hòa hợp thêm 77,84 g KOh vào dung dịch A. Sau khoản thời gian các phản ứng hoàn thành thu được dd B với kết tủa C. Thanh lọc kết tủa C nung đến khối lượng không đổi thu được m (g) chất rắn D

a) viết những PTHH, tính m

b) Tính C% những chất gồm trong dd B


*

Hòa tan hoàn toàn 24.625g hh tất cả KCl, Mg
Cl2, Na
Cl vào nước, rồi chế tạo đó 300ml dd Ag
NO3 1.5M. Sau PỨ chiếm được dd A, kết tủa B. đến Cho 2.4g Mg vào dd A, PỨ hoàn thành lọc tách riêng hóa học rắn C cùng dd D. Cho toàn cục chất rắn vào dd HCl loãng dư, sau PỨ thấy cân nặng chất rắn C bớt 1.92g. Thêm dd Na
OH dư vào dd D, lọc đem kết tủa mang nung đến khối lượng không đổi được 4g hóa học rắn E. Tính %m các muối bao gồm trong hh đầu.

Bạn đang xem: Agoh có kết tủa không


Hòa tan trọn vẹn 24.625g hh gồm KCl, Mg
Cl2, Na
Cl vào nước, rồi sản xuất đó 300ml dd Ag
NO3 1.5M. Sau PỨ nhận được dd A, kết tủa B. Cho Cho 2.4g Mg vào dd A, PỨ chấm dứt lọc tách bóc riêng chất rắn C cùng dd D. Cho tổng thể chất rắn vào dd HCl loãng dư, sau PỨ thấy khối lượng chất rắn C giảm 1.92g. Thêm dd Na
OH dư vào dd D, lọc rước kết tủa mang nung đến cân nặng không thay đổi được 4g hóa học rắn E. Tính %m các muối bao gồm trong hh đầu.


Cho 200g dd Cu
SO4 16% chức năng với 300g dd mang lại pư xong xuôi thu đc kết tủa A. Nung A đến trọng lượng ko đổi đc chất rắn B. Tính trọng lượng kết tủa A, hóa học rắn B?


Có tất cả hổn hợp gồm những chất Ca
Co3, Mg
Co3, Si
O2, Fe2O3, Al2O3, NO2, NH3, CO2, H2O. Sẽ diễn ra những phản nghịch ứng nào? Ai giúp mình với, tks.


Có hai dung dịch H2SO4 (dung dịch A) ,và NAOH (dung dịch B). Trộn 0,2 lít dd A với 0,3 lít dd B được 0,5 lít dd CLấy đôi mươi ml dd C , thêm một ít quì tím vào ,thấy có blue color .Sau đó thêm nhàn hạ dd HCl 0,05 M tới lúc quì tím biến đổi màu tím thấy hết 40 ml dd axit
Trộn 0,3 lít A với 0,2 lít B được 0,5 lít hỗn hợp D . Lấy trăng tròn ml dd D , thêm một không nhiều quì tím vào thấy có red color . Tiếp đến thêm lỏng lẻo dung dịch NAOH 0,1 M tới khi quì tím biến thành màu tím thấy không còn 80 ml dung dịch NAOHa, Tính nồng độ mol/l c...
Đọc tiếp

Có hai hỗn hợp H2SO4 (dung dịch A) ,và NAOH (dung dịch B). Trộn 0,2 lít dd A cùng với 0,3 lít dd B được 0,5 lít dd C

Lấy đôi mươi ml dd C , thêm một ít quì tím vào ,thấy có màu xanh lá cây .Sau đó thêm thư thả dd HCl 0,05 M tới khi quì tím thay đổi màu tím thấy hết 40 ml dd axit

Trộn 0,3 lít A cùng với 0,2 lít B được 0,5 lít dung dịch D . Lấy trăng tròn ml dd D , thêm một không nhiều quì tím vào thấy có màu đỏ . Tiếp đến thêm thảnh thơi dung dịch NAOH 0,1 M tới lúc quì tím đổi thành màu tím thấy không còn 80 ml dung dịch NAOH

a, Tính mật độ mol/l của 2 dd A cùng B

b. Trộn VB lít hỗn hợp NAOH vào VA lít dd H2SO4 nghỉ ngơi trên ta thu được dd E . Mang V ml dd
E cho tác dụng với 100 ml dd Bacl2 0,15 M được kết tủa F . Còn mặt khác lấy V ml dd E cho công dụng với 100 ml dd Al
Cl3 1 M được kết tủa G . Nung F hoặc G ở ánh sáng cao đến cân nặng không thay đổi thì đầy đủ thu được 3,262 gam chất rắn . Tính tỉ lệ VB:VA


