Thông điệp từ cổ vật Chăm Pa trong văn hóa Đại Việt

Chi tiết

Thông điệp từ cổ vật Chăm Pa trong văn hóa Đại Việt

Trải qua quá trình giao lưu văn hóa trong mối quan hệ hữu hòa hay cưỡng bức qua các cuộc chinh chiến giữa hai vương quốc Chăm pa và Đại Việt, có thể thấy sự ảnh hưởng qua lại của hai nền văn hóa đã diễn ra. Chúng ta có thể bắt gặp những dấu ấn Chăm trên đất Việt nhưng đồng thời ở Chăm cũng có ảnh hưởng rất nhiều của yếu tố Việt. Như vậy, quá trình giao thoa văn hóa này không diễn ra một chiều mà luôn có sự tác động hai chiều và mạnh mẽ.