Xem chi tiết
Lớp 8 Hóa học bài 40: hỗn hợp
0
0

Sục thảnh thơi a mol CO2 vao 800ml dd
A gom KOH 0,5M va CA(OH)2 0,2M

1) Vẽ đồ dùng thị biểu diễn mối quan hệ n
CO2 và n kết tủa

2) xác minh a để kết tủa Max


Xem chi tiết
Lớp 8 Hóa học bài xích 40: dung dịch
1
0

Cho 27,4g bố vào 200g hỗn hợp H2SO4 49%

a, Tính cân nặng kết tủa

b, Tính thể tích H2(ĐKTC)

c,Tính nồng độ% sau thời điểm lọc quăng quật kết tủa


Xem cụ thể
Lớp 8 Hóa học bài xích 40: dung dịch
2
0

Cho 5.19 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại A,B đều sở hữu hóa trị 2 vào lượng dư dung dịch H2SO4 o.6% thu được dung dịch X,kết tủa Z với 1.568 lít khí Y (ở đktc). Tách bóc kết tủa Z ra làm cho sạch, tiếp nối cho vào dung dịch Ag
NO3 du thì thu được 2.16 gam . Bt nguyên tử khối của A cùng B tương tác với nhau theo phương trình: 2MA+MB=194. Xác minh kim các loại A,B và dung dịch X


Xem chi tiết
Lớp 8 Hóa học bài xích 40: hỗn hợp
1
0
Hòa tan 4,56 gam hỗn hợp Na2SO3 và Ca2CO3 vào 45,44 gam nước, kế tiếp từ từ đến dung dịch HCl 3,65% vào dung dịch trên thấy bay ra 1,1 gam khí .Dung dịch chiếm được cho tính năng với nước vôi trong Ca(OH)2 chiếm được 1,5 gam kết tủa a) Tính trọng lượng của hỗn hợp HCl. B)Tính C% của mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp Na2SO3 cùng Ca2CO3 Mọi tín đồ giúp mình trong lúc này nha .Cảm ơn các bạn nhiều
Đọc tiếp

Hòa rã 4,56 gam tất cả hổn hợp Na2SO3 cùng Ca2CO3 vào 45,44 gam nước, tiếp đến từ từ đến dung dịch HCl 3,65% vào dung dịch trên thấy thoát ra 1,1 gam khí .Dung dịch chiếm được cho tính năng với nước vôi vào Ca(OH)2 thu được 1,5 gam kết tủa a) Tính trọng lượng của dung dịch HCl. B)Tính C% của mỗi chất trong hỗn hợp Na2SO3 cùng Ca2CO3 Mọi bạn giúp bản thân trong lúc này nha .Cảm ơn các bạn nhiều


Xem chi tiết
Lớp 8 Hóa học bài bác 40: hỗn hợp
0
0

Khoá học tập trên vietpictures.net (vietpictures.net)


Khoá học trên vietpictures.net (vietpictures.net)


lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!
*

Trộn dung dịch có hòa tung 0,2 mol Cu
Cl2với dung dịch gồm hòa tan 20g Na
OH . Lọc láo lếu hợp các chất sau làm phản ứng được chất kết tủa ( chất rắn không tan ) cùng nước thanh lọc . Nung kết tủa đến cân nặng không đổia) Tinh trọng lượng chất rắn sau khoản thời gian nungb) Tính cân nặng các chất gồm trong nước lọc


a)(n_Na
OH=dfrac2040=0,5left(mol ight))

PTHH: Cu
Cl2+ 2Na
OH --> Cu(OH)2+ 2Na
Cl

Xét tỉ lệ:(dfrac0,21=> Cu
Cl2hết, Na
OH dư

PTHH: Cu
Cl2+ 2Na
OH --> Cu(OH)2+ 2Na
Cl

0,2------>0,4-------->0,2------->0,4

Cu(OH)2--to--> Cu
O + H2O

0,2-------------->0,2

=> m
Cu
O= 0,2.80 = 16(g)

b)

(left{eginmatrixm_Na
OHleft(dư ight)=20-0,4.40=4left(g ight)\m_Na
Cl=0,4.58,5=23,4left(g ight)endmatrix ight.)


Có 5 lọ được đánh số ngẫu nhiên từ 1 đến 5 gồm: Na2SO4, Ca(NO3)2, Al(NO3)3, Na
OH, Ba
Cl2. Tiến hành các thí nghiệm và được hiệu quả sau:- phân tách 1: dd 4 mang lại PỨ với dd 3 được kết tủa trắng.- thử nghiệm 2: dd 2 cho công dụng với dd 1 mang đến kết tủa trắng với bị hài hòa khi bé dại dư dd 2- thử nghiệm 3: dd 4 công dụng với dd 5 không có kết tủa ngay.Tìm lọ nào đựng chất...

Có 5 lọ được đánh số ngẫu nhiên từ là 1 đến 5 gồm: Na2SO4, Ca(NO3)2, Al(NO3)3, Na
OH, Ba
Cl2. Tiến hành các thí nghiệm và được công dụng sau:

- xem sét 1: dd 4 mang lại PỨ với dd 3 được kết tủa trắng.

- thể nghiệm 2: dd 2 cho tác dụng với dd 1 mang lại kết tủa trắng cùng bị tổng hợp khi nhỏ tuổi dư dd 2

- phân tách 3: dd 4 công dụng với dd 5 không tồn tại kết tủa ngay.

Xem thêm: Giải độc gan tuệ linh bán gan giá bao nhiêu ? giải độc gan hewel giá bao nhiêu và mua ở đâu

Tìm lọ nào đựng chất nào?


Dấu hiệu góp ta phân biệt có bội nghịch ứng hoá học xẩy ra là:

A. Bao gồm chất kết tủa (chất không tan) hoặc chất khí sinh ra.

B. Gồm tỏa nhiệt cùng phát sáng

C. Gồm sự chuyển đổi màu sắc.

D. Tất cả các dấu hiệu trên


khẳng định CTHH và gọi tên muối bột sắt clorua biết khi mang lại 9,75g muối này tác dụng hết với dung dịch Ag
NO3dư thì chiếm được 25,83 g kết tủa 

Mong các bạn giải hộ bản thân nha. Cảm ơn chúng ta nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 


Fe
Clx + x
Ag
NO3 ---> Fe(NO3)x + x
Ag
Cl

n
Ag
Cl = 25,83/143,5 = 0,18 mol ---> n
Fe
Clx = 0,18/x mol ----> (56 + 35,5x).0,18/x = 9,75 ---> x = 3 ---> Fe
Cl3.


Cho biết số mol nguyên tử hidro, Cacbon tất cả trong 32g CH4 là bao nhiêu?
Các chúng ta ơi góp mình làm cho với, mình lừng khừng làm


Ta có:(n_CH_4=dfrac3216=2left(mol ight))(Rightarrowleft{eginmatrixn_C=n_CH_4=2left(mol ight)\n_H=4n_CH_4=8left(mol ight)endmatrix ight.)


cho 12,2 g gồm gồm Al với Fe vào dung dịch HCl vừa đủ dung dịch với 7,616 lít khí sinh sống đltc. đến dung dịch X công dụng với 200 ml Ba(OH)2 x
M để thu được lượng chất kết tủa bự nhất. Lọc kết tủa với nung nóng trong không khí đến lượng không đổi thu được m g hóa học rắn


cho 12,2 g gồm gồm Al cùng Fe vào hỗn hợp HCl đầy đủ dung dịch và 7,616 lít khí sống đltc. Cho dung dịch X công dụng với 200 ml Ba(OH)2 x
M để thu được lượng hóa học kết tủa mập nhất. Thanh lọc kết tủa với nung lạnh trong ko khí mang lại lượng không thay đổi thu được m g hóa học rắn


Cho m g dd H2SO4 x% tác dụng với một lượng hh tất cả hai sắt kẽm kim loại là K cùng Mg ( mang dư). Sau thời điểm phản ứng kết thúc, lượng khí H2 thu được có giá trị 0.05m gam.Tìm quý hiếm của x

Mấy chúng ta giúp bản thân với nhé! Cảm ơn mấy bạn!

P/s: dễ hiểu giúp bản thân nha:))


;-; mình nhầm :((

Ta bao gồm : (left{eginmatrixm_H2SO4=dfracmx100\m_H2O=m-dfracmx100endmatrix ight.)(g)

(Rightarrowleft{eginmatrixn_H2SO4=dfracmx9800\n_H2O=dfrac100m-mx1800endmatrix ight.)( mol )

(K+H_2O ightarrow KOH+dfrac12H_2)

Theo PTHH : (n_H2=dfrac12n_H2O=dfrac100m-mx3600left(mol ight))

(BTNTleft(H ight):n_H2=n_H2SO4=dfracmx9800mol)

(RightarrowSigma n_H2=dfracmM=dfrac0,05m2=dfrac100m-mx3600+dfracmx9800)

(Rightarrow x=15,8\%)

Vậy ...


Đúng(2)
Nguyễn Ngọc Lộc

(BTNTleft(H ight):n_H_2=n_H2SO4=dfrac0,05m2=dfracxm9800)

(Leftrightarrow x=245\%)

( hình như đề là kỳ lạ ;-; )


Đúng(0)
Dấu hiệu nào giúp ta khẳng định có phản nghịch ứng hoá học xảy ra?
A.Có chất kết tủa ( chất không tan)C. Tất cả chất khí bay ra ( sủi bọt)B.Có sự biến đổi màu sắc
D. Một trong các các lốt hiệu...
Đọc tiếp

Dấu hiệu nào giúp ta xác minh có bội phản ứng hoá học tập xảy ra?

A.Có hóa học kết tủa ( hóa học không tan)C. Bao gồm chất khí thoát ra ( sủi bọt)

B.Có sự chuyển đổi màu sắc
D. Một trong các các dấu hiệu trên.


#Hóa học tập lớp 8
6
Bommer

D ạ.


Đúng(2)
Minh Anh

D


Đúng(1)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần tháng Năm

vietpictures.net


học liệu Hỏi đáp
các khóa học hoàn toàn có thể bạn đon đả ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ sản phẩm Đóng